Arcus Arcanum Tarot: Inleiding en Grote Arcana

Inleiding op de Arcus Arcanum Tarot

arcus arcanum doosjeArcanum is Latijn voor geheim en Arcus is Latijn voor boog, zoals een halve maan vorm, wat kan refereren aan de tarotkaarten in uitgewaaierde vorm, maar ook aan de boog als een verbinding tussen twee punten, zoals De Magiër aan de ene kant en De Wereld aan de andere kant.

De hiernavolgende beschrijving en uitleg van de Arcus Arcanum Tarotkaarten is bij lange na niet compleet en is alleen bedoeld als aanknopingspunt om met de kaarten aan de slag te kunnen. Kennis van de Rider-Waite Tarot is noodzakelijk, omdat ik deze handleiding heb geschreven als vergelijking van de Arcus Arcanum Tarot met de Rider Waite. In de meeste gevallen kun je gewoon de Rider Waite betekenissen aanhouden, behalve daar waar de afbeelding die betekenis echt niet ondersteunt.

Deze Tarot is niet meer in druk, maar af en toe wordt op E-bay en op Amazon een set aangeboden. Ik geef op mijn site de mogelijkheid om zelf één, twee of drie Arcus Arcanum tarotkaarten te trekken. Dat is weer eens iets anders dan de Rider Waite Tarot.

Arcus Arcanum Tarot – Grote Arcana Tarotkaarten

Tarotkaart De Dwaas uit de Arcus Arcanum Tarot

De Dwaas of Nar in de Arcus Arcanum Tarot is rijk gekleed. Er loopt een zwarte kat voor hem uit. Symbolisch staat een zwarte kat voor toverkracht. Dit hoeft niet negatief uitgelegd te worden, maar dat kan wel. De kat kan hem naar de afgrond leiden, maar ook er omheen of overheen of hem stoppen voordat hij in de afgrond duikelt. De bloemen in de Arcus Arcanum hebben, mijns inziens, duidelijk een functie. Op deze kaart zijn ze rood. Ze hebben een krachtige kwaliteit, een roepende kwaliteit. Dit kan te maken hebben met de roep van de ziel van de Nar waardoor hij de wereld intrekt. De afgrond waar de Nar naartoe loopt, is hoogstwaarschijnlijk gevuld met water, vanwege de afgebeelde waterval. Stromend water spoelt zwarte magie weg. De regenboog is een symbool van goddelijke manifestaties van welwillende aard en duidt op bescherming die hij van hoger hand geniet. Je zou ook kunnen denken dat de Nar opzoek is naar de pot met goud aan het eind van de regenboog. De Nar in de Tarot duidt immers veelal op de vraagsteller zelf die zijn levenspad bewandelt op zoek naar vervulling. Het uiterlijk van deze Nar duidt op zijn spontaniteit en zijn kinderlijke verrukking over alles wat hij op zijn pad tegenkomt. Wat ook opvalt is dat hij behoorlijk snel lijkt te lopen, maar wel erg lichtvoetig. Door de belletjes aan zijn schoenen, zal hij zeker niet ongemerkt naderbij sluipen. Hij is op weg, en waar naartoe is ons niet bekend, maar gezien zijn tempo weet hij het zelf waarschijnlijk wel. Mogelijke betekenissen zijn: Spontaniteit, zorgeloosheid, op de juiste weg zijn, het volgen van een idealistische impuls, optimisme. In negatieve zin kan deze Nar ook waarschuwen voor te impulsief gedrag op een moment dat het beter zou kunnen zijn je wat op de achtergrond te houden of te haastig gedrag zonder zicht te hebben op de consequenties (afgrond).

