Leidraad je levensdoel ontdekken

Ontdek in 13 stappen en met tarot je levensdoel

Deze praktische leidraad bestaat uit een gedeelte theorie over hoe er door autoriteiten op het gebied van ‘doelen’ wordt aangekeken tegen het concept ‘levensdoel’, gevolgd door een aantal stappen om er achter te komen wat jij wilt, wat jouw levensdoel is, of wat de doelen zijn waar je je voorlopig op wilt richten. Het trekken van tarotkaarten bij iedere stap, kan je helpen om een stap echt te doorgronden.

Inleiding

Veel mensen hebben de gedachte dat er zoiets is als een doel in het leven. Je voelt dat gewoon aan. Het leven lijkt zo zinloos zonder doel. Meestal geeft het huidige werk niet genoeg voldoening om het te typeren als “het doel van je leven”. Er moet dus gewoon iets meer zijn, iets anders. Maar wat? En daarmee begint de zoektocht naar Het Doel met hoofdletters. Als kind al had ik het gevoel dat er zoiets moest zijn als een goddelijke bedoeling voor mijn leven en het heeft lang geduurd voordat ik er achter kwam hoe het zat met dat doel-gebeuren.

Volgens Neale Donald Walsch is er geen door God vastgesteld doel dat je moet bereiken in dit leven. In de film The Secret (www.thesecret.tv) zegt hij hierover dat God ons geen doel oplegt. Je doel is wat je zegt dat je doel is. Kortom we hebben een vrije wil en veel keuzevrijheid.

In de Cursus in Wonderen staat in les 101: “Gods Wil voor mij is volmaakt geluk.” Dat gevoel had ik ook altijd wel een beetje, maar gelukkig worden en blijven leek mij geen eenvoudige opgave. Door voortschrijdend inzicht ben ik er achter gekomen dat je gelukkig voelen gewoon een beslissing is. Dat kan ook lastig te vatten zijn, maar denk er eens over na. Om je gelukkig te voelen, helpt het om een doel te hebben. Een doel geeft richting aan je leven. Vandaar dat ik een groot voorstander ben van doelen, of in ieder geval van wensen die je tot doel kunt verheffen.

Dan Millman is deze mening ook toegedaan. In het eerste hoofdstuk van zijn boek Leven met een Doel schrijft hij:

“De meeste mensen zullen ermee instemmen dat het leven een school is en dat we veel lessen moeten leren. Maar als de dood het einde betekent, wat is dan de zin van het leven?”

Aan het eind van het boek zegt hij dat het geheim van een betekenisvol en doelbewust leven is om aardige dingen te doen voor andere mensen. Want:

“We kunnen de hele wereld afreizen we kunnen ons met allerlei luxe omringen, maar als we terugkijken op ons leven verdwijnt dat allemaal in het niets vergeleken bij iets aardigs wat we voor iemand hebben gedaan, en bij een lach die we op iemands gezicht hebben getoverd, en die de scheiding tussen mensen even heeft opgeheven.” – Dan Millman

Het lijkt me dat het geen kwaad kan daarmee te beginnen. In veel spirituele literatuur wordt aangeraden om iedere dag iets aardigs te doen voor iemand anders. Dat doe je natuurlijk al, maar misschien nog niet bewust.

Tip: Doe iedere dag bewust iets aardigs voor iemand anders. Je zult merken dat je leven hierdoor op een subtiele manier verandert, dat het leven leuker wordt en je geluksgevoel toeneemt. Probeer dit in ieder geval een week vol te houden en bekijk dan of hierdoor je geluksgevoel toeneemt.

Aardig zijn is prima advies van Millman en voor mij een leuk subdoel, maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds een ‘levensdoel’ wil, meer in de richting van het Dharma zoals omschreven door Deepak Chopra in zijn boek De Zeven Spirituele Wetten van Succes:

“Dharma is een Sanskritwoord dat ‘doel in het leven’ betekent. De wet van het dharma zegt dat wij een stoffelijke vorm hebben aangenomen om een doel te vervullen. Volgens deze wet hebt u een uniek talent en een unieke manier om dat te uiten. Er is iets dat u beter kunt dan wie ook ter wereld, en aan elk uniek talent en elke unieke uiting van dat talent is een unieke behoefte.”

