Tarotlezing met Tarot van Marseille, Camoin methode

Tarot van Marseille slaat de spijker op zijn kop!

Lees ook Introductie op Tarot van Marseille

Op een donderdag in juni (2017) ben ik naar Leuven afgereisd om een lezing bij te wonen van Raf Knops over de Tarot van Marseille. De Tarot van Marseille heeft me nooit echt geboeid en toch voelde ik dat ik moest gaan. Het was superboeiend en ik ben nu helemaal om.

Aan het eind van de lezing, liet Knops zien hoe je met de 22 Grote Arcana kaarten uit het Camoin/Jodorowsky Tarot van Marseille deck een tarotlezing kunt geven door te beginnen met 3 kaarten voor verleden, heden toekomst. Wanneer er een kaart omgekeerd ligt, dan trek je er een kaart bij die de oplossing aangeeft. Deze kaart leg je boven de omgekeerde kaart.

Om omgekeerde kaarten in het spel te krijgen, legt Knops ze eerst allemaal netjes rechtop. Hij geeft dan het spel aan de vrager om de kaarten op tafel te wassen. Ik vind dat een interessante methode en een goed idee om de kaarten eerst rechtop te leggen. Met maar 22 kaarten is dat niet veel moeite.

Camoin noemt dit systeem van kaarten leggen en lezen The Law of the solution card en zegt daarover op zijn site camoin.com, dat je de oplossingskaart altijd rechtop legt. De geblokkeerde energie vraagt om een oplossing en de erbij getrokken kaart geeft de oplossing voor het helen van de geblokkeerde energie. Hij heeft ook nog de Law of the Regard en dat heeft te maken met welke richting een afgebeelde figuur uitkijkt. Dit werkt stukken beter met de Tarot van Marseille, want in de Tarot van Waite kijken de meeste personen strak vooruit.

Naar Italië?

Ik wilde zo’n legging natuurlijk direct zelf uitproberen en heb de hulp ingeroepen van vriend Jan (niet zijn echte naam).

Zijn vraag luidt: Is het een goede stap om naar Italië te verhuizen? Dit zijn de getrokken kaarten:

Drie omgekeerde kaarten! Ik had gelijk de neiging om te roepen: “Nee, doe maar niet!” Maar dat is niet automatisch waar, dus ik heb mijn mond gehouden. Ik dacht ook nog: ‘Moeilijk, moeilijk, moeilijk’. Maar zoals ik dan tegen mijn cursisten zeg: “Gewoon proberen, dan zien we wel of we ergens op uitkomen of niet.”

Verleden

Op het verleden zien we De Magiër op zijn kop. Hij kijkt hierdoor wel naar de kant van de toekomst. Al die voorwerpen op zijn tafel waar hij mee goochelt en zijn bestaan schept, vallen naar beneden. Nou ja, niet op de afbeelding, maar in het echt zouden die naar beneden vallen. Omdat De Magiër, volgens Knops, te maken heeft met een ambachtsman, een handwerker, zou je kunnen zeggen dat door te verhuizen, zijn werk wegvalt. De Magiër heeft ook te maken met communicatie en hoe je de dingen voorstelt (vertelt) aan anderen.

Heden

De volgende belangrijke factor is Het Huis van God (Toren) op het heden. Het Huis van God kan ook gezien worden als het eigen huis en kan eventueel met de eigen vader te maken hebben. Door te verhuizen, kom je in een ander huis. Je weet nog niet welk huis. Je hebt het nog niet gezien. Het plan is nog pril. Wat ik vond bij deze kaart is dat het lijkt of de twee mensen op de kaart, als gekken aan het verzamelen zijn wat daar op de grond ligt, terwijl een overvloed vanuit de hemel op hen neervalt, maar dat zien ze niet. 

Toekomst

Op de toekomst ligt De Keizer. Voor mijn gevoel zit de keizer net zo gemakkelijk op zijn stoel omgekeerd als rechtop. Het boeit hem niet. Maar nu hij omgekeerd ligt, kijkt hij wel naar de toekomst, wat eigenlijk kan aangeven, dat de verandering (ommekeer) niet verkeerd is, maar er is misschien nog niet genoeg over nagedacht.

Jan zegt niks. Dus ik heb geen idee of mijn interpretatie hout snijdt.

De Oplossingskaarten

We gaan gewoon dapper door. Ik vraag Jan drie kaarten te trekken voor de oplossingen. Ik had ze één voor één kunnen laten trekken en iedere keer eerst de getrokken kaart interpreteren en dan de volgende trekken en interpreteren, maar dat komt onhandig uit voor de afbeelding.