Arcus Arcanum Tarot 1 De Magiër

De Magiër staat bij zijn tafel met de vier attributen die als ‘kleuren’ terugkeren in de kleine Arcana tarotkaarten. Wat het meest opvalt op deze tarotkaart is de afgebeelde boog links van hem, die als een doorgang naar een andere wereld zou kunnen fungeren. Dat de doorgang aan zijn linkerkant te vinden is, kan erop wijzen dat het hier gaat om zijn intuïtieve wereld, de doorgang naar de ‘andere werkelijkheid’. De letters A en O duiden op het begrip de Alfa en de Omega, op God als het begin en het einde, waar je aan zou kunnen toevoegen ‘tot in de eeuwigheid’ vanwege de lemniscaat in het midden van de boog. De vogel aan de andere kant van de poort is een valk. Bij de Noord-Germanen vloog Odin in valkengedaante boven de aarde en ook de God Loki nam wel de gedaante van een valk aan. De valk met zijn alziende blik en door de verwijzing naar Odin zou symbolisch kunnen wijzen op het Goddelijke wat we aan de andere kant van de poort kunnen vinden. De Magiër bezit alles wat hij nodig heeft om zijn doel te bereiken, namelijk de vier voorwerpen op tafel die refereren aan de vier elementen; aarde, vuur, lucht en water. Mogelijke betekenissen zijn: Creatief, scheppend bezig zijn. Alle middelen staan je ter beschikking, het is aan jou om ze te gebruiken. Je kunt meer dan je denkt. In negatieve zin kan het zijn dat de Magiër duidt op het niet aanwenden van de hem ter beschikking staande energie of mogelijk het gebruiken van die energie voor oneerlijke praktijken.

Arcus Arcanum Tarot 2 De Hogepriesteres

De hogepriesteres zit voor een openraam waardoor een waterval zichtbaar is. Zij houdt een rol perkament vast. Voor haar staat een bak water waaruit dampen opstijgen. Dit doet denken aan de dampen in de tempel van Delphi die de priesteres in een andere bewustzijnstoestand brachten, waardoor zij kon orakelen. De hier afgebeelde priesteres zit met haar ogen gesloten en is wellicht in trance. Zij heeft een band om haar hoofd met een kleine halve maan in de regio van haar voorhoofd, wat kan duiden op haar goed ontwikkelde derde oog (6de chakra), en haar daarmee gepaard gaande helderziende vermogens. Bij deze tarotkaart wordt het aspect benadrukt van keer naar binnen daar zul je je antwoorden vinden.

Arcus Arcanum Tarot 3 De Keizerin
De Keizerin is afgebeeld in een vruchtbaar, overvloedig landschap. Het kasteel op de achtergrond spreekt ook van haar welvaart, maar ook van een veilig thuis. Zij zit onder een eikenboom met een gouden bal in haar hand. Die gouden bal doet me denken aan het sprookje van het prinsesje waarbij haar bal in een vijver of put rolde en de kikker die gekust wilde worden alvorens de bal terug te geven. In een legging zou dit kunnen betekenen dat een vrouw op zoek is naar die ene, naar de ware. Dat is een interpretatie die ook op de Rider-Waite Keizerin van toepassing kan zijn.

Arcus Arcanum Tarot 4 De Keizer
De Keizer is een oudere, wijze man, geheel gekleed in rood die bij een vuurkorf zit versierd met ramskoppen, wat duidt op zijn vurige natuur. Rood duidt ook op het eerste chakra en heeft daardoor een relatie met het element aarde, wat zijn daadkracht en overzettelijkheid onderstreept. De kracht en macht van de keizer is groot, maar het gevaar van opbranden bestaat. De keizerin is vruchtbaar, vol ideeën, maar om vorm te geven aan die creativiteit is de kracht van de keizer nodig, die zijn doel niet uit het oog verliest en zich niet laat afleiden door weer een nieuw idee.

