Piramide tarotlegging

Een cursist van de Mondelinge Zoom Tarot Cursus van Beginners, bracht de afgelopen les de Piramide Tarotlegging onder onze aandacht, omdat ze hem verrassend goed vond kloppen en ze wilde weten of wij hem ook kende. Ik heb wel eens een piramidelegging gedaan, maar die had volgens mij andere betekenissen bij de posities. Ik kan me niet herinneren deze ooit gelegd te hebben. Het fijne van deze legging is dat je er geen vraag bij nodig hebt.

Je huidige leven in Piramidevorm

Deze tarotlegging komt uit het boek: Het kleine Zakboek Tarot, geschreven door Xanna Eve Chown.

piramide tarotlegpatroon voor inzicht op je leven in het huidige moment
Piramide Tarotlegpatroon

De betekenissen van de posities zijn:

Rij 1: positie 1: Hoe het leven nu is.
Rij 2: posities 2 en 3: De lessen die je nu leert.
Rij 3: positie 4, 5 en 6: Je huidige overtuigingen.
Rij 4: posities 7,8, 9 en 10: Je basis (waar je op voortbouwt).

Je hoeft, zoals gezegd, geen vraag te bedenken bij deze legging. Het is een tarotlegging voor een momentje van zelfreflectie op je leven op dit moment. Het is de bedoeling om de kaarten in rijen te lezen, dus niet stuk voor stuk. Kijk daarom of een thema terugkomt in een rij, of er eenzelfde soort symbolen aanwezig zijn, veel kaarten van een kleur, of een terugkerend getal.  

Nu mag je ze gerust ook allemaal afzonderlijk lezen, maar het kan nuttig zijn om daarna ook te proberen om ze samen te lezen en er misschien één zin per regel van te maken. Speel ermee en geniet ervan, het is een moment van reflectie. Een moment voor jezelf!

Mijn voorbeeld Piramide Tarotlezing

Voorbeeld tarotlezing met Piramide tarotlegpatroon
Voorbeeld tarotlezing met Piramide tarotlegpatroon

Rij 1: Hoe het leven nu is

Ik was blij verrast met de tarotkaart Kelken Tien bovenaan. Ik ben namelijk een beetje sikkeneurig op dit moment over een aantal zaken. Maar over het algemeen ben ik tevreden en voel ik me gezegend. Er is genoeg te omarmen in mijn leven.

Rij 2: mijn lessen

De lessen die ik aan het leren ben worden weergegeven door tarotkaarten Zwaarden Koning en De Dwaas. Bij Zwaarden Koning dacht ik gelijk aan grenzen stellen en doortastend optreden. Bij de Dwaas moest ik direct denken aan in het diepe springen. Ik ben daar eigenlijk niet goed in. Maar soms moet je een beetje risico durven nemen. De Zwaarden Koning kan daar misschien bij helpen. Een ander aspect van de Koning van Zwaarden is dat de gedachte aan manifestatie voorafgaat. Mijn sikkeneurige gedachten, werken wat dat betreft averechts.

Rij 3: Huidige overtuigingen

Mijn huidige overtuigingen worden weergegeven door tarotkaarten Staven Zes, Kelken Vijf en de Ridder van Zwaarden. Mijn eerste gedachte is dat Kelken Vijf op dit moment een thema is. Loslaten. En dat gaat stapje voor stapje (Staven Zes). Dat hoeft niet altijd zo te zijn, sommige dingen kun je in een keer loslaten, andere zaken duren wat langer. Ik heb daar eigenlijk geen probleem mee.  De Ridder van Zwaarden is soms wat onbezonnen. Misschien te rigoureus in het los laten? De baby met het badwater weggooien? Ik vind de Ridder van Zwaarden ook wel aansluiten bij de Dwaas. Soms is het handig om als de Ridder van Zwaarden ergens op af te gaan, en soms niet. De Ridder van Zwaarden sluit ook wel bij dat dat doortastend optreden bij de Zwaarden Koning en dan vooral wat betreft snelheid.

Rij 4 – De basis

Mijn basis wordt gevormd door tarotkaarten Staven Tien, De Zon, Page van Pentakels en Pentakels Zeven. Staven Tien duidt op hard werken, dingen afronden, goede werk ethiek. De Zon duidt op optimisme, vertrouwen hebben in het universum, je geborgen voelen, warmte en blijdschap. Page Pentakels onderzoekt, is leergierig en vindt eigen ervaring belangrijk. Pentakels Zeven is tevreden maar het gaat wat langzaam. Advies bij Pentakels Zeven is om jezelf af en toe een schouderklopje te geven en ook om te omarmen wat er is. In die zin sluit die kaart mooi aan bij Kelken Tien.

Wanneer ik naar die basis kijk, dan ben ik blij met De Zon en het onderzoekende van de Page van Pentakels. Ik voel me wat minder gelukkig met Staven Tien en Pentakels Zeven. Ik vraag me af of een andere grondslag beter zou zijn?

Minder onderzoek? Minder hard werken? Dat zonnige houd ik erin. Andere houding voor Pentakels Zeven?

Ik heb drie kaarten getrokken als mogelijke vervangingen voor Staven Tien, Page van Pentakels en Pentakels Zeven.

Dit zijn De Toren, Het Oordeel en Pentakels Zes. Ik deel vanuit eigen ervaring en dat vind ik belangrijk. En als dat een beetje harder werken is, en wat meer tijd in beslag neemt, dan is dat maar zo. Maar een andere werkwijze zou niet bij mij passen. Dat is misschien een beperkende overtuiging of kan ik dat persoonlijke integriteit noemen?

Nou ja, je ziet, dit is een leuke legging voor om even over je leven in het hier en nu na te denken (en over te schrijven in je journal) en ik ben mijn lichte chagrijnigheid ook kwijt.

Veel plezier met dit tarotlegpatroon,

Nelly

Nog meer tarot leesvoer en tarot legpatronen

  • Meer legpatronen kun je vinden op de pagina tarotlegpatronen en via zoeken op categorie Tarotlezing op het blog.
  • De op de tarotkaarten afgebeelde getallen dragen bij aan de betekenissen van die kaarten. Je kunt er alles over lezen in mijn serie artikelen Tarot en Numerologie. Of je kunt de cursus Tarot en Numerologie doen waarbij je ook leert hoe je een numeroscoop kunt opstellen inclusief legpatronen special ontwikkeld om zich te krijgen op iemands numeroscoop.
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00