Bij de Magiër trokken we Gerechtigheid. Bij de Toren werd de Pausin getrokken en bij de Keizer De geliefden.

Deze komen dus boven de eerste rij te liggen. Hieronder het hele plaatje.

Gerechtigheid als oplossing voor omgekeerde Magiër

Bij gerechtigheid moest ik denken aan wat heeft ‘het recht’ met de vraag te maken? Ervaar je hier onrecht, of heb je met het ‘recht’ te maken en wil je dat ontvluchten. Jan kijkt een beetje pijnlijk en wil daar niet op ingaan.

Pausin als oplossing voor omgekeerde Toren (Huis van God)

Bij de Pausin, met dat boek open op schoot, moest ik denken aan Italiaans leren. Als je naar Italië wilt, dan zou je je kunnen inlezen en een begin kunnen maken om de taal te leren. De Pausin is ook een kaart van intuïtie en naar binnen keren. Wat zegt je gevoel, je intuïtie? En als ik dan kijk naar dat gegrabbel van de personen op de Toren, zou de Pausin een aanwijzing kunnen zijn om de overvloed en zegeningen om je heen te zien. Moet je daarvoor werkelijk naar Italië?

Geliefden als oplossing voor omgekeerde Keizer

Op de kaart van De Geliefden zou ik een jongeman moeten zien met twee dames die in hem geïnteresseerd zijn. Maar ik zie een kind en twee dames die allebei zijn aandacht willen of hem aandacht geven en bemoederen. Wil je weg van bemoeizucht en op eigen benen leren staan? Dat zou kunnen passen bij de omgekeerde Keizer. En eigenlijk ook bij de omgekeerde Magiër, die niet zijn eigen leven leidt, misschien vindt Jan dat hij als individu niet goed uit de verf komt. Maar bovenal duidt De Geliefden op liefde en liefde is altijd het juiste antwoord.  En dat sluit weer aan bij De Pausin, dat je in jezelf het antwoord kunt vinden, in je eigen hart.

Betekenissen Camoin

Camoin is zo vriendelijk om op zijn site korte betekenissen voor iedere kaart te geven. Zowel rechtop als omgekeerd.

Magïer/Gerechtigheid uitgediept

Bij De Magiër omgekeerd staat: Een truc, slimme manipulatie, je macht gebruiken om anderen te misleiden.

Als we dan kijken naar gerechtigheid dan staat er: Financieel, emotioneel, mentaal of fysiek evenwicht. Vertegenwoordigt de koorddanser die op de draad van zijn bestaan loopt, en afweegt of hij goed of kwaad doet. Karmische balans, de persoon leert zijn karma te beheersen. Gerechtigheid heeft een derde oog. Om haar nek hangt het koord van afstandelijkheid, in haar hand heeft zij het het zwaard van de goddelijke rechtvaardigheid.

Jan kijkt gelijk een stuk opgewekter. Zijn zaak gaat niet zo goed en hij wil een meer evenwichtig leven. Dat wat ik gegrabbel noem bij De Toren, daarin ziet hij het hectische gedoe om zijn hoofd boven water te houden. Daar heeft hij genoeg van. Hij wil een nieuw bestaan. Dat sluit in feite ook aan bij De Magiër die, vooral rechtop, erg ik-gericht is en zijn eigen bestaan wil opbouwen. 

Toren/Pausin uitgediept

Bij de Toren omgekeerd lezen we: Trots (Toren van Babel), onwillig om overvloed en God te accepteren, probleem met het huishouden van de vader

Jan is zeker trots, en hij ziet zichzelf afstevenen op faillissement en wil liever het zinkend schip verlaten en iets anders gaan doen. Hij heeft een vriend die werkt in Italië. Hij knapt huizen op voor anderen en heeft veel werk en aan Jan gevraagd of hij niet met hem wil samenwerken. Jan kan goedkoop een huis kopen en zelf opknappen en een inkomen verdienen door samen  te gaan werken met zijn vriend. Problemen met het huis van zijn vader ziet hij ook wel, want zijn ouders vinden het plan onzinnig. Oma wil haar kleinzoon niet kwijt. En opa wil best financieel bijspringen. Maar dat ziet Jan niet zitten. Trots? Hij zegt dat trots wel meespeelt, maar belangrijker is volgens hem dat een extra financiële impuls niet gaat helpen.