Arcus Arcanum Tarot 5 De Hogepriester
De Hogepriester is hier niet afgebeeld als een soort bisschop of paus. Bij de Priesteres zagen we een maantje op haar voorhoofd. De Hogepriester heeft het zonneteken op zijn voorhoofd. Dit geeft zijn verbinding met het Goddelijke weer. Op de achtergrond is een pad te zien dat de bergen inloopt, maar zou evengoed een piramide kunnen zijn. De vele vogels die zijn afgebeeld duiden, mijns inziens, op de geestelijke vrijheid die hij heeft verworven tijdens zijn zoektocht naar hogere kennis. Door het feit dat hij met zijn linkerhand het gebaar van de kerkelijke zegening maakt, is hij ook in staat deze kennis aan te wenden om anderen te helpen. Het zwaard op de voorgrond kan erop duiden dat hij het zwaard van de strijd heeft afgelegd, maar hij zou het zo weer kunnen oppakken. Wanneer je de Hogepriester en Hogepriesteres naast elkaar legt, lijkt het erop alsof ze voor dezelfde poort zitten. Lees je dat samen met de Zon en Maan symboliek dan zijn zij duidelijk een paar.

Arcus Arcanum Tarot 6 De Geliefden
De Arcus Arcanum Geliefden is een vreemde tarotkaart. Vreemd in de zin van de symboliek die duidelijk anders is dan bij Waite of de Tarot van Marseille. Op de voorgrond is een stel te zien dat over een pad, geflankeerd met enorme witte rozen, hand in hand een kruising nadert. Die witte rozen kunnen duiden op hun onschuld in de liefde. Ze hebben elkaar net gevonden. Hij heeft donker haar en zij is blond. Dit kan wijzen op de magnetische aantrekkingskracht van tegengestelden. Van links en rechts boven naderen een vrouw en een man de kruising. Dit zou kunnen betekenen dat de jongeling de ouders van het meisje om haar hand gaat vragen. Het kan ook zijn dat een onverwachte ontmoeting in het verschiet ligt, die meer voor je gaat betekenen. Het is ook mogelijk dat de dame (donker haar), een eerdere geliefde van de jongeman op de voorgrond is, of dat hij als een blok voor haar gaat vallen. De man (blond haar) kan een eerdere of toekomstige geliefde van de dame op de voorgrond zijn. Deze kaart duidt op het feit dat je iedere keer weer moet kiezen welke weg je zult gaan. Je komt op een kruispunt en nu moet je kiezen welke weg je wilt nemen. Hierbij hoort mijns inziens ook dat je je herinnert wat je doel ook al weer was, zodat je een beetje gericht kunt kiezen.

Arcus Arcanum Tarot 7 De Zegewagen
De Zegewagen schetst het beeld van Thor of Odin die ten strijde trekt. De strijdwagen wordt getrokken door bokken, wat duidt op vruchtbaarheid. De band om het middel van de strijder geeft een soort van magisch licht af. Deze band die de kracht van de zonnevlecht benadrukt geeft aan dat niets hem zal tegenhouden zijn doel, de overwinning, te bereiken. Deze kaart duidt erop dat als je wat wilt, kunt bereiken, je nu de kans hebt en het zaak is om volle kracht vooruit te gaan en dat je door dralen misschien de kans aan je voorbij laat gaan. De geiten of bokken, zijn niet zomaar willekeurige geiten. Aan de medailles om hun nek te zien, zijn het bijzondere geiten; prijswinnaars. Als je iets wilt, moet je er voluit voor gaan!

Arcus Arcanum Tarot 8 Gerechtigheid
Gerechtigheid laat het beeld zien van vrouwe Justitia zonder blinddoek. Dit duidt in de Rider Waite Tarot erop dat deze kaart meestal draait om zelfbeoordeling en karma. Deze kaart draait om je eigen daden en gedachten, niet die van anderen. De weegschaal is in balans. Op de achtergrond zien we een kasteelpoort die nu openstaat, maar als de balans van de weegschaal doorslaat zou de poort wel eens dicht kunnen slaan. Het zwaard is naar beneden gericht, maar wanneer het evenwicht verstoord wordt, kan de afgebeelde dame heel gemakkelijk dat zwaard omhoog brengen om er mee aan te vallen.  Wanneer je deze versie van Gerechtigheid trekt, is het dus van belang om te kijken of je toekomstige daden, de balans gaan verstoren en wat daarvan de consequenties zijn. De andere kaarten in de legging, worden dan extra belangrijk voor een juiste interpretatie. Want soms is het nodig om de boel een beetje op te schudden, of om je grenzen te verleggen als je verder wilt komen.

