Shadowscapes Tarot De Toren

De Toren – Getroffen door het noodlot

tarotkaarten shadowscapes toren

Verhaal

Een zaadje dwarrelt op de wind naar beneden, zachtjes neergelegd op de grond. Een boom schiet wortel uit het zaadje. Naarmate de jaren voorbijgaan, groeit hij uit tot een slanke jonge boom, stralend met groene leven. En de jaren draaien door – groot en statig, reikt hij tot aan de hemel, daagt de hemel. En de jaren draaien door – hij is een machtige reus onder de reuzen, liefdevol gemaakt uit levend hout en groen – het meesterwerk van de Natuur. Vogels komen om te rusten op zijn glorieuze ledematen, vreugdevol en zingend, vol liedjes geïnspireerd door de warmte van de zon en de windvlagen en de eindeloze luchten. Mannen en vrouwen komen om te slapen in zijn fluwelen, gevlekte schaduw en dromen visioenen van stromend water en zacht, donker leem en thuis. Zelfs in de diepten van de winter, zo dik en gevestigd is zijn netwerk van takken en gebladerte geworden, dat er onderdak is voor elke reiziger, mens of dier – een toevluchtsoord voor iedereen die vermoeid voorbijkomt.

En de jaren draaien door – en hij is hier altijd al geweest, rechtop en diepgeworteld. Zijn takken raken het gewelf van de hemel, borstelen zachtjes de sterren en strelen de maan als ze voorbij glijdt. Zijn wortels reiken tot in de aarde en wikkelen zich rond het kloppen dat beeft in de duisternis van de diepten.

En dan, met een wispelturige beweging, net zo gemakkelijk als ze deze boom met een veelvoud van zegeningen heeft opgetuigd, herroept de Natuur haar geschenk. Zij werpt een verschrikkelijke speer uit de hemel. Wat eeuwen heeft geduurd om voort te komen uit een klein zaadje wordt vernietigd in een oogwenk, in een dodelijke boog van verblindend mooie, vlammende bliksem.

De bliksem verbreekt, schroeit witheet, verbrijzelt aan splinters.

De aarde beeft door de schokken van de klap.

Betekenis

Catastrofe, plotselinge verandering, crisis, het loslaten van alle emotie, het ego krijgt een pijnlijke klap, openbaring, en doorzien van illusies. Een noodzakelijke verstoring van de status quo – gewelddadig en explosief om reeds lang gevestigde patronen te doorbreken. Fantasieën verbrijzeld door de harde en brutale kant van de werkelijkheid. Banden met het verleden radicaal doorsnijden. Het is tijd om geloofsstructuren en meningen opnieuw te onderzoeken.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00