Tarot en Numerologie – Hexade, getal 6

Hexade – Zesheid en De Geliefden en De Duivel uit de tarot

geliefden rw tarot
Rider Waite Tarot

De harmonie waar de Pentade (Grieks voor vijf-heid) naar zoekt wordt gevonden door een zesde punt toe te voegen aan de vijfhoek waardoor een zespuntige ster ontstaat. Deze ster, ook wel Salomonszegel of Davidsschild genoemd, is een symbolische weergave van de Hexade (Grieks voor zes-heid). Vanwege de ‘zo boven, zo beneden’ symmetrie doet de zespuntige ster veel harmonischer aan dan het pentagram. In feite is zij opgebouwd uit twee in elkaar geschoven driehoeken. De naar beneden wijzende driehoek duidt op het vrouwelijke, waterige element en de naar boven wijzende driehoek op het mannelijke, vurige element. Zij symboliseren als het ware de hoedanigheden van de eerste twee enkelvoudige getallen en tevens van de alchemistische oerelementen water en vuur, die harmonisch op elkaar inwerken.

De delers van het getal 6 zijn 1, 2 en 3 en of je die nu bij elkaar optelt of met elkaar vermenigvuldigt, de uitkomst is altijd 6. Dit duidt op ordelijkheid, harmonie en perfectie. Honingraten, opgebouwd uit zeshoekige vlakken, gelden sinds de oudheid als het schoolvoorbeeld waarin de hoedanigheden van de Hexade zichtbaar worden. Bijen, bouwers van honinggraten, maar ook mieren (beide soorten hebben 6 poten) worden gezien als noeste werkers die hun functie kennen en aanvaarden in de orde waarbinnen ze leven, waardoor de gemeenschap als geheel efficiënt kan functioneren. Hieruit werden betekenissen voor het getal 6 afgeleid als perfectie, dienstbaarheid, efficiëntie, harmonie, huwelijk en verantwoordelijkheid nemen voor gemaakte keuzes.

Een ander veel gebruikt beeld om perfectie uit te beelden is het Paradijs. God schiep de wereld, de zon, de maan, de dieren en de mens in zes dagen. Vervolgens zag God dat de schepping goed was en kon hij rusten op de zevende dag. Waite benadrukt in zijn tarot het beeld van perfectie door De Geliefden af te beelden als Adam en Eva in het paradijs van voor de zondeval.

De Geliefden (6)

geliefden tarot marseille
Tarot Marseille

In de 18de eeuw werden De Geliefden afgebeeld als man en vrouw met hun zoon in het midden als een representatie van de huwelijkse staat.

Waite meende dat de cupidofiguur die boven hen werd afgebeeld een totaal verkeerd symbool was omdat cupido duidt op “beginnende liefde” en niet op “liefde in haar volheid, de vrucht ervan bewakend.”

In de Tarot van Marseille, zien we een man afgebeeld tussen twee vrouwen, met daarboven cupido met zijn pijl en boog in de aanslag. Voor wie gaat de man kiezen? Voor de blonde vrouw of de donkere vrouw, voor deugd of ondeugd? Veel lijkt hier ook af te hangen van Cupido, de Romeinse god van de liefde die nogal slordig met zijn pijlen omging en niet altijd keek waar zijn pijlen terecht kwamen.

Deze versie van De Geliefden werd door Waite bestempeld als “dwaasheid”. Het is dus niet verwonderlijk dat Waite zijn Geliefden heeft aangepast aan zijn eigen zienswijze. De twee afgebeelde menselijke figuren suggereren “jeugdigheid, maagdelijkheid, onschuld en liefde voordat deze werd vervuild door grof materialistisch verlangen”. Dit laatste zullen we terug zien in Waite’s representatie van De Duivel, waarmee hij beide kaarten duidelijk met elkaar in verband brengt, wat numerologisch gezien ook juist is. Voor Waite duidde tarotkaart De Geliefden, “in zijn hoogste betekenis, op het mysterie van het Verbond en de Sabbat.”

old path tarot geliefden
Old Path Tarot

In de Old Path Tarot zien we een verliefd stel afgebeeld in een veld vol wilde bloemen. De engel boven hen heeft het akasha symbool op zijn borst, een zespuntige ster met een streep in het midden. Akasha is Sanskriet voor de fundamentele etherische substantie waaruit het universum is opgebouwd en is dus een verwijzing naar de energie die ons allen verbindt. In die zin is de betekenis van De Geliefden uit de Old Path gelijk aan die van Waite.

