Tarotkaart Matigheid – een kaart van het midden?

Rider Waite Tarotkaart Matigheid

Globale betekenissen: Volledigheid, harmonie, genezing. Wees matig in alles, toongeduld en medeleven. Met de stroom meegaan.

Rider Waite Tarotkaart Matigheid

Op de tarotkaart Matigheid, soms ook ‘Gematigheid’ genoemd, zien we een engel afgebeeld met krachtige vleugels. Tussen de twee kelken stroomt energie.

Op zijn voorhoofd, zijn derde oog, heeft hij een cirkel met een punt in het midden. In de astrologie duidt dit symbool op de zon. De zon duidt op onze identiteit en hoe we de relatie met onze vader ervaren. In dit geval met onze hemelse vader of met ons Hoger Zelf. De engel staat in directe verbinding met zijn Hoger Zelf en met het goddelijke. Mensen staan dat ook, maar de verbinding wordt gestoord door de heen en weer schietende gedachten in ons hoofd.

Het vierkant met de driehoek op zijn borst staat voor de stoffelijke materie (vierkant, aarde) en de naar boven gerichte geest (naar boven gerichte driehoek). Het gouden licht links op de kaart is weer een verwijzing naar het gouden Jeruzalem.

De engel staat met zijn ene voet in het water (hetonbewuste) en met zijn andere op het land (het bewuste). Door de drie aspecten – ziel, geest en lichaam – in harmonie te brengen, brengen we onszelf in evenwicht, wat ook weer bevorderlijk is voor geestelijke en lichamelijke gezondheid.

De vloeistof die de engel van de ene kelk in de andere giet is duidelijk geen gewoon water. Zou het water zijn, dan zou het recht naar beneden vallen en niet schuin in de andere kelk stromen. Het heeft een elektrische kwaliteit en doet mij denken aan universele levensenergie. Daarom noem ik deze engel ook vaak de Reiki-engel. Het trekken van Matigheid is voor mij meestal een aanwijzing om Reiki te gebruiken om een situatie te helen of een lichamelijke conditie te verlichten. De magische manier waarop de energie van de ene in de andere kelk stroomt doet mij er ook aan denken dat wanneer we ons afstemmen op onze beschermengel,  Hoger Zelf of  God er vanzelf allerlei wonderbaarlijke dingen kunnen gebeuren in het leven.

In kaartleggingen kan Matigdheid erop wijzen dat het nodig is om meer de weg vanhet midden te gaan bewandelen en bijvoorbeeld werken en ontspanning beter op elkaar af te stemmen. Ook is het mogelijk dat je je moet matigen op het gebied van eten en drinken.

In de Liefde

Op de kaart Matigheid zien we een engel. Een engel kan gezien worden als een boodschapper van God. Je kunt dat ook lezen als een boodschap van het universum of van je Hoger Zelf. Een engel heeft ook allerlei krachten, zoals helende krachten. Het is een kaart die duidt op gelijkmoedigheid en op helende invloeden die door ontspanning mogelijk worden.  Het kan helpen om de situatie Reiki te geven of Dynamind te doen. Wanneer je kijkt naar de Wet van Aantrekking, dan duidt Matigheid erop dat het universum je wens heeft gehoord en dat je nu rustig en in vertrouwen kunt wachten op het afleveren van je bestelling. Het aspect ‘vertrouwen’ wordt hier benadrukt.

Morgan Greer Tarotkaart Matigheid

Morgan Greer Tarotkaart Matigheid

De Morgan Greer Matigheid wijkt niet af van de Rider Waite Matigheid. De beschrijving hierboven voor de Waite kaart, kan dus gewoon worden gebruikt.

Betekenis: Contemplatie, helderheid en geduld geven de weg aan naar begrip van de natuur van de hemel en de aarde.

Omgekeerd: verspreide krachten, tegenstrijdige interesses, de weg kwijt zijn, in de war zijn.

Shadowscapes tarotkaart Matigheid

Shadowscapes Tarotkaart Matigheid

Mijn conclusie bij de Shadowscapes Tarot Matigheid is om tegenstellingen te eren, in plaats van die af te keuren. Dat is ook voor de Rider Waite Matigheid een interessante toevoeging.

Meer info

Tarotkaart Matigheid kleuren

Matigheid is numerologisch gezien een 5-kaart. Meer info hierover kun je vinden in het artikel over het getal 5 in de Tarot.