Arcus Arcanum Tarot 9 De Kluizenaar
De tarotkaart de Heremiet of Kluizenaar toont het beeld van een grotkluizenaar, die zich heeft teruggetrokken uit de wereld. De kraaien of raven die bij hem zijn, duiden op zijn magische krachten. De zandloper ligt op zijn kant, om aan te geven dat de tijd, in ieder geval voor deze kluizenaar, stil staat. Dit zou erop kunnen duiden dat hij totaal in het hier en nu aanwezig is.

Arcus Arcanum Tarot 10 Rad van Fortuin
Het Rad van Fortuin wordt in beweging gehouden door de drie schikgodinnen die ons lot bepalen. En ze hebben er schik in! Dit past bij de betekenis dat een gunstige wending van het lot te verwachten valt, iets wat ik in de Waite tarotkaart Het Rad van Fortuin niet zondermeer zie. Daar heb ik toch altijd het idee dat de andere tarotkaarten in de legging aangeven of het een gunstige of ongunstige wending betreft. Hier denk ik, kun je echt spreken van een gunstige, onverwachte gebeurtenis. Of, die schikgodinnen zijn rot meiden en bakken je een poets en hebben er ontzettend veel lol in. Hoe dan ook, er gaat iets veranderen. En meestal is het een verbetering.

Arcus Arcanum Tarot 11 Kracht
Kracht schetst een beeld van een zachtmoedig prinsesje dat de leeuw heeft weten te temmen. Dit kan duiden op haar vriendelijke, zachtaardige natuur waarmee zij overwint. Dit doet denken aan de kracht van water, waarbij een aanhoudend stroompje een dam kan doorbreken of een steen kan uithollen. Deze kaart benadrukt het aspect dat alles weer op zijn pootjes terecht komt, maar het zal niet makkelijk of snel gaan. Moed, kracht, doorzettingsvermogen en bovenal liefde zijn noodzakelijk.

Arcus Arcanum Tarot 12 De Gehangene
De Gehangene hangt ondersteboven, aan één voet, in een boom. Een speer staat achter hem en een schild rust tegen de boom. Hij heeft een zelfde soort pofbroekje aan als de Page van Bekers, waardoor ik de associatie leg met een jong persoon die nog niet al te veel levenservaring heeft opgedaan. Hij is welgemoed met zijn speer en schild de wereld ingetrokken, maar onderweg heeft hij een inschattingsfoutje gemaakt (is hij in een val gestapt), en nu hangt hij daar in die boom. Een uiterst vervelende situatie, maar wellicht een belangrijk leermoment. Een andere associatie die ik bij deze kaart heb, is die van Odin, die negen dagen en nachten ondersteboven in een boom hing om de runenwijsheid te vinden. Odin’s dorst naar wijsheid was zo groot dat hij daar alles voor overhad. En als dat betekende negen dagen aan een boom hangen en een oog opofferen, dan moest dat maar. Als belangrijkste betekenis, kun je hieruit halen, dat wanneer je verder wilt komen, meer wilt leren, ergens meer over wilt weten, ergens goed in wilt worden, dat je er dan iets voor moet doen. Veel voor moet doen. En waarschijnlijk andere dingen moet laten.

Arcanum Tarot 13 De Dood
De Dood in de Arcus Arcanum Tarot heeft, in tegenstelling tot tarotkaart De Dood van Waite, een waar slachtveld aangericht. Niemand is meer in leven. Dit benadrukt het aspect van een totale transformatie, niets blijft hetzelfde. Het leven zoals tot nu toe geleidt, loopt ten einde en wat er daarna volgt is nog niet zichtbaar.

