Tarotkaart De Magiër

Wat betekent Tarotkaart De Magiër?

In het kort, duidt Tarotkaart De Magiër op jezelf als middelpunt tussen hemel en aarde en dat je alle mogelijkheden hebt om je wereld vorm te geven zoals je zelf wilt.

Tarotkaart De Magiër – Geleider van Energie

Globale betekenissen van tarotkaart De Magiër: De wil. Er zijn. Gezien willen worden. De drang om te manifesteren, presteren, scheppen. De universele wet “zo boven, zo beneden.” Energie kanaliseren. Beheersen en sturen van gebeurtenissen. Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden. Je kunt meer dan je denkt.

Koop je Rider Waite Tarot deck bij Bol.com

Wat zien we op Tarotkaart De Magiër?

Zo boven, zo beneden

Op de tarotkaart De Magiër zien we een man afgebeeld die een wit onderkleed draagt met daaroverheen een rode mantel. Zijn rechterhand is naar boven gericht en zijn linkerhand naar de grond. Hij beeldt als het ware het hermetische principe “zo boven, zo beneden” uit.

Wat wordt bedoeld met “zo boven, zo beneden”?

Het principe “zo boven, zo beneden” is een beknopte verwoording van de eeuwenoude gedachte of wijsheid dat de macrokosmos te begrijpen is door de microkosmos te bestuderen en andersom. Wetmatigheden die je om je heen kunt observeren, gelden ook voor de macrokosmos die wat moeilijker te observeren en te bevatten is.

Het principe “zo boven, zo beneden” houdt ook in “zo binnen, zo buiten”. Dit sluit aan op de idee dat je binnenwereld (je gedachten, hoe je je voelt) de buitenwereld bepaalt. Het zijn je gedachten die bepalen hoe je wereld eruit ziet. Begrijp dit niet verkeerd, ik bedoel dit heel letterlijk.

De Magiër verbeeldt de universele wet van manifestatie. Deze wet die zegt dat waar je aan denkt, waar je over praat, waar je je aandacht op richt, zich moet manifesteren. Zeker wanneer je het kunt voelen als waarheid.

De Magiër kan bereiken wat hij maar wil

Tarotkaart De Magiër geeft ook aan dat alles kan. Niets is onmogelijk voor de Magiër. Hij is stevig verankerd tussen Hemel en Aarde. Hij geleidt universele levensenergie of scheppingsenergie naar de aarde.In zijn rechterhand heeft hij een lingam. Dit is een Indiaas fallus symbool en duidt op zijn mannelijke scheppingskracht.

Alle mogelijkheden liggen voor hem uitgestald op tafel. Dit zijn de vier elementen waaruit de Kleine Arcana is opgebouwd.

  • De Kelk is gerelateerd aan het alchemistische element water, aan de oerzee waaruit alles is ontstaan en nog in bestaat.
  • Het Zwaard symboliseert het element lucht, een element dat in alles doordringt,de kleinste ruimte vult.Het is ook het element dat gerelateerd is aan het denken.
  • De Staf wordt geassocieerd met het element vuur. Het element van de innerlijke kracht, je innerlijke vuur, je passies en hartstocht.
  • Het Pentakel symboliseert het element aarde en heeft te maken met de gemanifesteerde werkelijkheid.

Deze vier elementen die gezien worden als de bouwstenen van het universum heeft de Magiër voor zich op tafel liggen. Niets is voor hem onmogelijk. Alles wat hij wil, en met met heel zijn hart naar verlangd is mogelijk.

Zijn hartverlangens worden gesymboliseerd door de rode rozen en de lelies op de kaart. Zijn witte kleed duidt op zijn onschuld en zijn openheid voor alle mogelijkheden. Het rode kleed duidt op de fysieke manifestatie van die mogelijkheden. Dat is de betekenis van de Magiër. Hij wil zich uitdrukken in de stof. Hieraan ontlenen we de betekenissen dat de Magiër zich wil neerzetten als individu.  Hij wil iets doen op deze wereld waardoor hij herinnerd wordt, waardoor hij eigenheid krijgt, waardoor hij uitstijgt boven de grijze massa. Hij wil iets waarvan hij kan zeggen ‘dat is van mij’, ‘dat heb ik volbracht’, ‘dat is mijn bijdrage.’ Hij is de schepper, de maker, de meester van zijn eigen wereld.

