Tarot Marseille Magiër – Goochelaar of Geleerde

Goochelaar, Charlatan, Schrijver, Alchemist?

01 magier Universal Tarot Marseille
De Magiër uit de Universal Tarot de Marseille

Charlatan

Mijn eerste indruk van deze Goochelaar is die van een oplichter die ons het geld uit de zak probeert te kloppen met het spelletje ‘onder welk bekertje zit het balletje verborgen.’

De betekenis ‘charlatan’ kan zeker van toepassing zijn wanneer de Magiër getrokken wordt. Maar de tarot is rijk aan betekenissen en kaarten kunnen op verschillende niveaus gelezen worden, dus laten we voorbij het oppervlak kijken. En terwijl ik dit opschrijf, word ik mij bewust van een gevoel van ongemak. Er is sprake van oplichting, van iemand die mij een rad voor ogen wil draaien, mij voor schut zet. Ik wel weg van die ‘tarotkaart, er niks mee te maken hebben. Dat is eigenlijk een goede truc, als je wilt dat mensen ergens niet naar kijken. Dit kan een aspect zijn van tarotkaart De Magiër, waarop het trekken van  De Magiër je probeert te attenderen. Voel je je ongemakkelijk, vraag je dan af wat je ziet, wat je voelt en wat daaronder of erachter zit.

Positiever gezien is het creëren van afleidingsmanoeuvres iets wat hoort bij het vak van Goochelaar. Je wilt dat je publiek naar rechts kijkt, zodat je links dat balletje achterover kunt drukken.

Oplichterssyndroom

De betekenis van Magiër als charlatan kan ook van toepassing zijn op jezelf. Niet zozeer dat je mensen aan het bedriegen bent, maar in de zin van het gevoel dat je niet zo goed bent als mensen lijken te denken. Je voelt je een charlatan. Dit is een bekend gevoel en heeft zelfs een naam gekregen: het oplichterssyndroom. Het is geen psychische aandoening, maar meer een karaktertrek. Je bent goed in wat je doet, maar vraagt je toch af wanneer je door de mand gaat vallen. Psychologen zeggen hierover dat 2 op de 5 mensen dit gevoel sterk en vaak heeft en 70% heeft het gevoel wel eens gehad. Wij, die dit ervaren hebben, hebben moeite met het internaliseren van ons kunnen, met het reëel inschatten van onze kennis en vaardigheden. We schatten onszelf te laag in. Nu zijn er ook mensen die hun kunnen overschatten, of momenten waarop we ons kunnen overschatten, maar dat is volgens mij geen betekenis van de positieve Magiër. De betekenissen van de positieve Magiër liggen o.a. op het aanmoedigende vlak van ‘je kunt meer dan je denkt,’ en ‘Je bent goed in wat je doet’. Omgekeerd kan de Magiër er wel op duiden dat je je mogelijkheden en kunnen in een situatie overschat.

Wat zien we op tarotkaart De Magiër?

We zien een man met een brede hoed op, met een soort toverstaf in zijn hand. Hij staat achter een tafel met daarop de voorwerpen van een middeleeuwse goochelaar.

Net zoals in de Rider Waite tarot moeten deze voorwerpen ons doen denken aan de vier alchemistische elementen water, vuur, lucht en aarde. Ik wil daar persoonlijk best in meegaan, maar het is lastig. Het toverstokje zou kunnen duiden op staven en dus op vuur. Een mes en zwaard ligt ook niet zo ver uit elkaar en daarmee hebben we het element lucht te pakken. Er staan bekertjes op de tafel voor het element water. Enkele van die kleine bolletjes zijn munten en verwijzen naar het element aarde. Dat de vier alchemistische elementen aanwezig zijn, duidt erop dat de Magiër alles heeft om zichzelf als individu te ontplooien en tot uitdrukking te brengen. Maar of die alchemistische elementen nu wel of niet aanwezig zijn, doet eigenlijk aan die betekenis geen afbreuk, want de Magiër als goochelaar, heeft alles bij de hand om zijn werk te doen.

De elementen op de Magiër en Wereld vergeleken

Kunsthistoricus en Tarotkenner Raf Knops merkte op in zijn lezing over de Tarot van Marseille dat de elementen op de tarotkaart De Magiër levenloze voorwerpen zijn. Op tarotkaart De Wereld zien we de elementen terug in de hoeken van de kaart, maar daar zijn het levende wezens.

