Tarot Toren en Keelchakra

Keelchakra bepalend voor heldere communicatie

Keelchakra, lotus met 16 bloemblaadjes

Het vijfde chakra, ook wel hals- of keelchakra genoemd is ons communicatiecentrum. In het Sanskriet heet dit centrum Visuddha wat ‘zuivering’ betekent. Symbolisch wordt de halschakra voorgesteld als een lotus met zestien bloembladen. De bijbehorende kleur is lichtblauw. Door het getal 16 is er een verwantschap tussen De Toren uit de tarot en het keelchakra.

Het vijfde chakra bevindt zich tussen het halskuiltje en het strottenhoofd en opent zich naar voren. Er is echter ook een opening naar achter, in de nek, die heel belangrijk is. De voorkant van het keelchakra heeft te maken met verantwoordelijkheid nemen voor je persoonlijke behoeften, zelf in staat zijn te scheppen wat je nodig hebt en wat je verlangt. Het chakra aan de achterkant heeft te maken met ons gevoel van eigenwaarde ten opzichte van de maatschappij, ons beroep en vriendenkring. In dit centrum ontdekken we ook faalangst en fobieën.

Het keelchakra is ons centrum van geluid, trilling en zelfexpressie. Het is het bewustzijnsgebied dat communicatie controleert, schept, doorgeeft en ontvangt.

Door de dingen te benoemen trek je grenzen, schep je helderheid, breng je structuur aan in het denken en geef je betekenis aan je gedachten.

Tarotkaarten Rider Waite TorenHet Hindoeïsme gaat ervan uit dat materie uit geluid geschapen werd/wordt. Ook in de bijbel staat “in den beginnen wat het woord en het woord wat met God en het woord was God.” Beiden geven een beeld van het verband tussen geluid en materie/schepping. Alles is onderworpen aan trillingen en ritme.

De Toren uit de tarot heeft ook te maken met het woord van God. De afgebeelde toen wordt gezien als het huis van God, maar stelt ook het menselijk lichaam voor waarin ook onze goddelijke vonk woont. Tegelijkertijd is De Toren symbool voor de menselijke macht en hoogmoed. De kroon op De Toren, symbool voor meesterschap en talenten, bevestigt dit omdat de kroon door de bliksem, symbool voor goddelijk ingrijpen, van de toren wordt gestoten. In deze kaart vinden we overduidelijk het idee terug van de Toren van Babel die menselijke grootheidswaan uitdrukt. De verwoesting van die toren leidde tot de Babylonische spraakverwarring.

Naast communicatie met het ‘Hogere” is de communicatie met jezelf ook een belangrijk aspect van het vijfde chakra.

Communicatie bestaat niet alleen uit zenden maar ook uit luisteren. Naar anderen, maar ook naar je innerlijke stem. Om je innerlijke stem te kunnen horen heb je ruimte en stilte nodig. Zit je hoofd al vol gedachten en gepraat dan kun je die zachte innerlijke stem niet horen. Wanneer die zachte innerlijke stem gehoord wil worden, en je luistert niet, dan gaat die stem wat harder praten. Dit resulteert mogelijk in hardhandig optreden. Je kunt bijvoorbeeld je teen stoten, je elleboog of je hoofd. Gebeurt dit, sta er dan even bij stil en ‘luister’ of je innerlijke stem, je misschien iets wil vertellen. Ook ziekte kan een manier zijn van je innerlijke stem om je aandacht te trekken. En let wel, ik zeg ‘kan zijn”. Het is een mogelijkheid, maar het is lang niet altijd het geval.

Het belang van stilte wordt door Deepak Chopra heel beeldend beschreven bij zijn uitleg van de vijfde spirituele wet, de wet van intentie en wens, in zijn boek De Zeven Spirituele Wetten van Succes.

Oefeningen

  1. Let extra goed op je communicatie. Aan het eind van de dag zou je bijvoorbeeld kunnen nagaan met wie je zoals gecommuniceerd hebt, hoe dat voelde of het resultaat had of dat je een bepaalde onvrede voelde omdat je niet gehoord werd. Heb je tijdens een gesprek je niet geuit zoals je eigenlijk wel had gewild? Ga dan na waardoor dat kwam. Heb je zelf goed geluisterd? Heb je personen die tegen jou spraken wel de ruimte gegeven en je volle aandacht? Het bewust worden van hoe je communiceert kan bijdragen tot verandering en verbetering op dit gebied. Kijk niet alleen naar wat je werkelijk uitgesproken hebt, maar ook wat je energetisch gecommuniceerd hebt. Kwam dat over? Had die communicatie invloed op de een of andere manier?
  2. Hoe communiceer je met jezelf? Heb je jezelf vandaag verteld dat je een geweldig mens bent, of heb je jezelf voorgehouden wat een oen je bent of hoe moe je wel niet bent of hoe zat je iets bent?
  3. Mediteer dagelijks en probeer je geest leeg te maken. Komt er een gedachte boven, bedank die dan vriendelijk voor zijn komst en laat hem weer gaan. Mocht je een vraag hebben waar je geen oplossing voor hebt, leg deze dan voor aan je hoger zelf terwijl je in een staat van stilte verkeerd. Het is goed mogelijk dat de oplossing in de stilte gehoord kan worden.

Stenen

Stenen voor het hals chakra zijn aquamarijn, turkoois en chalcedoon.


Wil je de stand van zaken van je keelchakra weten? Trek er een tarotkaart op.

Trek hier je tarotkaart


Verder naar het zesde chakra

Terug naar het overzicht

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00