Tarotkaart De Toren – Rampspoed?

Rider Waite Tarotkaart De Toren

Globale betekenissen: Starheid en verkeerde ideeën en gewoonten die radicaal moeten worden veranderd. Plotselinge rampspoed en ellende. Soms zegen van boven. Nieuwe inzichten. Losgescheurd worden van beperkende overtuigingen door een plotselinge ramp. Een onverwachte omwenteling, tussenkomst van het noodlot, waardoor alles kan of moet veranderen.

Rider Waite Tarotkaart De Toren

De afgebeelde toren wordt gezien als het huis van God, maar stelt ook het menselijk lichaam voor waarin onze goddelijke vonk woont. Tegelijkertijd is De Toren symbool voor de menselijke macht en hoogmoed. De kroon op De Toren, symbool voor meesterschap en talenten, bevestigt dit omdat de kroon door de bliksem, symbool voor goddelijk ingrijpen, van de toren wordt gestoten. In deze kaart vinden we overduidelijk het idee terug van de Toren van Babel die menselijke grootheidswaan uitdrukt. De verwoesting van die toren leidde tot de Babylonische spraakverwarring.

Het vuur op De Toren duidt op de gouden vuurtongen die op de apostelen neerdaalden tijdens Pinksteren. Dit is een symbolische weergave van de  Heilige  Geest.   Nadat de Heilige Geest op de apostelen was neergedaald, kregen ze het vermogen zich ook in andere talen verstaanbaar te maken.

Ieder mens is met een bepaald plan naar de aarde gekomen om bepaalde ervaringen op te doen. Wat deze plannen en ervaringen zijn is terug te vinden in de geboortehoroscoop. De verwijzing naar astrologie vinden we op deze kaart terug in de tien jodsrechts op de kaart die verwijzen naar de tien planeten en de twaalf jods links, die verwijzen naar de dierenriemtekens.

Wij mensen hebben een vrije wil en uit vrije wil hebben we gekozen voor het leren van bepaalde lessen of het opdoen van bepaalde leerervaringen. Wanneer we totaal van ons pad afraken kan iets wat we in eerste instantie als een ramp ervaren, ons weer doen terugkeren naar ons levensdoel. Deze ramp is als een blikseminslag waardoor de mens uit zijn ivoren toren wordt geslingerd en heeft vaak ook tot gevolg dat we beperkende overtuigingen daadwerkelijk loslaten. Soms gebeurt dit ook zonder ramp en duidt De Toren op een aha-ervaring waarbij we ineens iets begrijpen dat ons eerder steeds leek te ontglippen.

Wanneer De Toren in leggingen in het verleden ligt, kan dit een verwijzing zijn naar een periode van depressiviteit.

“Het oude stort ineen, de tijden veranderen, een nieuw leven bloeit op uit de puinhopen.” (Friedrich von Schiller, Duits dichter 1759-1805, Wilhelm Tell (1804))

Video Tarotkaart De Toren

In principe zijn de video’s alleen beschikbaar voor cursisten van de Tarotcursus voor Beginners, maar ik vond de informatie in deze video wel heel belangrijk en heb daarom de video ook hier op de openbare pagina geplaatst. In de video ga ik in op hoe ik omga met een kaart als De Toren als deze op een toekomstpositie in een tarotlegging komt te liggen.

Aan het eind van de video noem ik het artikel over de Wet van Aantrekkingskracht en de film Tangled. Je kunt dat artikel hier lezen.

Meerdere toren-gebeurtenissen

De dodenrit van Drs. P is ook zo’n lied dat me altijd is bijgebleven. Droge humor en verschrikkelijk tegelijkertijd. Lees ook het verhaal van Jim Revak van Villa Revak over drie tarotlezers die een toren-dag hebben.

In de Liefde

De Toren wijst op plotselinge zaken. Meestal rampspoedige en ellendige gebeurtenissen, maar soms ook een plotselinge verliefdheid. Liefde op het eerste gezicht!

Het is ook mogelijk dat deze tarotkaart wijst op iets wat in het verleden gebeurd is op relatiegebied wat uitermate onplezierig was en je verraste. Bijvoorbeeld je partner die zegt dat hij een ander heeft en je hebt het totaal niet zien aankomen. Het kan ook het overlijden van een partner zijn. Dit zijn onplezierige gebeurtenissen die het vinden van een nieuwe relatie kunnen tegenwerken wanneer je moeite hebt om die gebeurtenis een plek te geven en te verwerken. Je zou kunnen overwegen om hiervoor professionele hulp te zoeken.

Wanneer de Toren in de toekomst ligt, dan kan dat duiden op een vervelende situatie met betrekking tot de relatie, maar niet het einde van de relatie. Het is van belang om de andere kaarten goed te bestuderen om te kijken wat voor soort rampspoed je te wachten staat. En dan nog is het veelal niet van te voren te benoemen. Wanneer het komt, weet dan ook dat je het kunt overwinnen, dat het mogelijk is om je samen door deze onverwachte gebeurtenis heen te slaan.

Voor relaties in een pril stadium is tarotkaart De Toren een teken van verliefdheid, met name wanneer je dit kunt kwalificeren als ‘liefde op het eerste gezicht’.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


De Toren uit de Ator Tarot

Ator tarot De Toren
Ator Tarot De Toren: Plotselinge rampspoed. Schokkende gebeurtenis. Soms een plotseling inzicht. Laat beperkende overtuigingen los.

Ator Tarot eigen: Ik heb bij deze kaart geen extra beelden, anders dan dat het universum met brute kracht van zich laat horen.


Morgan Greer Tarotkaart De Toren

Morgan Greer Tarotkaart De Toren

Tarotkaart De Toren van Greer wijkt weinig af van de Waite-Kaart. De betekenissen zoals gegeven bij de Toren van Waite kunnen worden aangehouden.

Betekenis: In een flits komt de weg die men bewandeld heeft tot een plotseling einde. Plotselinge verandering, (ernstige) ontwrichting, tegenspoed.

Omgekeerd: Tirannie, onderdrukking.


Shadowscapes Tarot De Toren

Shadowscapes Tarotkaart De Toren

De betekenissen van de Shadowscapes en de Rider Waite Toren komen met elkaar overeen. De bij de Shadowscapes Toren gegeven betekenissen luiden: Catastrofe, plotselinge verandering, crisis, het loslaten van alle emotie, het ego krijgt een pijnlijke klap, openbaring, en doorzien van illusies. Een noodzakelijke verstoring van de status quo – gewelddadig en explosief om reeds lang gevestigde patronen te doorbreken. Fantasieën verbrijzeld door de harde en brutale kant van de werkelijkheid. Banden met het verleden radicaal doorsnijden. Het is een tijd om geloofsstructuren en meningen opnieuw te onderzoeken.

Interessant, als toevoeging op de Rider Waite Toren, is de betekenis dat de harde werkelijkheid korte metten maakt met fantasieën.


Meer Informatie:

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00