Tarot en numerologie – Heptade, getal 7

Heptade – zevenheid in tarotkaarten De Zegewagen en de Toren

tarotkaart rw de zegewagen
Rider Waite Tarot

In de volkswijsheid wordt het getal 7 algemeen geassocieerd met spiritualiteit en geluk. In dit artikel wil ik laten zien dat de Heptade (Grieks voor zeven-heid) veel rijker is aan betekenissen dan we er meestal aan toeschrijven. Zo kennen we zeven wereldwonderen, zeven continenten, zeven kleuren van de regenboog, zeven dagen van de week, zeven chakra’s. Het was nodig om zeven maal rond Jericho te lopen voordat de muren instortten. God schiep de wereld in zes dagen en rustte uit op de zevende dag van al het werk dat hij had verricht.

Uit deze voorbeelden blijkt dat het geluk van de zeven heeft te maken met heelheid, met een gevoel van ‘dit klopt’, van ‘juistheid’ en dus niet duidt op ‘stom’ geluk of toeval. Toch heeft de Heptade ook met ‘toeval’ te maken, wat we aflezen aan de dobbelsteen. De som van de tegengestelde zijden van een dobbelsteen is altijd zeven. Dit suggereert geluk dat onverwacht in je leven komt, geluk dat je komt aanwaaien.

Daarnaast is het getal 7 een getal van wijsheid en occulte kennis, van denkende wetenschap en van de onbewuste geest. Zeven wordt gezien als een maagdelijk getal. Het wordt niet door andere getallen beroerd in die zin dat 7 door geen enkel ander getal is te delen behalve door zichzelf en 1.

De Heptade wordt vaak geassocieerd met de Griekse godin Athene, de godin van de wijsheid en van oorlog. Zij zou op ongebruikelijke wijze geboren zijn uit het hoofd van Zeus. Toen Zeus werd verteld dat een van zijn kinderen hem van zijn onrechtmatig verkregen troon zou stoten, slikte hij zijn zwangere vrouw Metis, in haar geheel in. Vervolgens kreeg hij verschrikkelijke hoofdpijn. De smid-god, Hefaistos, verloste Zeus van die hoofdpijn door met zijn bijl Zeus’ hoofd te splijten. Uit deze kloof sprong Athene, volwassen en geheel gekleed voor de strijd met een geweldige schreeuw naar buiten.

Athene werd vereerd als de godin van zowel de oorlog als van de wijsheid. Ze bemiddelde bij ruzies en hield de kosmische wet overeind. Ze was de eerste die de wetenschap der getallen, de kunsten en de handel onderwees. Zij vond het koken uit, het weven, het spinnen, de ploeg, het schip, de fluit, het aardewerk en de strijdwagen (De Zegewagen, de 7de kaart uit de Grote Arcana). Daarnaast was ze ook nog de beschermvrouwe van de stad Athene. Athene zou “ik ben uit mijzelf gekomen” betekenen wat refereert aan de oorspronkelijke eenheid. Zij symboliseert het ideaalbeeld van de mens.

Het getal 3 (geest) opgeteld bij 4 (materie) is 7. Symbolisch wordt dit weergegeven door een vierkant met een naar boven gerichte driehoek. Dit symbool zien we terug op de kaart Matigheid van Waite, de 14de (2×7) kaart van de Grote Arcana. Het belangrijkste aspect van de Heptade is wellicht de betekenis van ‘bevrijder uit de stof’ om naar een hoger bewustzijn te kunnen stijgen.

De Zegenwagen (7)

old path tarot mastery zegewagen tarotkaart
Old Path Tarot

Wanneer we kijken naar tarotkaart De Zegewagen van Waite dan zien we een man afgebeeld in een wagen. De bak van de wagen lijkt een blok beton waar de man in vast zit. Hij is er onlosmakelijk mee verbonden. De wagen is in dit opzicht een referentie naar ons lichaam en naar materie in brede zin en sluit daarom goed aan bij de Heptade, het idee van geest boven materie. Op deze kaart zien we het aspect van ‘geest’ gebonden aan ‘materie’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat De Zegewagen in tarotleggingen vaak verwijst naar tastbare resultaten die we gebruiken om onze plaats in de maatschappij te bepalen, waar niets mis mee is. Succes in de vorm van materieel succes is ook een teken van succes van de geest omdat die twee ook onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

In de Old Path Tarot heet de 7de kaart niet De Zegewagen maar ‘Mastery’ wat ‘heerschappij’ en ‘beheersing van’ betekent. De vier paarden die de wagen trekken, representeren de vier elementen. Zoals we in eerdere artikelen hebben gezien zijn de vier elementen de bouwstenen van het universum en benadrukken deze paarden het idee van ‘materie’. De betekenis van de Heptade van Geest over Materie komt op deze manier in Mastery van de Old Path Tarot tot uitdrukking.

