Tarotkaart De Geliefden in de zevende hemel

Rider Waite Tarotkaart De Geliefden in het Paradijs

Globale betekenissen: Een keuze maken: vaak tussen twee tegenstrijdige zaken die je beide lief zijn. Het maken van een keuze tussen het lichte en het donkere of tussen hart en verstand. In het geval van De Geliefden ligt de nadruk op het kiezen uit liefde, het kiezen voor het lichte. Verantwoordelijkheid nemen voor je keuze. Streven naar harmonie. Onvoorwaardelijke liefde. Het paradijs.

Rider Waite Tarotkaart De Geliefden

De Rider Waite Tarotkaart De Geliefden doet onmiddellijk denken aan Adam en Eva in het paradijs.  Dit is een ‘vernieuwing’ van Arthur Waite.

Tarotkaart De Geliefden in de Tarot van Marseille

geliefden tarot marseille

In oudere tarotspellen, waaronder de Tarot van Marseille, zien we op de tarotkaart De Geliefden een man  afgebeeld die  moet kiezen tussen twee vrouwen. Cupido met zijn pijl in de aanslag hangt boven hem. De ene vrouw vertegenwoordigt de degelijke vrouw waar hij een goed, maar misschien saai, leven mee kan hebben.Er kleven niet zo veel risico’s aan deze keuze. De andere vrouw vertegenwoordigt de ‘spannende’  vrouw. Daar heeft hij misschien niets aan voor de dagelijkse gang van zaken, maar ze is zoveel meer opwindend dan die andere dame! Tenminste, zo denkt hij. Dit komt overeen met de gedachten waardoor we geplaagd worden  bij  het maken van een keuze. Hoe gaat het uitpakken op de lange termijn? Cupido helpt je een handje door je tot over je oren verliefd te laten worden op de ‘gevaarlijke’ keuze. Hoe gek het ook klinkt,  je gevoel is de beste raadgever. Je verstand zorgt er alleen maar voor dat je in kringetjes blijft ronddraaien.

De Rider Waite Geliefden

Op tarotkaart De Geliefden van Waite, staat Adam voor de boom van het leven en Eva voor de boom van kennis. De Geliefden is een kaart die te maken heeft met de vrije wil van de mens. Zal ik wel van de appel eten, zal ik niet van de appel eten? Dit was de oorspronkelijke keuze. Met het eten van de appel kregen we kennis van goed en kwaad, wat je kunt vertalen als bewustzijn. Het eten van de appel benadrukt ook verantwoordelijkheid nemen voor een gemaakte keuze en de gevolgen  aanvaarden.  Nu  je bewustzijn hebt, is het niet de bedoeling dat je doet of je neus bloedt en van niets weet. Je denkt misschien je te kunnen verschuilen achter een vijgenblaadje, maar je eigen geweten laat zich niet verstoppen. Wanneer je last hebt van je geweten, maak dan schoon schip, neem verantwoordelijkheid. Je doet dit niet voor anderen, maar voor jezelf, want je geweten de mond snoeren kost veel energie en leidt alleen maar tot stress voor jezelf.

De kaart De Geliefden verwijst naar het paradijs. De twee personen zijn naakt afgebeeld, nog zonder vijgenbladeren. In die zin kan de tarotkaart De Geliefden je vragen te kijken naar wat voor jou een paradijselijke situatie zou zijn. Hoe ziet je persoonlijke paradijs eruit? Wanneer je staat voor een keuze en je onderzoekt zo’n  keuze met de Tarot en je de trekt De Geliefden, dan is dat zeker een aanwijzing om die weg, waar je hart naar uitgaat, in te slaan omdat die keuze voor jou het metaforische paradijs vertegenwoordigt.

In de Liefde

De Geliefden is een kaart die kan duiden op een wensbeeld van hoe je de relatie zou willen. Het trekken van deze kaart kan aangeven dat de relatie uit kan groeien tot een langdurige relatie, maar afhankelijk van de andere kaarten in de legging, en vooral in samenhang met Kelken Zeven, is het ook mogelijk dat De Geliefden aangeeft dat je je aan het verliezen bent in dagdromerij en de realiteit uit het oog verloren bent.

Tarotlegpatroon voor Prille Liefde

Je hebt iemand ontmoet en je bent verliefd en je wilt nu weten hoe deze relatie zich gaat ontwikkelen. Probeer dan eens het Tarotlegpatroon voor Prille Liefde dat gebaseerd is op Tarotkaart De Geliefden.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


De Geliefden uit de Ator Tarot

Ator Tarot Geliefden
Ator Tarot De Geliefden: Keuzes maken en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Streven naar harmonie, perfectie.

Ator Tarot eigen: Door het cartoonachtige valt me nu op dat Adam waarschijnlijk niet naar de engel kijkt, maar naar de slang achter Eva. Dat lijkt me terecht, want hoewel je in het paradijs leeft, is het onverstandig om werkelijk aanwezige gevaren te negeren wanneer die zich voordoen. Tarotkaart de Geliefden in de Huisvrouwen Tarot wijst hier ook op.


Morgan Greer Tarotkaart De Geliefden

Morgan Greer Tarotkaart De Geliefden

Deze kaart wijkt radicaal af van de kaart van Waite. Het beste kan daarom ook de betekenis van Morgan-Greer aangehouden worden die hieronder is gegeven.

Betekenis: Het einde van isolatie en het vormen van een band gebaseerd op liefde, eerlijkheid en vertrouwen.

Omgekeerd: Verliefdheid (vaak een bevlieging), lust, misleiding.


Shadowscapes Tarotkaart De Geliefden

Shadowscapes Tarotkaart De Geliefden

Bij de Shadowscapes tarotkaart De Geliefden lijkt de nadruk te liggen op ‘ware liefde’. Twee mensen houden van elkaar en gaan geheel in elkaar op en hebben geen oog voor hun omgeving. Ze zijn niet gevallen voor verleidingen van buitenaf. Ze luisteren naar en met hun hart. Het aardige van deze kaart is, dat hoewel ze in elkaar opgaan, ze toch nog oog hebben voor de realiteit. Dit wordt gesymboliseerd door het geven van het zaadje. Ze zullen hun liefde koesteren, zich ervoor inzetten, maar je kunt nooit met zekerheid voorspellen wat de toekomst brengen zal, wat er uit het zaadje zal voortkomen. Het zaadje symboliseert uiteraard ook voortplanting.


Meer Info

Tarotkaart De Geliefden kleuren

Het getal zes en De Geliefden

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00