Tarotkaart de Hogepriester of Hierofant

Rider Waite Tarotkaart De Hogepriester – normen en waarden

Globale betekenissen: Bewustwording van goddelijke leiding. Religie. Normen en waarden. Traditie. Huwelijk. Spirituele wijsheid en het onderwijzen daarvan. De leraar. Heeft er vaak moeite mee zich te houden aan wat hij onderwijst. Hij heeft de kennis, maar doet er niets mee.

Rider Waite Tarotkaart De Hogepriester

Hogepriester of Hierofant?

Arthur Waite heeft de vijfde tarotkaart van de Grote Arcana bewust  The Hierophant (Hierofant) genoemd en niet  The High Priest (Hogepriester). Hierofant betekent  ‘inwijder in mysteriën’  en dat is het aspect van deze kaart dat Waite wilde benadrukken. De Hierofant of  Hogepriester heeft kennis van spirituele en universele wetten en kan deze kennis overbrengen op anderen. Daarop baseren we ook de betekenis ‘leraar’.  In kaartleggingen kan dit duiden op kennisoverdracht op welk gebied dan ook. Dit hoeft niet per se een spiritueel gebied te zijn het kan ook autotechniek betreffen.

De zuilen zijn grijs op deze kaart, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de zuilen op de kaart van De Hogepriesteres. Grijs is een combinatie van wit en zwart en duidt daarom op wijsheid en ook op harmonie en volmaakt evenwicht.

Zijn drievoudige kroon duidt op drie-eenheden zoals geest, ziel en lichaam; de christelijke drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest; maar ook de drie-eenheid hemel, aarde en hel.

Hij maakt met zijn hand het gebaar van de kerkelijke zegening die we ook op Zwaarden Tien zien.  Dit gebaar is een symbool van vrede en hoop.

De geel gekleurde Y-vormen op de ruggen van de twee monniken die voor De Hogepriester staan, duiden op het maken van keuzes. Zoals je kunt zien bij Zwaarden Twee is het maken van een keuze op een tweesprong erg belangrijk. In het stadium van De Hierofant wordt ons gevraagd te kiezen tussen het Goddelijke en het Aardse. Dit is ook een duidelijk aspect van het getal vijf.

De gekruiste sleutels staan voor binden en ontbinden, ofwel openen en sluiten. De priester heeft de mogelijkheid om zijn kennis door te geven, om te onderwijzen en daardoor de ogen van de monniken op de voorgrond te openen. Hij kan echter ook besluiten helemaal geen kennis door te geven en dus de schatkist, gevuld met wijsheid,   gesloten   te   houden.   In   ieder   geval   heeft hij   de   sleutels.   In   de vrijmetselarij is de sleutel ook een teken van meesterschap. De apostel Petrus wordt ook vaak met sleutels afgebeeld, en wel met de sleutels van de hemelpoort.  Dit betekent dat hij de kennis heeft hoe je in de hemel kunt komen. En de hemel is in feite niet verweg, maar kun je hier en nu bereiken.

Er is nu geen gordijn tussen de zuilen. De kennis is dus niet langer verborgen of hoeft   niet   langer   verborgen   te   blijven.   De   Hogepriester   bezit   kennis   die onderwezen kan worden en daardoor heeft hij ook te maken met tradities en moraal. Hij is de onderwijzer bij uitstek.

Omdat er vroeger alleen in de kerk getrouwd kon worden, is De Hogepriester ook de kaart die verwijst naar het huwelijk.

“Men moet buitengewoon verstandig zijn om goede raad te volgen.” (George Sand)

“Hoe gemakkelijk geeft iemand goede raad, wanneer hij is in goede staat.” (Terentius)

“Het enige wat men met goede raad kan doen is ze doorgeven: men heeft er zelf nimmer iets aan.” (Oscar Wilde)

In de liefde

voor relaties kan tarotkaart De Hogepriester duiden op de mogelijkheid van een huwelijk (of samenwonen). De relatie krijgt dan duidelijke vorm. Als het niet goed gaat in de relatie, is het advies van De Hogepriester om een vorm van relatie counseling te zoeken.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht

Video Hogepriester

Deze video is onderdeel van de cursussen Tarot voor Beginners met en zonder huiswerkbegeleiding.


