Tarotkaart De Dood – onafwendbaar?

Rider Waite Tarotkaart De Dood

Globale betekenissen: Einde van een situatie, waarop een nieuw begin volgt. Helaas is dat nieuwe nog onbekend, waardoor betrokkene zich angstig en onzeker kan voelen. Door loslaten ruimte creëren en energie vrijmaken. Transformatie.

Rider Waite Tarotkaart De Dood

De Dood is ook zo’n kaart die bij consultanten en cursisten meestal direct angst oproept. De kaart De Dood heeft echter niet te maken met een fysieke dood, maar met geestelijke transformatieprocessen. In de esoterie gaan we er vanuit dat het Paradijs in onszelf te vinden is en daarom heeft deze kaart niet te maken met een fysieke dood.

De op een wit paard afgebeelde figuur is een personificatie van de dood. De kleur die we met de dood associëren is zwart en het is dus niet verwonderlijk dat hij een zwart harnas draagt. Doodshoofd en skelet zijn voor de hand liggende doodsymbolen.

De bisschop op de kaart vertegenwoordigt de kerkelijke macht en de koning de wereldlijke macht. Dit beeld, gecompleteerd met de vrouw en het kind, verwijst ernaar dat de dood geen onderscheid maakt en voor iedereen komt.

De witte, vijfbladige roos op het vaandel is een oogstkroon. Vanuit de optiek van De Dood zou je kunnen zeggen dat hij aan het oogsten is. De vijf bladeren zijn een verwijzing  naar de vijf zintuigen waarmee wij de aardse werkelijkheid waarnemen en daarmee ook een verwijzing naar de stoffelijke mens. Alles wat vorm heeft gekregen in deze wereld is onderhevig aan de eeuwige kringloop van geboorte en dood. De witte roos wordt over het algemeen met de dood geassocieerd in tegenstelling tot een rode roos, die met liefde wordt geassocieerd.

De afgebeelde rivier duidt op de grens tussen het aardse bestaan en het hiernamaals. Het bootje brengt de overledenen naar de overkant.

In de verte zien we twee torens met erachter een stad, badend in een gouden licht. Dit doet denken aan de beschrijving in de bijbel dat het Nieuwe Jeruzalem (staat voor het paradijs op aarde) geheel uit goud zou bestaan. In feite ondersteunt dit het denkbeeld dat om het paradijn op aarde te vinden we oude, niet ter zake doende dingen en overtuigingen moeten loslaten en opgeven.

De Dood wijst erop dat iets ouds ophoud te bestaan en dat daarvoor iets nieuws in de plaats komt. Vaak kunnen we ons bij dit nieuwe net zo weinig voorstellen als bij het leven na de fysieke dood. Dit is vaak de reden waarom iemand liever blijft hangen in een onbevredigende en soms zelfs ronduit ellendige situatie, dan die belangrijke stap te nemen om een deur achter zich dicht te trekken en het onbekende in te stappen. Doet hij dit echter wel, dan zal hij zich uitermate opgelucht voelen en de nieuwe situatie die hij nu kan creëren is vaak veel beter dan de oude situatie.

Zwaarden Tien duidt ook op het loslaten van het oude zodat er ruimte komt voor iets nieuws. Het verschil tussen deze twee kaarten is, dat bij de Zwaarden Tien het echt een zaak is van ‘zelf doen’. Bij De Dood wil het lot nog wel eens een handje helpen. Zo kun je al tijden denken dat je baan niet de juiste baan voor je is. Maar je hebt gewoon niet de puf om een andere baan te zoeken. De Dood kan ervoor zorgen dat je ontslagen wordt of er gebeurt iets op werk waardoor je besluit op staande voet ontslag te nemen. In die zin dragen gebeurtenissen waar De Dood op wijst vaak een plotseling element in zich.