Arcus Arcanum Tarot 14 Matigheid
Gematigdheid doet denken aan de magische vrouwe van het meer, die het levenselixer komt aanbieden. Hoewel er op deze kaart geen engel is afgebeeld, denk ik toch dat een magische ontmoeting, een magische kracht de vraagsteller bij zal staan in roerige of moeilijke tijden. Rustig blijven en met de stroom mee gaan, is en blijft een belangrijk aspect.

Arcus Arcanum Tarot 15 De Duivel
De Duivel op de Arcus Arcanum tarotkaart houdt zelf de touwtjes in handen, die de man en vrouw binden. Op de Rider Waite variant, zien we de man en vrouw vast geklonken aan het stuk steen waar de Duivel op zit.

De man op de Arcus Arcanum Duivel lijkt nog vechtlustig, de vrouw wendt haar gezicht af. Ze kan de aanblik niet verdragen. Dit benadrukt het feit dat je intuïtief (de vrouw) al wel weet door welke gedachtenpatronen je jezelf bindt, maar dat je nog niet bereid bent lost te laten, je bent nog vechtlustig, je denkt dat er in de stof nog een oplossing mogelijk is. Maar zolang je beheerst wordt door gedachtepatronen van welke aard dan ook, blijf je gebonden. Verlichting, bevrijding is pas mogelijk als je alles kunt loslaten.

Arcus Arcanum Tarot 16 De Toren
De Toren laat het standaard beeld zien van een toren die getroffen wordt door de bliksem. De mensen die zich veilig waanden in de toren worden naar buiten geslingerd. Dit kan gelezen worden als hulp van bovenaf om je los te wrikken van je vastgeroeste gedachtepatronen, maar kan ook duiden op een plotselinge, onvoorziene ramp. Het erge op deze kaart vind ik dat de mensen nu vallen in prikkelstruiken. Dus voorlopig lijkt er geen vooruitgang te zijn. Nu staan ze voor het probleem dat ze, hoewel bevrijd uit de toren, zichzelf nog moeten zien te bevrijden uit die struiken wat ook een pijnlijke zaak kan zijn. Het kan zijn dat het vallen uit de toren duidt op het inzicht krijgen op je beperkende overtuigingen. Maar dan ben je er nog niet vanaf. En dat is wellicht de boodschap van de struiken.

XVII – The Star (De Ster)
De ster toont een meisje met twee kruiken bij een vijver. Op deze tarotkaart is het nog nacht en behoorlijk donker alhoewel de lucht alweer lichter begint te worden. De donkere banen in de lucht kunnen gemaakt zijn door vallende sterren. Dit onderstreept de gebruikelijke betekenis van hoop die uit deze tarotkaart spreekt. De rijke vegetatie duidt op haar rijkdom en dit wordt benadrukt door het feit dat ze een kruik leegt in de rivier. Het leeggooien van de kruik water in de rivier kan ook duiden op het feit dat sommige zaken die je op je pad tegenkomt of sommige handelingen die je verricht totaal zinloos of nutteloos lijken, maar wees gerust, vanuit het grotere perspectief is alles precies goed, hoewel je dat misschien zelf nog niet ziet. De kraanvogel op de voorgrond is het symbool van o.a. Demeter, de godin van het gewas. Met zijn trek kondigt hij de lente aan, en staat daardoor ook symbool voor vernieuwing. De kraanvogel staat ook bekend als verdelger van slangen en daarmee dus het kwaad. Qua symboliek is de kraanvogel verwant aan de ibis en kan symbool staan voor de aardse manifestatie van de Thot, de Egyptische god van de wijsheid.