Dat lijkt er meer op, dit is waar we naar op zoek zijn. Toch?

Chopra licht toe dat de wet van het dharma bestaat uit drie componenten:

“Ten eerste zijn we hier op aarde om onze ware Ik te ontdekken.

Elk van ons is hier om zijn hogere ik of spirituele ik te ontdekken. Dat eist de wet van het dharma. We moeten er zelf achter komen dat er in ons een god of godin in embryonale vorm schuilt die geboren wil worden, zodat we uiting kunnen geven aan onze goddelijkheid.

De tweede component van de wet van het dharma is het gebruiken van onze unieke talenten. De wet van het dharma zegt dat elk mens een uniek talent bezit. U hebt een talent dat uniek is in zijn uiting, zo uniek dat er niemand anders op deze planeet leeft die dat talent op die manier uit. Dat betekent dat er een ding is dat u op een bepaalde manier beter kunt dan wie ook. Als u dat ene doet, verliest u het gevoel voor tijd. Als u het ene unieke talent gebruikt dat u bezit – of in veel gevallen meer dan één uniek talent – brengt het uiten van dat talent u in een tijdloos bewustzijn.

De derde component van de wet van het dharma is het dienen van de mensheid, uw medemensen ten dienste zijn en uzelf de vragen stellen: ‘Hoe kan ik helpen? Hoe kan ik alle mensen met wie ik in contact kom helpen?’ Als u het vermogen uw unieke talent te gebruiken combineert met het dienen van de mensheid, benut u de wet van het dharma ten volle.“

Het idee dat ik een ‘uniek talent’ zou bezitten leek mij onwaarschijnlijk. Ik ben erg ‘gewoon’. Shakespeare had een uniek talent, Chagall en Beethoven ook. Maar ik?

Ook de derde component, het dienen van de mensheid, leek me te hoog gegrepen. Daarom is de eerste component het ontdekken van onze goddelijkheid zo belangrijk. Je kunt dat alvast noteren als een van je doelen. Albert Einstein had als hoofddoel in zijn leven om “Gods gedachten te kennen,” de rest was voor hem bijzaak.

Het volledige citaat (afkomstig uit “A talk with Einstein”, een interview met Einstein door Esther Salaman) luidt:

“I’m not much with people and I’m not a family man. I want my peace. I want to know how God created this world. I am not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts, the rest are details.”Albert Einstein

Robert Fritz heeft mij diep geschokt met de uitspraak in zijn boek De weg van de minste weerstand dat je het Wat in ‘Wat wil ik?’ gewoon verzint! (blz. 80, derde druk). Dat kwam absoluut niet overeen met mijn gedachten over een levensdoel. In verzinnen zit naar mijn idee niet direct het element ‘roeping’, wat mij essentieel leek voor een levensdoel. Bij Marinus Knoope vond ik de toelichting op ‘het wat, dat verzin je gewoon’.

Marinus Knoope beschrijft in zijn boek De creatiespiraal zijn zoektocht naar het antwoord op de vraag of alles voorbestemd is of dat we invloed hebben op onze toekomst. Hij komt tot de volgende conclusie:

“Opeens bedacht ik dat de vraag ‘Is een mens voorbestemd of is hij vrij om zijn eigen wensen te realiseren?’ misschien de verkeerde vraag is. Misschien ben je wel voorbestemd juist omdat je hier bent om je eigen wensen te realiseren. Het is niet of het een of het ander. Het voorbestemd zijn en het vermogen je eigen wensen te kunnen realiseren, zouden wel eens een en hetzelfde kunnen zijn.

Je kunt, als dit zo is, dus niet zomaar alles realiseren wat je kunt bedenken. Je bent namelijk gebonden aan je eigen wensen en dus niet zozeer vrij als wel voorbestemd om je eigen wensen te realiseren. Je eigen wensen die kies je niet, nee, die blijk je gewoon te hebben.

