Tarot – Ons Meest Kostbare Boek

Drie tarotlezers ontmoeten Hermes Trismegistus

Door James W. Revak (vrij vertaald door N .v.d. Werff)

Op een koude, winterse dag, waren 3 tarotlezers, Bill, Jill en Babs op weg naar het 11de jaarlijkse Internationale Tarot-Kabbala congres in Pittsburgh. Ze hadden een Toren-ochtend. De weg was glad en hun auto raakte in een slip. Alle drie waren ze op slag dood.

Bill werd voor de Troon des Oordeels geleid waar Hermes op hem wachtte, zwaaiend met de sleutels van het paradijs, waar de gezegende zielen eeuwig de Tarot lezen en erover discussiëren.
Hermes vroeg aan Bill: “Wil je in het paradijs komen, mijn zoon?”
“Ja heer Hermes, dat wil ik zeker”, antwoordde Bill.
“Ben je geleerd in de tradities van Ons Meest Kostbare Boek, beter bekend als de Tarot?” vroeg Hermes.

tarotkaarten de dwaas robin wood tarot
Robin Wood Tarot

“Jazeker, heer Hermes, natuurlijk ben ik dat. Ik ben al 42 jaar lid van de Tempel Pasta Astra van de Gouden zonsondergang Boulevard waar ik ben toegelaten tot de Graad van Magus Supremus en ik heb zelfs een keer J. Edgar Hoover opgeroepen om te verschijnen”, antwoordde Bill.
“Dat is heel bemoedigend”, zei Hermes. “Fijn dat je dat met ons wilde delen. Maar nu door met belangrijkere zaken. Beantwoord deze ene vraag over Ons Meest Kostbare Boek, beter bekend als de Tarot, en we zullen de poort naar het Paradijs voor je openen. Antwoord goed, want anders moet ik je in de hel gooien om eeuwig te lijden. Zeg mij dan, mijn zoon, welke Hebreeuwse letter correspondeert met De Dwaas?” vroeg Hermes.
“Dat is makkelijk, heer Hermes, de hoofden van de tempel van de Pasta Astra Gouden Zonsondergang Boulevard en J. Edgar Hoover hebben mij dit geheim toevertrouwd. Het is Aleph!”

Plotseling klonk er een donderend zoemgeluid –BBBBBRRRT!

Hermes schudde droevig zijn hoofd en met een zwaaiende handbeweging wierp hij Bill de hel in waar hij tot in de eeuwigheid tarotconsulten moet geven met de Herbal Tarot aan chagrijnige demonen.

Nu werd Jill voor de Troon des Oordeels geleid. Hermes vroeg haar: “Wil jij in het Paradijs komen?” mijn dochter?
“Echt wel, Hermes”, antwoordde Jill.
“Heb jij kennis van de tradities van Ons Meest Kostbare Boek, beter bekend als de Tarot?” vroeg Hermes.

Mother peace tarot
Mother Peace Tarot

“Laat me niet lachen, Hermie, Ik heb ieder boek gelezen van de grote Magiërs, Mozes, Salomo, Thrithemius, Agrippa, Dee, Lévi, Papus, Mathers en Crowley en niet te vergeten uw eigen kort maar krachtig en nog altijd even populaire Smaragden Tafel. Ik heb het zelfs vertaald in het Enochiaans”, antwoordde zij.
“Dat is bemoedigend. Fijn dat je dat met ons wilde delen. Maar nu verder met meer belangrijker zaken. Geef het juiste antwoord op deze ene vraag en de poort van het Paradijs zal voor je opengaan. Heb je het fout, dan zul je voor eeuwig in de hel worden geworpen. Zeg mij, dochter, welke Hebreeuwse letter correspondeert met De Dwaas?”
“Makkie, Hermes, mijn studie van de grote Magiërs heeft me dat duidelijk gemaakt. Het is Beth!”

Plotseling klonk er een donderend zoemgeluid –BBBBBRRRT!

Hermes schudde droevig zijn hoofd en met een zwaaiende handbeweging wierp hij Jill de hel in waar zij tot in de eeuwigheid tarotconsulten moet geven aan de geesten van voormalige Hell’s Angels met de Motherpeace Tarot.

Vervolgens werd Babs voor de Troon des Oordeels geleid. “Wil jij in het Paradijs komen, mijn dochter?” vroeg Hermes haar.
“Ja, dat wil ik graag,” antwoordde zij.
“Ben jij bekend met de tradities van Ons Meest Kostbare Boek, beter bekend als de Tarot?” Vroeg Hermes haar.
“Nee mijnheer,” antwoordde zij, terwijl ze het gevoel kreeg alsof er vlinders rondfladderden in haar buik.
“Ik heb ieder spel dat ooit is uitgeven door US Games Systems in mijn bezit en aandachtig bestudeerd. Ik heb alle boeken die Llewellyn over Tarot heeft uitgebracht gelezen, maar ik begreep de Tarot nog steeds niet. Toen ben ik Lévi gaan lezen, maar nog begreep ik het niet. Vervolgens heb ik Crowley bestudeerd en het boek van Thot heb ik 666 keer gelezen, maar nog begreep ik het niet. Toen heb ik Waite’s complete werken gelezen, dat was het jaar dat ik overspannen werd en toen….”

tarotkaarten old path tarot de dwaas
Old Path Tarot

“Maak je geen zorgen”, onderbrak Hermes haar. “Een vraagje maar. Geef het juiste antwoord op deze ene vraag en de poort van het Paradijs zal voor je opengaan. ` Heb je het fout, dan zul je voor eeuwig in de hel worden geworpen. Zeg mij, dochter, welke Hebreeuwse letter correspondeert met De Dwaas?”
Babs boog haar hoofd, diep in gedachten verzonken. Ze fronste haar voorhoofd en krabde op haar achterhoofd.
Plotseling keek ze op en vroeg: “Heeft u een bepaald systeem van correspondenties in gedachten, mijnheer?”

Plotseling was de hemel gevuld met hemelse muziek, rode rozen daalde uit de hemel en Hermes lachte breed. “Wijs en correct geantwoord mijn dochter. Je mag nu het paradijs betreden.”

Sinds die dag verblijft Babs in het Paradijs en geniet van alles wat het paradijs te bieden heeft, behalve op donderdag wanneer ze als vrijwilligster de remedial kabbala onderwijst aan de lijdende, arme zielen in de hel.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00