De Hogepriester uit de Ator Tarot

Ator tarot de hogepriester
Ator Tarot De Hogepriester: Traditie, moraal, huwelijk, leraar.

Ator Tarot eigen: Bij De Hogepriester moest ik denken aan een opmerking van mijn zoon lang geleden: “Je kunt ze (cursisten) ook alles laten doen!” Ik weet niet meer wat het was, maar waarschijnlijk zaten we te kleuren, of te visualiseren of iets dergelijks. In ieder geval niet iets raars en het had een doel en nut. Die opmerking zette me wel aan het denken, want het is waar. Cursusleiders moeten oppassen geen misbruik te maken van hun macht. Maar cursisten moeten ook opletten dat ze niet zo verblind zijn door hun goeroe dat ze alles doen wat die goeroe wil. Ik ben eens uit een zelfontwikkelingstraining gestapt omdat ik het totaal immoreel vond hoe het eraan toeging. En dat was moeilijk. Ik vroeg me af, of ik het mis had, of dit soort toestanden misschien juist heel goed waren voor de persoonlijke ontwikkeling, dat je daar doorheen moet enz. Maar mijn hele wezen was tegen, dus ik ben gestopt met die training. Het leek mij fout. Maar stoppen was moeilijk, want er zaten daar zo’n 200 mensen die het blijkbaar allemaal wel goed vonden.

Ik zou als betekenis aan de Hogepriester toevoegen: Maak geen misbruik van je positie en fluit een autoriteit die misbruik maakt van zijn macht terug!

Dit wil niet zeggen dat deze betekenis in iedere tarotlezing van toepassing zal zijn. Wanneer je tarotkaarten leest, is dan weer de ene betekenis van belang en dan weer een andere en soms zijn meerdere betekenissen tegelijkertijd waar. Welke betekenissen van toepassing zijn, heeft te maken met de vraag, de andere kaarten in de tarotlegging en ook met de positie waarop een tarotkaart ligt.


Morgan Greer Tarotkaart De Hogepriester

Morgan Greer Tarotkaart De Hogepriester

Op de kaart van de Hogepriester ontbreken de twee personen die bij Waite op de voorgrond zijn afgebeeld. De sleutels worden bij Morgan-Greer wat meer benadrukt. De betekenis verandert hier niet echt door. je kunt dus dezelfde betekenissen aanhouden zo als hierboven gegeven bij de Waite Hogepriester.

Betekenis: Hij geeft uitdrukking aan zijn spirituele overtuigingen en betrokkenheid
voor zijn medemens door zijn voorbeeld
.

Omgekeerd: Een valse profeet, voor- en zelfingenomen.


Shadowscapes Tarotkaart De Hogepriester

Shadowscapes Tarotkaart De Hogepriester

In het verhaal bij de Shadowscapes tarotkaart De Hogepriester ontmoeten we Salamander die tevreden was, tot hij ontdekte dat Rups een mot is geworden en kan vliegen. Hij wil ook dromen van vliegen en vleugels krijgen. De knoestige, oude maar wijze Hiërofant vertelt hem dat hij een eigen pad naar zijn eigen goddelijkheid heeft.

Dat ieder zijn eigen pad heeft zien we ook terug in de tarotkaart de Hogepriester van Waite, maar door het verhaal bij de Shadowscapes Hiërofant, wordt dit benadrukt. Iedereen heeft een andere weg te gaan. We schieten er niets mee op om te kijken naar anderen. Het is van belang onze eigen droom en ons eigen pad te vinden.


Meer Info

Tarotkaart De Hogepriester kleuren

Het getal Vijf en de Hogepriester

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00