Persoonlijke Ontwikkeling als Levensdoel

Tarotconsult op de vraag: Wat is mijn levensdoel?

De vraag naar een levensdoel, komt veel voor en de laatste tijd om een of andere reden, nog meer dan relatievragen. Geen idee waarom. Onlangs heb ik een consult gegeven op de vraag “Wat is mijn levensdoel?” die werkelijk fantastisch was en bij de vrager en bij mijzelf van alles losmaakte.

Met toestemming van de vrager, publiceer ik deze tarotlezing omdat deze volgens mij voor meer mensen interessant kan zijn. In ieder geval geeft deze lezing inzicht in hoe krachtig een tarotconsult kan zijn. Dat is niet altijd het geval, deze is exceptioneel.

We gebruikten voor dit consult het Keltisch Kruis. Hieronder de getrokken tarotkaarten:

Tarot Keltisch Kruis Levensdoel tarotconsult

In de kern ligt Zwaarden Drie. Deze kaart duidt op pijn en verdriet. De dwarsligger is Kelken Vijf. Deze kaart duidt op loslaten van het verleden. Dus door vast te houden aan de pijn en het verdriet van het verleden, van alle zaken die verloren zijn gegaan, gemiste kansen e.d. kom je geen steek verder. Dit is de kern van het verhaal.

Onder ligt Zwaarden Twee. Deze kaart duidt op twijfel. Je hebt moeite met het nemen van beslissingen. Je wilt eigenlijk altijd weten wat de beste beslissing is voordat je een keuze maakt. Dit is vooral op verstandsniveau het geval. Je blijft afwegingen maken in je hoofd, waarbij negatieve ervaringen uit het verleden een grote rol spelen.

Op het verleden ligt Gerechtigheid. Dit is een kaart die duidt op lot, op karma, op oogsten wat je toekomt. Op eerlijkheid. Omdat we een redelijk negatieve kern hebben en de grondslag (Zwaarden Twee) ook niet zo positief is, lijkt mij dat een aanwijzing om voor Gerechtigheid ook te kijken naar de negatieve kant. Gerechtigheid kan erop duiden dat je het gevoel hebt geen eerlijke kans te hebben gekregen.

Wat je wenst, waar je naar toe wilt, wordt weergegeven door Matigheid. Matigheid is een kaart die duidt op alles met mate en de middenweg bewandelen. Maar meer nog dan dat, is het een kaart die duidt op healing, op genezing. Dat gevoel een levensdoel en richting nodig te hebben, is vaak een gevoel dat het handig zou zijn als God of het universum een duidelijke aanwijzing zou geven wat je richting is, zodat je verlost bent van zelf moeten kiezen. Maar dat gaat voorbij aan het idee van vrije wil. Ik kom hier later op terug.

Sommige mensen voelen het als een bevrijding dat ze zelf mogen kiezen. Anderen, die wat meer moeite hebben met kiezen (dat heb ik ook), voelen het meer als een last.

Wat voor je ligt is Het Rad van Fortuin. Deze tarotkaart heeft te maken met zelf aan het rad van het lot draaien. Dus zelf beslissingen nemen en zelf stappen zetten.

Op de positie die iets zegt over hoe jij tegen de vraag aankijkt ligt Kracht. Deze tarotkaart heeft te maken met Kracht, moed en liefde. Je bent een krachtig persoon en je hebt ondanks de moeilijkheden moedig standgehouden om toch iets van je leven te maken, maar je hebt het gevoel dat er iets ontbreekt.

Op de positie van de wisselwerking met de omgeving ligt Pentakels Vier. Deze kaart duidt vaak op het gevoel dat je aansluiting mist, dat je er niet helemaal bij hoort, dat je aan de zijkant staat. Dit sluit goed aan bij de vraag, omdat je misschien het gevoel hebt niet helemaal deel te nemen aan het leven omdat je nog zoekende bent naar een levensdoel.

Staven Drie op de positie van hoop-en-vrees, duidt erop dat je richting zoekt. Je kijkt uit over de zee en je vraagt je af waarheen, en wat is de zin van dit alles? Je vrees is dat je geen richting zult kunnen vinden waarin je je ei kwijt kunt, vooral omdat het zo’n vaag gevoel is.

In de uitkomst ligt Kelken Twee. Deze kaart heeft te maken met heelheid van het zelf. Het oplossen van innerlijke conflicten.