21 wereld Universal Tarot Marseille
De Wereld uit de Universal Tarot Marseille

Ik vind dat een aardig beeld. De Magiër leert hier een vak of vaardigheid en het leeft nog niet voor hem. Na verloop van tijd, wanneer zijn vaardigheden en kennis toenemen, gaat de materie voor hem leven. Ik kan daar wel wat mee. Zo is het ook met tarot leren lezen. Dat is een vaardigheid. In het begin is het een geworstel en gestuntel, maar als je volhoudt, wordt het steeds gemakkelijker en steeds meer eigen. De tarot gaat voor je leven.

Knop zei ook dat de Magiër een ambachtsman kan verbeelden of werk in het algemeen. Goochelen is beslist een vak. Een vak waar hard voor gewerkt moet worden om het onder de knie te krijgen. Als je dat eenmaal onder de knie hebt, moet je ook leren om je publiek te bespelen, te imponeren, te vermaken. Dit kun je overbrengen op ieder vak. Je hebt er gereedschap voor nodig, kennis en vaardigheid in het hanteren van het gereedschap. De Magiër laat zien dat je dat allemaal hebt, en dat je door oefening goed kunt worden in je vak.

Een tafel met 3 poten?

Een ander vreemd aspect aan de Marseille Tarotkaart de Magiër is, dat het tafeltje maar 3 poten lijkt te hebben. Verbergt het blauwe been van de Magiër een tafelpoot? En zo ja, waarom? Zo nee, houdt hij dan de tafel recht met zijn heup? Het effect dat hiermee gecreëerd wordt, is dat de Magiër en zijn tafel, en in het verlengde daarvan de voorwerpen op de tafel, één geheel zijn. Je kunt zie niet van elkaar scheiden. Net zoals je kennis en vaardigheden bijdragen aan wie je bent en hoe je denkt en niet van je gescheiden kunnen worden. Het kan niet worden afgepakt.

De Magiër treedt op, laat zien wie hij is en wat hij kan. Hij is een uniek persoon. Twijfelt iemand aan zijn kunnen, dan is de betekenis ‘je kunt meer dan je denkt’ beslist van toepassing. Een zeer beslist de betekenis dat je door oefening steeds beter zult worden in je vak. In die zin kun je de Magiër dus op precies dezelfde manier lezen als de Magiër van Waite.

Lemniscaat

Op zijn hoofd draagt de Magiër een grote hoed, die lijkt op een lemniscaat; je weet wel die liggende acht die te maken heeft met oneindigheid. Ik kan hier van alles mee. Die hoed kan verwijzen naar de eindeloze stroom gedachten die door je hoofd gaan, die overal en nergens vandaan lijken te komen en waar je niet of nauwelijks controle over lijkt te hebben. Ook kan die liggende acht te maken hebben met het eerste Huna Principe dat de Wereld is zoals je denkt dat die is. Dit is een universele ofwel eeuwige wet die overeenkomt met ‘the secret’, met de Wet van Aantrekkingskracht. Een wet die altijd en voor iedereen opgaat. Ook kun je denken aan de gedachte dat we spirituele wezens zijn met het eeuwige leven en nu op aarde de menselijke ervaring aan het opdoen zijn, in plaats van mensen met af en toe een spirituele ervaring.

Omdat ik die hoed wel handig vind voor het interpreteren van tarotkaart De Magiër, omarm ik het gegeven dat die hoed te maken heeft met een lemniscaat. Maar het is best mogelijk dat die hoed een ‘steek’ is die behalve met punten naar voor en achter, ook met punten naar links en rechts gedragen werd en helemaal niets te maken heeft met een lemniscaat. Feit blijft, dat sinds de Franse Revolutie, toen de Tarot en met name de Grote Arcana werden omarmt als een ‘boek van wijsheid’ die link naar het lemniscaat stevig werd benadrukt. We zien dit terug in verschillende tarots. Als die link er niet was, dan is die er nu beslist wel, en kunnen we die gerust meenemen als symbool met betekenis voor de Magiër.

Fascinatie voor Magie

Magie en goochelaars fascineren ons al heel lang. We vinden het knap, we vragen ons af hoe een bepaalde truc gedaan wordt. Ons vermogen om ons te verwonderen wordt aangesproken, onze hersenen uitgedaagd. Het voelt goed. Dat is misschien ook een les van de Magiër. Zoek zaken op waarover je je kunt verwonderen, daag je hersenen uit. Oefen je lichaam in vingervlugheid en lenigheid en uithoudingsvermogen.