De afgebeelde wagenmenner houdt een tak van de hazelaar in zijn hand. Een hazelaarsstaf wordt geassocieerd met gezag. Op zijn borstplaat draagt hij de afbeelding van een krab, een verwijzing naar het sterrenbeeld Kreeft. De krab heeft een hard pantser, een harnas, en een zachte binnenkant. Het teken Kreeft staat bekend als een echt gevoelstype. Door deze symboliek worden yin en yang in evenwicht gebracht op deze kaart.
In Waite zien we dit ook terug. De geharnaste wagenmenner is omgeven door vrouwelijke symboliek zoals manen op zijn schouders en sterren op de baldakijn boven zijn hoofd.

De hele kaart draait om evenwicht, het bewaren van evenwicht tussen verstand en gevoel, tussen binnen en buiten. Deze heelheid is de Heptade ten voeten uit en duidt op het ultieme geluk dat je voelt wanneer je goed werk hebt geleverd, wanneer alles ‘klopt’.

De Toren (16=1+6=7)

old path tarot toren tarotkaart
Old Path Tarot

In negatieve zin duidt De Toren op plotselinge rampspoed en ellende en kan ze duiden op depressies, plotseling ontslagen worden, scheiding en meer van dat soort ellende. Natuurlijk is het mogelijk dat je jaren later deze rampspoed als een zegen ervaart omdat je hierdoor geestelijk gegroeid bent, maar op het moment zelf, heb je niet zo veel aan die wijsheid. De positieve betekenis van De Toren komt overeen met het belangrijkste aspect van de Heptade, namelijk van ‘bevrijder uit de stof’.

Op tarotkaart De Toren van Waite zien we dat de bliksem de kroonachtige koepel van de toren stoot en dat twee mensen door deze kracht uit de toren worden geslingerd en naar beneden lijken te storten. Deze symboliek verwijst naar de mythe van de geboorte van Athene. De kroon op het hoofd (de toren) wordt gespleten door een bliksemschicht (de bijl) en dit leidt tot de bevrijding van de mens. Een bliksemschicht verlicht de omgeving plotseling en kortstondig en verwijst naar een vlaag van inzicht. Het is mogelijk dat je door dit inzicht jezelf kunt bevrijden van beperkende overtuigingen waarin je ‘vast’ (de toren) zat.

In de Old Path Tarot komt deze symboliek nog duidelijker naar voren omdat de afgebeelde toren is gebouwd in de vorm van een menselijk lichaam. In droomsymboliek wordt een gebouw vaak gezien als een verwijzing naar de dromer zelf. De zolder symboliseert ons denken en de kelders ons onbewuste. De pad op de voorgrond is een symbool voor negatieve krachten, maar deze negatieve krachten dragen het zaad van vooruitgang in zich. In positieve zin duidt De Toren op redding die als het ware ‘uit de lucht’ komt vallen. Ook dit past bij de Heptade.

De complexheid van de Heptade is gelegen in zijn associatie met vrede en geluk aan de ene kant en duisternis en het dodenrijk aan de andere kant. Wanneer we kunnen zien dat ‘positief’ en ‘negatief’ uitersten zijn van dezelfde energie, kunnen we werkelijke heelheid ervaren.

Het getal 7 is ook een uiting van de universele wet dat een gedachte aan manifestatie vooraf gaat en met name een gedachte gekoppeld aan een gevoel. Wanneer je denken beheerst wordt door de mogelijkheid aan onvoorziene problemen, zul je die manifesteren. Dit is De Toren. Wanneer je denkt in termen van succes, manifesteer je De Zegewagen. Willen we in de Zegewagen blijven dan is het belangrijk onze gedachten in de gaten de houden en gericht te blijven op licht en liefde.


Tarotkaarten leren lezen is een kwestie van oefenen. Je kunt dat doen door Tarot Dagkaarten te trekken, Dankbaarheidskaarten, maar ook door bijvoorbeeld een kaart te trekken die je mening verwoordt over het artikel dat je zojuist hebt gelezen.

Trek hier je tarotkaart


Naar Octade, getal 8

© 2004 Nelly van der Werff

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00