Als ik dit hele verhaal zo voor mij zie, dan zou ik zeggen dat je levensdoel ligt op het gebied van persoonlijke groei. Je levensdoel heeft te maken met persoonlijke, en eventueel spirituele, ontwikkeling.

Drie van de Vier kardinale deugden

Wat vooral interessant is in deze legging is dat je de drie van de vier kardinale deugden die in de tarot een kaart hebben gekregen, ook alle drie in deze tarotlegging hebt liggen. Als ik niet zo bezig was geweest met deugden in de tarot, de laatste tijd, vanuit mijn belangstelling voor de oorsprong van de tarot, dan was me dit waarschijnlijk niet opgevallen.

De vier kardinale deugden, geschilderd door Giotto di Bondone voor de Scrovegni Kapel te Padua, Italië.

De vier kardinale deugden zijn Prudentia (wijsheid / verstandigheid), Justitia (rechtvaardigheid / rechtschapenheid), Fortitudo (Moed / kracht) en Temperantia (matigheid / zelfbeheersing).

De kardinale deugd Prudentia heeft geen plek in de Tarot. Dit geeft aanleiding tot veel gespeculeer over waar de vierde kardinale deugd dan is gebleven. Maar dat maakt voor deze legging niet uit. Wat wel uitmaakt is dat de drie deugden die duidelijk herkenbaar zijn in de tarot, ook alle drie in deze legging aanwezig zijn. Ik vind dat heel bijzonder, vooral gezien de vraag: “Wat is mijn levenspad?”

Inzicht in deugden werd door Griekse filosofen als Plato en Socrates, maar ook later door andere filosofen, gezien als van het grootste belang want een deugdzaam leven is een vreugdevol leven, een virtuoos leven. Het draait om het doen wat goed en juist is en dat leidt tot persoonlijke vooruitgang, het perfectioneren van jezelf. Deugdelijkheid is niet aangeboren maar kan wel geleerd worden. Het is een kwestie van oefenen.

Dit is dus een andere deugdelijkheid die ik heb meegekregen vanuit calvinistische hoek die meer gericht was op ons in het gareel houden. Dat heeft dus niets te maken met ware deugdelijkheid.

Ik zie ware deugdelijkheid als jezelf voorbij je grenzen duwen om groter te groeien, sterker te worden. Dit sluit helemaal aan bij persoonlijke ontwikkeling.

Vrije wil

Nu, om even terug te komen op het idee van vrije wil. We kunnen kiezen of we chips eten of een appel. Maar, en dit is een belangrijke maar, onze keuzes worden beïnvloed door onze gedachten, die op hun beurt weer een raakvlak hebben met onze overtuigingen. Van veel overtuigingen zijn we ons niet bewust, maar die beperken wel onze keuzemogelijkheden.

Als je heel erg sterk de overtuiging hebt dat falen en fouten maken slecht is, dan kan het bijna niet anders of je komt vast te zitten in een toestand van Zwaarden Twee.

Anderen kunnen dan nog zo hard roepen dat geen keuze maken ook een keuze is of zeggen dat je gewoon een keuze moet maken, maakt niet uit welke, maar dat helpt niet. Want zolang je geen keuze maakt, ben je nog niet in de fout gegaan. Je hebt nog niks gepresteerd, maar dat is geen falen. De verkeerde keuze maken, dat is falen. Wanneer je zo’n overtuiging tegenkomt, kun je die onderzoeken op waarheidsgehalte. Zelf vind ik dat het gemakkelijkst gaan met The Work van Byron Katie.

Conclusie

Volgens mij duidt deze legging erop dat jijzelf je levensdoel bent, het leren kennen van jezelf. Volgens Deepak Chopra is dat ieders levensdoel en ik kan me daar wel in vinden Het gaat erom jezelf te perfectioneren. Vandaag werken aan jezelf, zodat de jij van morgen een betere versie van de jij van vandaag die op haar beurt weer een betere versie is van de jij van gisteren. Niet gespiegeld aan anderen, maar steeds aan jezelf.

De E-mail tarotconsulten zijn terug

Naast andere tarotconsulten die ik de afgelopen tijd heb gegeven, was dit een legging die mij deed besluiten om weer e-mail tarotconsulten aan te bieden op mijn site.

Populaire e-mail Tarotconsulten

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00