Een ander aspect is het vermaken van anderen in de zin van anderen blij maken met je kunsten en aanwezigheid. En in negatieve zin, kun je anderen voor de gek houden en neerhalen. Waar kies je voor? Probeer je anderen en jezelf voor de gek te houden of wil je het beste uit jezelf en anderen naar boven halen? De keus is aan jezelf.  Wil je anderen entertainen met een goede goochelshow, waar je je gek op geoefend hebt, of probeer je anderen te slim af zijn met drogredenen, halve waarheden en manipulatie.

Iedereen heeft een beetje van het ene en een beetje van het andere in zich. Als iemand zegt nooit te manipuleren, is de kans groot dat hij niet weet wat het woord betekent.

Hoewel je in de tarotkaarten positieve en negatieve betekenissen kunt lezen, denk ik dat deze fascinatie het meest gelezen kan worden als bewondering hebben voor iemand die goed is in wat hij doet, en ook dat wanneer je ergens steeds beter in wordt, het onderwerp of vak ook steeds leuker wordt. Ook het aspect om bewonderd willen worden voor je kennis en kunde zit vervat in deze tarotkaart.

Geen Magiër, maar een Geleerde

visconti sforza magiër
Uit de Visconti-Sforza Tarot

Op de Visconti-Sforza Tarot zien we een man gezeten aan een tafeltje met daarop de vier elementen. Deze zijn gemakkelijk herkenbaar.  Stokje in de hand voor Staven en dus vuur. Bekertje voor water. Munten voor aarde en een mes voor Zwaarden en dus voor lucht. Gemakkelijker kan niet. Nu heb ik altijd moeite gehad het herkennen van de munten en de vraag is ook wat dat rare ding is waar zijn rechterhand op rust.

Wat we hier misschien zien (en ik heb deze info hier gevonden en kon me er helemaal in vinden) is een geleerde, iemand die gestudeerd heeft aan de universiteit van Bologna. Op de tafel zien we zijn schrijfgereedschap. Een mes voor het bijsnijden van de punt van de uit riet gesneden pen die hij in zijn linkerhand heeft. Onder zijn rechterhand is een spons om de inkt te deppen. Die kleine ronde dingetjes zijn schelpen of bakjes voor de inkt. Het bekertje is een pot voor puimsteen of kalk om het perkament te bewerken, zodat het gladder is, en daardoor beter beschrijfbaar met de rietpen.

Het fascineerde mij dat we hier waarschijnlijk helemaal niet te maken hebben met een straatartiest die je met zijn balletjesspel, of gedokterde dobbelstenen probeert de bedotten. We hebben hier een heuse geleerde. Nu stonden de afgestudeerden van de universiteit van Bologna niet zo goed bekend en werden vaak gezien als over het paard getilde rijkeluiszoontjes die niks konden maar wel dachten dat ze heel wat waren. Een Charlatan, dus. Of misschien een alchemist?

We kunnen in deze tarotkaart het gangbare idee in lezen dat je met  een goede opleiding vooruit kunt komen in het leven. Of je nu non, keizerin, keizer of paus wilt worden, een goede scholing is altijd nuttig! Het is de weg naar het succes. Misschien kun je uitgroeien tot het stadium van tarotkaart Gerechtigheid als bestuurder of handhaver van wetten of de prestigieuze positie van rechter bemachtigen. In de Kluizenaar zie ik de geleerde, die onderzoek doet, die wil weten hoe alles werkt. Kortom, ga leren, want dan kun je vooruitkomen.

De toverstokjes die de Magiër en de Wereld met elkaar verbinden, vind ik ook geweldig. Immers, De Wereld zie ik als de schrijverskaart en in de Magiër heb ik nu de schrijver gevonden. Een schrijver die schrijft over het leven, of de schrijver/geleerde die onderzoek doet en zijn onderzoeksresultaten opschrijft en publiceert. Ik ben diep onder de indruk van deze ontdekking van de Magiër als geleerde schrijver. Hoe en of deze info van pas gaat komen in tarotlezingen, weet ik niet, maar het kan zeker leiden tot meer diepgang. En ik vond het buitengewoon fascinerend!

Wanneer we de Visconti-Sforza Geleerde Magiër en de Tarot Marseille Magiër bekijken, zit er uiteindelijk niet veel verschil in de betekenissen. We hebben of een geleerde waar we geen hoge dunk van hebben, of een charlatan waar we evenmin een hoge dunk van hebben. Anderzijds hebben we misschien te maken met een geleerde of magiër met verstand van zaken en bijbehorende vaardigheden waar we bewondering voor hebben.

