Tarotkaart De Gehangene voor een ander perspectief

Rider Waite Tarotkaart De Gehangene

Globale betekenissen: Ziet de wereld vanuit een ander perspectief. Zelfopoffering. De wereld komt op zijn kop te staan. Verlichting door een andere kijk op zaken.

Tarotkaart De Gehangene

Op het eerste gezicht schrikken mensen vaak van deze kaart. Dit is echter nergens voor nodig, want wanneer je goed naar deze kaart kijkt, zie je dat de afgebeelde jongeman er uiterst ontspannen bij hangt.

Het kruis waar hij aan hangt is van levend hout, waaruit jonge loten ontspruiten. In legenden wordt vaak gebruik gemaakt van het beeld van dode takken die opnieuw uitlopen als een verwijzen naar wedergeboorte.

Om het hoofd van De Gehangene is een nimbus of aureool geschilderd. Nimbus is Latijn voor ‘wolk’. Dit beeld werd al in voorchristelijke tijden in de kunst gebruikt om de goddelijkheid van een afgebeelde figuur aan te geven.

De Gehangene komt vaak op tafel als iemand iets heeft meegemaakt dat daadwerkelijk zijn hele leven op zijn kop zet. Zoals het overlijden van een familielid of geliefde. Het hoeft niet altijd zo’n dramatisch verdrietige gebeurtenis te zijn. De geboorte van je eerste kind kan ook je leven drastisch op z’n kop zetten.

De Gehangene kan echter ook betekenen dat de persoon niet meer zo heel halsstarrig vasthoudt aan het idee dat er maar één werkelijkheid is. Betrokkene leert zaken van een andere kant bekijken, of zou dat moeten leren. Bürger & Fiebig verwoorden de kern van De Gehangene heel mooi in hun boek Tarot voor Beginners: “De Gehangene gelooft in datgene waaraan hij hangt En hij hangt aan datgene waarin hij gelooft. “Wanneer ik deze kaart trek, doei ik oprecht mijn best om de vraag vanuit het gezichtspunt van iemand anders te bekijken. Ik  stel me in gedachten ook wel eens voor hoe de situatie eruit ziet wanneer ik daad werkelijk op mijn kop zou hangen. Dit helpt vaak heel goed om beperkende overtuigingen te ontdekken en los te laten. Dat is eigenlijk wat De Gehangene doet. Hij laat los.

Onlangs ontdekte ik nog een ‘andere kant’ van de gehangene en dat is om een situatie niet vanuit het begin te bekijken, maar vanuit het eind. Je kunt hierover mee lezen in mijn tarotlezing voor Peter over zijn zakelijke uitbreiding.

De Gehangene volgt op Kracht, de kaart die aangeeft dat het tijd is om naar binnen te keren. Dit naar binnen keren is wat De Gehangene letterlijk uitbeeldt.

Citaat

“People think that stories are shaped by people. In fact, it’s the other way around.“ —  Terry Pratchett, boek Witches Abroad

In de Liefde

De Gehangene duidt op een situatie waardoor je leven op zijn kop is komen te staan. Dit kan zijn omdat je al een relatie hebt, maar verliefd bent geworden op een ander. In de meeste gevallen is dat een zinloze verliefdheid. Het geeft aan dat je niet tevreden bent in je huidige relatie, wat meestal te maken heeft met niet tevreden zijn over jezelf en dat projecteren op je relatie. Je relatie is dan een spiegel voor je. Er zijn ook positievere interpretaties mogelijk. Je wordt bijvoorbeeld verliefd op iemand in een ander land (of andere kant van het land) en doorzetten van de relatie betekent dat je van baan en woonplaats moet veranderen. Dit kan je leven op zijn kop zetten. Een gebruikelijke betekenis van deze kaart is ook: bekijk het eens van de andere kant. Dus vanuit het gezichtspunt van de ander. Hij of zij kan vanuit zijn optiek en wereldbeeld ook gelijk hebben.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


De Gehangene uit de Ator Tarot

Ator tarot de gehangene
Ator Tarot De Gehangene: De wereld komt op zijn kop te staan. Bekijk de situatie eens van de andere kant.

Ator Tarot eigen: De Ator Gehangene hangt er lekker bij, precies zoals het hoort. Deze Gehangene versterkt voor mij de betekenis van het op je kop staan of hangen, dingen van een andere kant bekijken, een goede spirituele oefening is. Het doet me een beetje denken aan The Work van Byron Katie waarbij je een stressende gedachten van alle kanten bekijkt.


Morgan Greer Tarotkaart De Gehangene

Morgan Greer Tarotkaart De Gehangene

Deze gehangene hangt naar mijn gevoel nogal in het luchtledige. Hij heeft wellicht zijn greep op de realiteit verloren. De vallende muntjes die op veel versies van de Gehangene aanwezig zijn ontbreken hier (net zoals op de Waite versie), waardoor het opofferende aspect wat wordt afgezwakt en ook het idee van bloeiend hout is niet aanwezig. Een passende betekenis bij deze kaart is dat hijzelf, door zijn denken, zijn wereld op zijn kop heeft gezet.

Betekenis: Iemand die zijn balans heeft gevonden door zijn eigen begrip van realiteit. Spiritualiteit, intuïtie en zelf-opoffering worden verondersteld.

Omgekeerd: Gebonden door traditie. Ontrouw.


Shadowscapes Tarotkaart De Gehangene

Shadowscapes Tarot De Gehangene

De Shadowscape Gehangene laat onze eigen dualiteit zien.  In feite zijn wij ‘geest’, maar we hebben ons menselijk lichaam omarmd en denken dat we dat ‘ik’ zijn waar we het steeds over hebben.

Alle verlichte meesters wijzen erop dat dat ‘ik’ in feite niet bestaat, dat dat ‘ik’ een illusie is. Wat de Gehange doet is vrijwillig dat ‘ik’ opgeven om weer terug te keren in het grote geheel waaruit hij voortkwam, dat hij is. En dit is natuurlijk allemaal heel esoterisch en als je vraagt of je nieuwe werkkring je vreugde gaat geven, je relatie uit het slop komt of wat dan ook, dan is een antwoord als ‘het zelf’ opofferen verwarrend en vaak onbegrepen. We krijgen dan de misvatting dat ‘opoffering’ gewenst is, en vragen ons af wat we dan moeten offeren. Onze tijd, geld, onze waardigheid, eigenheid? Wat voor offers worden bedoeld?

In spirituele zin wordt gevraagd om het ‘ik’ op te geven. Maar praktisch gezien draait deze kaart vaker om iets van alle kanten te bekijken, en vooral van de andere kant. Ook het veranderen van je geestestoestand kan bevorderlijk zijn. Als je altijd hebt gedacht dat daklozen waardeloos volk zijn, die hun moeilijkheden over zichzelf hebben afgeroepen en niet willen werken enz., zou een bezoek aan een daklozenopvang heel verhelderend kunnen zijn.

Je geestestoestand veranderen van altijd maar het negatieve zien, naar de positieve kant van zaken zien, kan ook een betekenis van deze kaart zijn. En het belangrijkste is misschien wel om je te ontspannen en even helemaal niets te doen.  Dus als je iets wilt opgeven, wilt offeren, geef dan het drukke gedoe op. Door ontspanning ontstaat genezing, kun je afstand nemen en zaken beter overzien en kom je weer terecht in een toestand van harmonie.


Meer Info

Tarotkaart De Gehangene kleuren

Het getal 3 en De Gehangene

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00