Probeer eens contact te maken met je eigen authentieke verlangens en weersta de verleiding om je wensen door anderen te laten beïnvloeden. Als jij namelijk ergens goed in bent, dan is het in het realiseren van datgene wat je zelf wenst. Wanneer je iets anders probeert te realiseren omdat anderen jou dat ooit aangepraat hebben, dan krijg je het moeilijk. Bovendien verspil je je tijd, want wat heb je er eigenlijk aan iets anders te realiseren dat wat je werkelijk wenst?

Als je echt succesvol wilt zijn, zul je moeten werken aan de realisatie van wat jij echt verlangt. En daarvoor zul je je in de eerste plaats bewust moeten worden wat je in dit leven werkelijk verlangt.

Wie, als individu of als groep, niet weet wat hij werkelijk wenst, is zijn bestemming kwijt, is stuurloos en op weg naar nergens.”

Om niet stuurloos door het leven te gaan, is het hebben van doelen, levensdoelen, van vitaal belang. Het geeft je ook een gevoel van vitaliteit en van zingeving.

Oefening: Definieer wat de concepten ‘doel’ en ‘levensdoel’ voor jou betekenen .

Nu dat je weet wat je verstaat onder doel en levensdoel kun je opzoek gaan naar jouw doelen en levensdoel. Voer de stappen 1 t/m 13 allemaal uit en doe dit zo uitgebreid mogelijk! Doe het niet in je hoofd, maar schrijf je antwoorden op. Doe dit bij voorkeur met pen en papier omdat schrijven met de hand een intuïtie bevorderende werking heeft. De stappen zijn bedoeld om je te helpen ‘herinneren’ wat je (levens)doel is. Want diep van binnen weet je het. Het is mogelijk dat je het doorlopen van de stappen in het begin wat stroef vindt gaan. Vertrouw gewoon op het proces en je zult merken dat je steeds makkelijker contact gaat maken met je ‘innerlijke kern’ en steeds beter in staat bent te voelen wat je wilt.

Deze praktische leidraad bestaat uit een gedeelte theorie over hoe er door autoriteiten op het gebied van ‘doelen’ wordt aangekeken tegen het concept ‘levensdoel’, gevolgd door een aantal stappen om er achter te komen wat jij wilt, wat jouw levensdoel is, of wat de doelen zijn waar je je voorlopig op wilt richten. Het trekken van tarotkaarten bij iedere stap, kan je helpen om een stap echt te doorgronden.

Inleiding

Veel mensen hebben de gedachte dat er zoiets is als een doel in het leven. Je voelt dat gewoon aan. Het leven lijkt zo zinloos zonder doel. Meestal geeft het huidige werk niet genoeg voldoening om het te typeren als “het doel van je leven”. Er moet dus gewoon iets meer zijn, iets anders. Maar wat? En daarmee begint de zoektocht naar Het Doel met hoofdletters. Als kind al had ik het gevoel dat er zoiets moest zijn als een goddelijke bedoeling voor mijn leven en het heeft lang geduurd voordat ik er achter kwam hoe het zat met dat doel gebeuren.

Volgens Neale Donald Walsch is er geen door God vastgesteld doel dat je moet bereiken in dit leven. In de film The Secret (www.thesecret.tv) zegt hij hierover dat God ons geen doel oplegt. Je doel is wat je zegt dat je doel is. Kortom we hebben een vrije wil en veel keuzevrijheid.

In de Cursus in Wonderen staat in les 101: “Gods Wil voor mij is volmaakt geluk.” Dat gevoel had ik ook altijd wel een beetje, maar gelukkig worden en blijven leek mij geen eenvoudige opgave. Door voortschrijdend inzicht ben ik er achter gekomen dat je gelukkig voelen gewoon een beslissing is. Dat kan ook lastig te vatten zijn, maar denk er eens over na. Om je gelukkig te voelen, helpt het om een doel te hebben. Een doel geeft richting aan je leven. Vandaar dat ik een groot voorstander ben van doelen, of in ieder geval van wensen die je tot doel kunt verheffen.