“People’s whole lives do pass in front of their eyes before they die. The process is called ‘living’.” (Terry Pratchett in The Last Continent)

De stoïcijnse filosoof Seneca zegt iets soortgelijks:

“This is our big mistake: to think we look forward to death. Most of death is already gone. Whatever time has passed is owned by death.” – Seneca

Met “To look forward to death” bedoelde Seneca niet dat we er naar uitkijken, maar dat we denken dat de dood ergens in de toekomst ligt. Maar Seneca geeft aan dat alle tijd die voorbij is, het eigendom van de dood is. Ik vind dit een fantastische quote. Deze quote wordt vaak aangehaald om ons aan te sporen ‘onze tijd te bewaken’, hoe we onze tijd besteden en dat we die niet verkwanselen. Van tijd hebben we namelijk een beperkte hoeveelheid.

De Dood als dagkaart

Wanneer je De Dood trekt als dagkaart hoef je je totaal geen zorgen te maken. Deze kaart duidt op oude zaken loslaten, zodat er ruimte komt voor iets nieuws. En kan er bijvoorbeeld op duiden dat je ineens ontzettende zin hebt om je kasten op te ruimen.

In de Liefde

De Dood duidt op een plotseling einde van een situatie. Hierop volgt een nieuw begin. Het kan dus zijn dat je nog vasthoudt aan een relatie die al voorbij is en daardoor niet in staat bent om een nieuwe relatie aan te gaan. Je blijft misschien hopen dat hij of zij nog bij je terugkomt. Het kan ook zijn dat een scheiding maar duurt en duurt. Het is dan beter om de zaken snel af te ronden en je te richten op een nieuwe, betere toekomst.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


De Dood uit de Ator Tarot

Ator tarot De Dood
Ator Tarot De Dood: Het oude loslaten om ruimte te maken voor iets nieuws. Einde van een situatie. Vaak plotseling en niet gepland. Hierna volgt een nieuwe situatie met veel onbekende factoren, maar meestal beter dan de voorgaande.

Ator Tarot eigen: De Ator Tarotkaart De Dood geeft mij geen extra beelden.


Morgan Greer Tarotkaart De Dood

Morgan Greer Tarotkaart De Dood

Op de tarotkaart van de dood ontbreken de figuren die aangeven dat de dood komt voor iedereen. Op de achtergrond zien we een rode rivier maar zonder scheepje. De witte roos en zeis zijn wel aanwezig. De paarse voering van zijn kap duidt op zijn spiritualiteit. De kaart geeft door de roos en de gebruikte kleuren een geruststellend gevoel en geeft aan dat de dood iets natuurlijks is en niet gevreesd hoeft te worden. Waarbij ik wel wil benadrukken dat deze wereld geen fysieke dood aanduidt maar een einde van een bepaalde situatie met een daarop volgend nieuw begin. Dat nieuwe is trouwens vaak beter dan wat we daarvoor hadden, maar doordat het nieuwe niet te overzien was en niet goed in te schatten, kun je er wat angstig tegen aan kijken. Ik kan mij helemaal vinden in de hieronder gegeven betekenis bij deze tarotkaart.

Betekenis: Een grote verandering in levensstijl, hoe je jezelf ziet of hoe je de wereld bekijkt.

Omgekeerd: Stagnatie, traagheid.


Shadowscapes Tarotkaart De Dood

Shadowscapes Tarotkaart De Dood

In de ‘betekenis’ bij de Shadowscapes Dood wordt duidelijk aangegeven, dat het gaat over het sluiten van een deur naar het verleden en het openen van een nieuwe deur. Transformatie enz. Dit sluit allemaal aan bij de standaard betekenissen van Waite’s De Dood. Wat deze kaart benadrukt, is wat er gezegd wordt in de laatste zin van de betekenis: Ik zal de verandering overleven! In mijn uitleg van de Rider Waite Dood bedoel ik dat wel, maar benoem ik dat niet zo nadrukkelijk. Met die ene zin wordt aangegeven, dat het sluiten van de deur gezien wordt als een metaforische doodsstrijd. Het is moeilijk en pijnlijk. Je hebt niet het gevoel dat je het gaat overleven. Maar je gaat het wel overleven.


Meer Info

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00