levensdoel stap 13 – Levensdoel formuleren

Wat is je doel in het leven?

tarotkaart De wereld
Rider Waite Tarot

Nu ben je er klaar voor om alles samen te brengen.

Formuleer je levensdoel(en) gebaseerd op stappen 1 t/m 12 en je intuïtie.

Tarot

Als je meerdere doelen hebt, kun je een tarotkaart trekken op ieder doel met de vraag: is dit mijn hoofddoel? En trek dan ook een tarotkaart met de vraag: Of is het iets anders?

Wanneer je één doel hebt, kun je daar één kaart op trekken ter bevestiging.

Overpeinzing

Je kunt ook een tijdelijk hoofddoel hebben, dat alle andere doelen wegduwt. Zo heb ik een tijdlang het hoger komen in de zoekmachines als doel gehad en daar hard aan gewerkt. Toen ik begon met webtarot, jaren geleden, heb ik keihard gewerkt aan mijn eerste site, die ik zelf had opgezet (gebouwd) met het programma Frontpage. Een gigantische klus, waarbij de muis van mijn hand letterlijk blauw werd van het muizen. In die tijd had ik ook een droom waarin mij de vraag gesteld werd: Als je morgen dood zou gaan, wat zou je dan nu doen? Mijn antwoord was: de website afmaken. Dat slaat verstandelijk nergens op, omdat die site er dan niet meer toe doet. Maar gevoelsmatig was dat wat ik wilde doen. En als je zo’n doel af hebt, dan volgen vanzelf weer andere doelen.

Om een tijdelijk hoofddoel te bepalen kun je ook kijken naar de lijst met ‘niet blij met…’ om te kijken welk punt je het meeste ergernis geeft en dan het oplossen van die ergernis als hoofddoel kiezen. Stel dat je je helemaal gek ergert aan de pestzooi in huis. Dan is ‘een opgeruimd huis’ een mooi doel om je op te richten.

Verlichting als doel

Zou het niet ieders doel moeten zijn om verlicht te worden? Dat is toch ieders doel? Mijn antwoord hierop: Dat mag je zelf bepalen. Je hoeft je helemaal niet te richten op verlichting als je gevoelsmatig een ander doel hebt. Het is jouw wereld, jouw leven en je mag dat richting geven op een manier die bij je past. Voor de één zal ‘verlichting’ het levensdoel zijn, en voor een ander kan het een levensdoel zijn om een roman te schrijven. Een mooi doel kan ook zijn: tevreden/gelukkig zijn in het hier en nu. Een materialistisch doel is ook mogelijk! Heel vaak wordt gedacht, dat een materialistisch doel ‘fout’ is, maar wij kunnen dat niet bepalen. Er kunnen vanuit kosmisch oogpunt, goede redenen zijn voor zo’n doel.

Tarot

Nadat je je levensdoel hebt geformuleerd, kun je daar altijd nog een Keltisch Kruis op leggen voor meer inzicht. Uit die tarotkaartenlegging, kun je wellicht ook aanwijzingen halen wat je moet/mag overwinnen om je doel te bereiken en wat je eerstvolgende stap richting je doel zou kunnen zijn.

Slot

Ook als je nog steeds geen idee hebt van je levensdoel, hoop ik dat het doorlopen van de 13 stappen je waardevolle subdoelen en inzichten heeft gegeven. Waaronder het inzicht hoe breed toepasbaar en leuk het werken met tarot kan zijn!