XVIII – The Moon (De Maan)
De Maan laat een vrouw zien in een Stonehenge achtige ruïne die een wolf of hond lijkt uit te nodigen met haar mee te gaan. In het water ook hier een kreeft om onze diepste angsten te symboliseren. Het gebaar van de vrouw kan ook uitgelegd worden als dat ze aangeeft, wat wil je, hier blijven of meekomen. Aan jou de keuze. De hond blijft blaffen tegen de maan. Dit alles kan duiden op onze angsten om verder te gaan. We blijven ‘blaffen tegen de maan’ net zoals we vaak blijven aanschoppen tegen bepaalde dingen, of dezelfde fouten blijven herhalen. We kunnen op één en dezelfde plek blijven zitten met onze angsten en heen en weer geslingerd worden tussen emoties, maar ook zouden we op pad kunnen gaan, verder kunnen trekken en ons niet door onze angsten laten weerhouden. Hoe vaak gebeurt het niet dat iemand in een bepaalde baan blijft waar hij een gruwelijke hekel aan heeft, maar niet durft te veranderen?

XIX – The Sun (De Zon)
De Zon geeft een beeld van dezelfde soort boog als we zagen in De Magiër, maar nu niet meer van metaal maar puur natuur. De zon is reusachtig en vult de hele lucht. De kinderen op de voorgrond dansen van blijdschap in een nevelig veld. Deze nevel zou kunnen aangeven dat ze zijn aangekomen in de andere wereld zoals werd geschetst in de Magiër.

XX – Judgment (Het Oordeel)
Het Oordeel laat het beeld van een man zien, die als een engel in de lucht hangt en op een trompet blaast. Op zijn zwaard zijn runentekens te zien. Het lijkt alsof hij een bevrijdende boodschap brengt waardoor de mensen van het slachtveld op kunnen staan, uit de modder omhoog getrokken worden. De krachtige regenboog duidt op hulp van hogerhand en lijkt net zoals de man die op de trompet blaast uit een andere wereld te komen. Dit past allemaal goed bij de standaard betekenissen en met name bij de betekenis van wakker geroepen worden en geboden hulp, vaak ervaren als van hoger hand, om uit de modder op te kunnen staan. Een ander belangrijk aspect is dat iedereen mag opstaan. Je kan je voorstellen dat er op dit slachtveld ook wat tegenstanders gesneuveld zijn. De opstandig is er ook voor hen. Dit past ook weer bij het idee dat ‘oordelen’ een beperkende activiteit is. De regenboog verbindt Het Oordeel met de Zot. De Zot is op weg gegaan, op zoek naar verlichting en in het Oordeel heeft hij het gevonden en wordt hij geroepen door een wezen uit een andere wereld. Zijn blik is verruimd, hij is wakker geworden. Dit past ook bij de idee van de tarotkaarten als een cirkelvormige uitdrukking van leven en dood en reïncarnatie. Zolang de Zot het arcanum van het Oordeel niet bereikt zal hij bij De Wereld aangekomen weer moeten incarneren.

Extra Wereld kaart
In dez Arcus Arcanum tarot is een extra tarotkaart opgenomen die lijkt op De Wereld. Deze kaart geeft een vrouw weer omgeven door een slang die in zijn staart bijt als teken van eeuwigheid met een wervelende, draaikolkachtige energie die haar weg lijkt te zuigen uit de stoffelijke wereld van de vier elementen. Je kunt deze kaart in het spel laten zitten, hem eruit halen of hiermee de XXIste tarotkaart vervangen.

XXI The World (De Wereld)
De wereld laat een vrouw zien omringd door een slang in de vorm van een lemniscaat. Met haar uitgestoken handen ondersteunt zij een boog van gouden energie die haar omgeeft, met daarin het oog van Horus of het alziend oog van God. Op de voorgrond zien we de standaard dieren uit Ezechiël met de vier tarotkleuren om de bijbehorende elementen aan te duiden. Hierdoor ontstaat een verbinding met de Magiër, die nu, na de vele ontberingen en ups and downs zoals geschetst in de ander tarotkaarten, het alchemistische doel om goud te maken bereikt heeft.

Arcus Arcanum Tarot – Hofkaarten

Arcus Arcanum Tarot – Kleine Arcana

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00