Tarot Matigheid: je bent een goddelijk wezen

Tarot MatigheidAlles met mate of in de juiste mate? vraagt Tarot Matigheid

Tarot Matigheid is een mooie, rustgevende en geruststellende tarotkaart.

Het boekje zegt hierover: Economie, matigheid, beheren, aanpassing

Omgekeerd: met betrekking tot kerken: godsdiensten, sekten, priesterschap. Ook: verdeeldheid, ongelukkige combinaties, competerende belangen.

Wat competeren betekent? Ik zocht het op: aangaan; rechtmatig toekomen.Dit slaat volgens mij nergens op in relatie tot ‘belangen’.

Ik denk dat competeren een verkeerde vertaling is van het Engelse ‘to compete’ en dan hebben we dus: tegengestelde belangen of strijdige belangen. Dat kan ik wel volgen als een betekenis van de omgekeerde tarotkaart Matigheid. Matigheid rechtop laat zien dat we nader tot elkaar kunnen komen, door een beetje water bij de wijn te doen. Omgekeerd kan het dan kloppen dat onze belangen zo ver uit elkaar liggen, dat het niet mogelijk is om elkaar tegemoet te komen. Dat kan natuurlijk ook gewoon koppigheid zijn, want de overeenkomsten zoeken in plaats van de tegenstellingen lijkt me altijd heilzamer. Dat past ook beter bij een leven volgens de Huna-filosofie en, denk ik, bij de op de kaart afgebeelde engel.

Annick van Damme heeft op haar blog TarotCirkel een lezenswaardig artikel geschreven over de engelen in de tarot. Het interessante is dat ze de tarotkaart De Duivel als engel heeft meegenomen. Zij noemt hem Uriel, ik moet denken aan Lucifer, de gevallen engel! Hoe dan ook, de op Matigheid afgebeelde engel wordt vaak gezien als de aartsengel Michael die ons herinnert aan het feit dat we goddelijke wezens zijn, met een menselijke ervaring. En dat is een wezenlijk andere invalshoek dan onszelf als mens zien met af en toe een goddelijke ervaring.

Een andere vraag die je jezelf kunt stellen is of Tarot Matigheid duidt op alles met mate of juist alles in de juiste mate. Als je iets graag wilt, bijv. een studie afronden, een eigen zaak beginnen, dan moeten andere dingen daar misschien voor wijken. Wat is de ‘juiste mate’ om te bereiken wat je wilt?

Na de tarotkaart de Dood, nu weer een prettig ogende kaart om de kleuren: Matigheid

Overzicht Tarotkaarten Kleuren

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00