Dan Millman is deze mening ook toegedaan. In het eerste hoofdstuk van zijn boek Leven met een Doel schrijft hij:

“De meeste mensen zullen ermee instemmen dat het leven een school is en dat we veel lessen moeten leren. Maar als de dood het einde betekent, wat is dan de zin van het leven?”

Aan het eind van het boek zegt hij dat het geheim van een betekenisvol en doelbewust leven is om aardige dingen te doen voor andere mensen. Want:

“We kunnen de hele wereld afreizen we kunnen ons met allerlei luxe omringen, maar als we terugkijken op ons leven verdwijnt dat allemaal in het niets vergeleken bij iets aardigs wat we voor iemand hebben gedaan, en bij een lach die we op iemands gezicht hebben getoverd, en die de scheiding tussen mensen even heeft opgeheven.”

Het lijkt me dat het geen kwaad kan daarmee te beginnen. In veel spirituele literatuur wordt aangeraden om iedere dag iets aardigs te doen voor iemand anders. Dat doe je natuurlijk al, maar misschien nog niet bewust.

Tip: Doe iedere dag bewust iets aardigs voor iemand anders. Je zult merken dat je leven hierdoor op een subtiele manier verandert, dat het leven leuker wordt en je geluksgevoel toeneemt. Probeer dit in ieder geval een week vol te houden en bekijk dan of hierdoor je geluksgevoel toeneemt.

Aardig zijn is prima advies van Millman en voor mij een leuk subdoel, maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds een ‘levensdoel’ wil, meer in de richting van het Dharma zoals omschreven door Deepak Chopra in zijn boek De Zeven Spirituele Wetten van Succes:

“Dharma is een Sanskritwoord dat ‘doel in het leven’ betekent. De wet van het dharma zegt dat wij een stoffelijke vorm hebben aangenomen om een doel te vervullen. Volgens deze wet hebt u een uniek talent en een unieke manier om dat te uiten. Er is iets dat u beter kunt dan wie ook ter wereld, en aan elk uniek talent en elke unieke uiting van dat talent is een unieke behoefte.”

Dat lijkt er meer op, dit is waar we naar op zoek zijn. Toch?

Chopra licht toe dat de wet van het dharma bestaat uit drie componenten:

“Ten eerste zijn we hier op aarde om onze ware Ik te ontdekken.

Elk van ons is hier om zijn hogere ik of spirituele ik te ontdekken. Dat eist de wet van het dharma. We moeten er zelf achter komen dat er in ons een god of godin in embryonale vorm schuilt die geboren wil worden, zodat we uiting kunnen geven aan onze goddelijkheid.

De tweede component van de wet van het dharma is het gebruiken van onze unieke talenten. De wet van het dharma zegt dat elk mens een uniek talent bezit. U hebt een talent dat uniek is in zijn uiting, zo uniek dat er niemand anders op deze planeet leeft die dat talent op die manier uit. Dat betekent dat er een ding is dat u op een bepaalde manier beter kunt dan wie ook. Als u dat ene doet, verliest u het gevoel voor tijd. Als u het ene unieke talent gebruikt dat u bezit – of in veel gevallen meer dan één uniek talent – brengt het uiten van dat talent u in een tijdloos bewustzijn.

De derde component van de wet van het dharma is het dienen van de mensheid, uw medemensen ten dienste zijn en uzelf de vragen stellen: ‘Hoe kan ik helpen? Hoe kan ik alle mensen met wie ik in contact kom helpen?’ Als u het vermogen uw unieke talent te gebruiken combineert met het dienen van de mensheid, benut u de wet van het dharma ten volle.“

Het idee dat ik een ‘uniek talent’ zou bezitten leek mij onwaarschijnlijk. Ik ben erg ‘gewoon’. Shakespeare had een uniek talent, Chagall en Beethoven ook. Maar ik?

Ook de derde component, het dienen van de mensheid, leek me te hoog gegrepen. Daarom is de eerste component het ontdekken van onze goddelijkheid zo belangrijk. Je kunt dat alvast noteren als een van je doelen. Albert Einstein had als hoofddoel in zijn leven om “Gods gedachten te kennen,” de rest was voor hem bijzaak.