De Duivel (15=1+5=6)

old path tarot temptation
Old Path Tarot

Waite zegt over zijn tarotkaart De Duivel dat de twee afgebeelde, menselijke figuren lijken op Adam en Eva, na de zondeval. Door het noodlot zijn ze nu geketend aan het materialistische leven. Ook heeft Waite een verbinding gelegd naar De Hogepriester, de vijfde kaart van de Grote Arcana, door De Duivel met zijn rechterhand een symbool te laten maken dat het tegenovergestelde betekent van de zegening van de hogepriester.

De Hogepriester, zoals we in het vorige artikel hebben gezien was er niet altijd zeker van of hij zou kiezen voor hogere doelen of voor aards plezier. In De Duivel heeft hij heel duidelijk gekozen voor het laatste. Wij zijn vaak geneigd om dit af te keuren, maar de Tarot geeft daar geen aanleiding toe. Immers, 1 en 5 is 6. Door te luisteren naar de slang of wel de Duivel zijn we uit het Paradijs verdreven, maar alleen door de geheimen van dit aardse bestaan, dit rijk dat onder heerschappij staat van de Duivel te leren kennen, kunnen we terugkeren naar het Paradijs. Esoterisch gezien is dit de weg die de Monade (oorspronkelijke Eenheid) aflegt, door de stof, om zichzelf te leren kennen. Gekluisterd aan dit aardse bestaan zijn we gebonden aan natuurwetten zoals bijvoorbeeld de zwaartekracht. Maar ook dat al het aardse vergankelijk is. Ons lichaam dus ook.

De Geliefden en De Duivel verschijnen vaak samen in legpatronen waarin het draait om relatieproblemen. De Geliefden duidt dan op de ‘onvoorwaardelijke liefde’ die in het begin van de relatie aanwezig was en De Duivel op de ‘voorwaardelijke liefde’ die de relatie nu overschaduwt. In die zin zijn deze kaarten een mooie aanwijzing voor bewustwording en voor het toepassen van het Aloha-principe uit de Huna filosofie: Liefde neemt toe wanneer Oordelen afneemt. Door oordelen en verwachtingspatronen kluisteren we onszelf aan de Duivel wat ook treffend is weergegeven op de kaart De Duivel van Waite waar de kettingen heel ruim om de halzen van de twee afgebeelde figuren hangen. Ze zouden zichzelf kunnen bevrijden, wanneer ze dit zouden inzien.

Een ander aspect van De Duivel is humor, en met name als aanwijzing om een situatie met humor te bekijken, waardoor je beter in staat bent om afstand te nemen en je makkelijker ziet hoe je jezelf hebt vastgezet en vaak ook hoe je die keten om je hals weer af kunt doen.

In de Old Path Tarot is de 15de kaart ‘Temptation’ (Verleiding) genoemd. De Duivel heeft zich op deze kaart vermomd als Vos, een middeleeuws symbool voor boosaardige sluwheid. De afgebeelde vrouw verleidt de man met haar lichaam en de boterbloem in haar hand symboliseert haar verlangen naar rijkdom. Rechtsonder op de kaart, bij de wortels van de boom, zien we een omgevallen pot met goud. Voor de man schijnt het verlangen naar aardse rijkdom even opzij te zijn geschoven door zijn verlangen naar liefde. Aan de andere kant kunnen de bedoelingen van de man ook in twijfel worden getrokken door de buidel die hij ter hoogte van zijn mannelijkheid heeft hangen. De slang die om zijn been kronkelt is een waarschuwing voor verleiding. Geen van beide heeft deze slang in de gaten. Deze kaart is een waarschuwing om je niet te laten verleiden tot onethisch gedrag, maar in plaats daarvan je hoogste normen en waarden na te streven, want door die na te streven zul je harmonie en balans vinden in je leven en succes kennen zoals we zullen zien in het volgende artikel dat gaat over de Heptade (Grieks voor zeven-heid), De Zegewagen en De Toren.


Tarotkaarten leren lezen is een kwestie van oefenen. Je kunt dat doen door Tarot Dagkaarten te trekken, Dankbaarheidskaarten, maar ook door bijvoorbeeld een kaart te trekken die je mening verwoordt over het artikel dat je zojuist hebt gelezen.

Trek hier je tarotkaart


Naar Heptade, getal 7

 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00