Een andere belangrijke betekenis is de Magiër als alchemist. Alchemie was een belangrijk vak aan de universiteiten in de middeleeuwen en in de Renaissance. Het doel van de alchemist was gewone metalen in goud veranderen en het ontdekken van het levenselixer. Maar uit de alchemie zijn allerlei belangrijke en praktische ontdekkingen gekomen, bijvoorbeeld op het gebied van kleurstoffen om kleding te verven of processen om alcoholische dranken te maken.

De Kat als Magiër

marseille cat tarot magiër

Hier zien we een kat die zijn goochelstok niet vast heeft. De stok zweeft los in de lucht. Hiermee trekt hij onze aandacht. In zijn andere hand, de hand waar onze aandacht niet op is gericht, heeft hij dat balletje dat hij achterover aan het drukken is. Anderzijds, kunnen we hier ook te maken hebben met een knappe goochelaar (hij is een mooie kat) die ons een uurtje ontspanning bezorgt. De betekenissen zijn, wat mij betreft, niet anders dan hiervoor al geschetst en ook gelijk aan de betekenissen van de Rider-Waite Magiër.

Steekwoorden en Vragen voor de Marseille Tarot Magiër

De Magiër duidt meestal op iemand die zichzelf als individu wil neerzetten, hij wil gezien worden, bewondering oogsten. Hij is een artiest en treedt op. We treden allemaal op, of we dat nu doorhebben of niet. De Magiër, dat ben jij, zoals je je aan de wereld laat zien.

De Magiër heeft ook te maken met je vak uitoefenen en er steeds beter in te worden door je kennis en vaardigheden te verbeteren. Dit is niet een aspect om maar te laten zitten. Mensen die ergens heel goed in worden, oefenen daarvoor. Iedere dag weer. Eén van de opmerkingen die me trof uit het boek van Janet Evanovich over “How I write” is dat ze zei dat het belangrijkste voor een schrijver is om op zijn werk te verschijnen. Iedere dag weer. Dus ‘s ochtends vroeg aan je bureau gaan zitten en er een werkdag van maken.

Hoe vaak hoor je niet van mensen dat ze dit of dat wel zouden willen, maar je ziet ze helemaal niets doen om dat te bereiken? De Magiër is een aansporing om wél iets te gaan doen. Als je grootse schilderijen ziet van beroemde schilders, dan lijkt dat magie. Maar die lieden hebben daarvoor gewerkt. Zo’n kunstwerk ontstond niet door een beetje met een toverstokje of penseel te zwaaien. De chirurg die een operatie uitvoert, daarvan hoop ik van harte dat hij geleerd en gewerkt heeft om die vaardigheid zo goed mogelijk te perfectioneren en niet dat hij maar een beetje met een mes zwaait met een op-hoop-van-zegen-houding.

Andere betekenissen kunnen liggen op het vlak van een illusie weven met het doel anderen een rad voor ogen te draaien, misleiden, manipulatie.

Vertaling verkorte betekenissen van Dr. Yoav Ben-Dov

Ben-Dov Tarot Marseille Magiër
Ben-Dov Tarot Marseille Magiër

I De Magiër (Goochelaar)

Rechtop: Het begin van iets. Beginners geluk. Je hebt verschillende instrumenten om te gebruiken. Gebruik van bovennatuurlijke krachten. De realiteit creëren met gedachtekracht. Opleiding en verwerving van praktische vaardigheden. Improvisatie. Uiterlijk vertoon, een opvoering geven.

Omgekeerd: Bedriegerij, vingervlugheid. Aanstellerij, doen alsof. Gebrek aan zelfbewustzijn over lichaam, seksualiteit of basismotieven. Een bijna-ongeluk door onervarenheid of onnauwkeurigheid.

Boodschap: Creëer een nieuwe realiteit

Meer Tarot info voor jou

04 keizer Universal Tarot MarseilleIntroductie op de Tarot van Marseille

naar aanleiding van een boeiende lezing van kunsthistoricus Raf Knops.

Lees verder>>

06 geliefden Universal Tarot MarseilleTarotlezing met Tarot van Marseille

Een tarotconsult gegeven met Tarot van Marseille tarotkaarten, volgens de methode Camoin, slaat de spijker op de kop.

Lees verder>>

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00