Het volledige citaat (afkomstig uit “A talk with Einstein”, een interview met Einstein door Esther Salaman) luidt:

“I’m not much with people and I’m not a family man. I want my peace. I want to know how God created this world. I am not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts, the rest are details.”

Albert Einstein

Robert Fritz heeft mij diep geschokt met de uitspraak in zijn boek De weg van de minste weerstand dat je het Wat in ‘Wat wil ik?’ gewoon verzint! (blz. 80, derde druk). Dat kwam absoluut niet overeen met mijn gedachten over een levensdoel. In verzinnen zit naar mijn idee niet direct het element ‘roeping’, wat mij essentieel leek voor een levensdoel. Bij Marinus Knoope vond ik de toelichting op ‘het wat, dat verzin je gewoon’.

Marinus Knoope beschrijft in zijn boek De creatiespiraal zijn zoektocht naar het antwoord op de vraag of alles voorbestemd is of dat we invloed hebben op onze toekomst. Hij komt tot de volgende conclusie:

“Opeens bedacht ik dat de vraag ‘Is een mens voorbestemd of is hij vrij om zijn eigen wensen te realiseren?’ misschien de verkeerde vraag is. Misschien ben je wel voorbestemd juist omdat je hier bent om je eigen wensen te realiseren. Het is niet of het een of het ander. Het voorbestemd zijn en het vermogen je eigen wensen te kunnen realiseren, zouden wel eens een en hetzelfde kunnen zijn.

Je kunt, als dit zo is, dus niet zomaar alles realiseren wat je kunt bedenken. Je bent namelijk gebonden aan je eigen wensen en dus niet zozeer vrij als wel voorbestemd om je eigen wensen te realiseren. Je eigen wensen die kies je niet, nee, die blijk je gewoon te hebben.

Probeer eens contact te maken met je eigen authentieke verlangens en weersta de verleiding om je wensen door anderen te laten beïnvloeden. Als jij namelijk ergens goed in bent, dan is het in het realiseren van datgene wat je zelf wenst. Wanneer je iets anders probeert te realiseren omdat anderen jou dat ooit aangepraat hebben, dan krijg je het moeilijk. Bovendien verspil je je tijd, want wat heb je er eigenlijk aan iets anders te realiseren dat wat je werkelijk wenst?

Als je echt succesvol wilt zijn, zul je moeten werken aan de realisatie van wat jij echt verlangt. En daarvoor zul je je in de eerste plaats bewust moeten worden wat je in dit leven werkelijk verlangt.

Wie, als individu of als groep, niet weet wat hij werkelijk wenst, is zijn bestemming kwijt, is stuurloos en op weg naar nergens.”

Om niet stuurloos door het leven te gaan, is het hebben van doelen, levensdoelen, van vitaal belang. Het geeft je ook een gevoel van vitaliteit en van zingeving.

Oefening: Definieer wat de concepten ‘doel’ en ‘levensdoel’ voor jou betekenen .

Nu dat je weet wat je verstaat onder doel en levensdoel kun je opzoek gaan naar jouw doelen en levensdoel. Voer de stappen 1 t/m 13 allemaal uit en doe dit zo uitgebreid mogelijk! Doe het niet in je hoofd, maar schrijf je antwoorden op. Doe dit bij voorkeur met pen en papier omdat schrijven met de hand een intuïtie-bevorderende werking heeft. De stappen zijn bedoeld om je te helpen ‘herinneren’ wat je (levens)doel is. Want diep van binnen weet je het. Het is mogelijk dat je het doorlopen van de stappen in het begin wat stroef vindt gaan. Vertrouw gewoon op het proces en je zult merken dat je steeds makkelijker contact gaat maken met je ‘innerlijke kern’ en steeds beter in staat bent te voelen wat je wilt.

De volgende Stap

>> Voorbereiding

De inhoudsopgave van deze Leidraadvind je hiernaast op desktop en laptop en hieronder voor smartphones.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00