De negatieve Magïer

Uiteraard heeft Tarotkaart De Magiër ook een negatieve betekenis. De drang om te manifesteren, de drang om zichzelf te bewijzen, kan zo groot worden, dat hij totaal geen rekening meer houdt met anderen. ‘Ik eerst en de rest kan stikken.’ Het is mogelijk dat hij zo opgaat in zichzelf dat hij totaal geen oog meer heeft voor anderen. Zijn problemen en behoeften zijn belangrijk. Die van een ander doen er niet toe. De Magiër kan ook vaak heel mooi praten. Een negatieve Magiër kan zijn communicatieve vaardigheden misbruiken door je een rad voor ogen te draaien.

Johny Cash – One piece at the time

Voor mij sluit One piece at the time van Johny Cash uitstekend aan op de betekenissen van de Magïer, waarbij tegelijkertijd de positieve als de negatieve kanten van de Magiër worden belicht.

In de Liefde

De Magiër is egocentrisch en dit kan een struikelblok zijn voor een relatie. Je bent misschien erg op jezelf gericht, erg bezig met hoe jezelf overkomt, wat je zelf wilt bereiken en hoe je gezien wilt worden, dat je weinig oog hebt voor de partner waar je relatievraag mee te maken heeft.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


De Magiër uit de Ator Tarot

Magiër ator tarot dagkaart
Ator Tarot De Magiër: Ego. Individualiteit. Gezien willen worden. De wereld is zoals je denkt dat hij is. Je bewuste en onbewuste gedachten creëren je werkelijkheid.

Ator Tarot eigen: Het lijkt alsof de Magiër kijkt naar een regisseur links van hem om te vragen of hij zo goed staat, of dit de juiste pose is. Misschien minder zeker van zichzelf dan hij doet voorkomen. Bereid aanwijzingen op te volgen.


Morgan Greer Tarotkaart De Magiër

Morgan Greer Tarotkaart De Magiër

De Magiër van Morgan Greer wijkt niet veel af van de Waite-kaart. Alle bekende symbolen zijn aanwezig. Zo is hij omgeven door witte lelies en rode rozen om zijn onschuld en passie aan te geven. Hij heeft de vier tarotkleuren voor zich op tafel liggen wat erop duidt dat hij de vier alchemistische elementen, water, vuur, aarde en lucht, tot zijn beschikking heeft om zichzelf tot uitdrukking te brengen in de wereld. Hij staat aan het begin van zijn ontwikkeling, maar kan zich oefenen en bekwamen in wat hij ook maar kiest, wetende dat hij geborgen is (stevige kasteelmuur achter hem). De Magiër drukt het mannelijke, actieve principe uit, wat goed begrepen kan worden door een beschrijving van het eerste hexagram, Het Scheppende, van de I Tjing te bestuderen.

Betekenis: Met wijsheid en bekwaamheid vormt hij kracht uit energie en macht uit kracht om de mensheid te dienen.
Omgekeerd: Misbruik van zijn macht voor destructieve doelen.


Shadowscapes Tarotkaart De Magiër

shadowscapes tarot magiër

De Shadowscapes Magiër ademt een magische sfeer uit, veel magischer dan de Magiër uit de Waite Tarot. Toch zijn de betekenissen aan elkaar gelijk. De Rider Waite Magiër wordt vaak neergezet als een jongleur, een goochelaar die illusies weeft en als een op zichzelf gerichte persoon. Het aspect van de Magiër als geleider van energie wordt dan vaak vergeten, terwijl dat misschien de belangrijkste betekenis is.

Voor een nog beter begrip van het aspect van het geleiden van energie kan het helpen om ook de beschrijving van de Magiër/Heks uit de Green Witch Tarot te lezen.


Meer info over Tarotkaart De Magiër:

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00