Bij de Pausin (oplossing voor de omgekeerde Toren) lezen we: Ontvankelijkheid en passiviteit, zij symboliseert accumulatie van kennis uit andere hoeken: Het leren van dingen die anderen hebben gedaan. Het boek is wijsheid, verbonden met de wereld van de ziel. Haar sluier duidt op geheimen. Haar witte gezicht heeft betrekking op de maan, op zuiverheid. Verwijst naar de moeder.  Opleiding, studies. Schrijven.

Jan zegt dat zijn vrouw wel wil verhuizen, want die heeft ook genoeg van de stress van de eigen zaak. Zij maakt zich zorgen over hun zoon, of die wel zal kunnen aarden. Wat  betreft het leeraspect van de Pausin, is er natuurlijk de kwestie dat iedereen Italiaans moet leren spreken, maar ook het leren van hoe dingen gedaan worden in Italië, het inburgeren. Om te kunnen werken met zijn vriend hoeft hij niet direct Italiaans te kunnen spreken. Dat is een voordeel.

In het bovenstaande zien we mooi hoe associatie werkt! Want ik lees op wat er staat bij de Pausin en Jan vertelt uit zichzelf dat zijn vrouw wel wil verhuizen, maar zich zorgen maakt of hun zoon wel zal kunnen aarden. Blijkbaar denkt hij daar aan door de steekwoorden ‘moeder’ en ‘opleiding’ bij de omschrijving van de Pausin.

Keizer/Geliefden uitgediept

Als we nu kijken naar de omgekeerde Keizer dan lezen we daar: Tiranniek persoon, blokkades voor realisatie of actie, angst om actie te ondernemen.

De oplossing is te vinden in De Geliefden: Inspiratie, keuze, communicatie tussen mensen. Heilige unie tussen man en vrouw. Liefde is de fundamentele ervaring voor beheersing van het aardse vlak. Suggereert een dilemma op het gebied van de liefde, spreekt ook van een goede keuze, geleid door de fluisteringen van de hemel. Aantrekkingskracht.

Als we nog eens kijken naar de Geliefden, dan zie ik in Jan de jongeman, samen met zijn mama en zijn vrouw. Ze willen allebei het beste voor hem. Hij wil zijn moeder niet onnodig kwetsen. Het is misschien tijd om zich los te maken van zijn moeder. Ik zie ook Jans zoon in de jongeman, en ik denk dat de kaart aangeeft dat hij in Italië goed zal kunnen aarden.

Jan zegt dat eigenlijk, als hij heel eerlijk is, hij ook naar Italië zou willen als hij hier een bloeiende zaak zou hebben. “Het Dolce Vita gevoel, weet je wel?” zegt hij. Maar hij is bang dat dit gevoel een hersenspinsel, een droombeeld zal blijken te zijn, dat niet met de werkelijkheid overeenkomt. Om nog eerlijker te zijn, is hij het eigenlijk die zich zorgen maakt over de verandering voor zijn zoon. Zoonlief is net 5 geworden.  Zijn vrouw denkt dat een verhuizing en naar school gaan in Italië voor hun zoon geen probleem zal zijn.

Ik vraag hem of het mogelijk is dat het beeld van de omgekeerde Toren, dat hij de overvloed hier niet wil zien, misschien wel klopt omdat hij zijn hart al verpand heeft aan Italië. Hij denkt dat dit wel meespeelt. Want als het goed zou gaan, wordt de keuze nog moeilijker. Nu kan hij zeggen: “Ik moet wel, er is geen andere oplossing.”

Ter extra informatie, dit stel gaat ieder jaar op vakantie naar Italië. Maar hij realiseert zich dat op vakantie zijn en ergens wonen en werken twee heel verschillende dingen zijn. Hij geeft toe dat hij denkt dat wonen en werken in Italië hem nog leuker lijkt dan erheen gaan voor vakantie. Ik vraag nog of zijn vrouw, die hier werkt heeft, er geen probleem mee heeft dat zij daar niet direct zal kunnen werken? Hij zegt dat zijn vrouw het helemaal geen punt vindt om niet te werken. Zij wil zich storten op haar creatieve hobby’s, en misschien gaan bloggen. Dat bloggen sluit mooi aan bij de betekenis ‘schrijven’ die wordt gegeven als één van de mogelijke betekenissen van de Pausin.  Zijn vrouw ziet deze verhuizing als spannend en een avontuur, maar vooral als een bevrijding. Hij zegt dat ze het allebei moeilijk vinden om een beslissing te nemen omdat je alles achter je laat en dan is het zo moeilijk om terug te keren als het niet goed uitpakt.

Ik begin Jan een beetje te doorzien en ik vraag of dat niet zijn probleem is, en zijn probleem alleen? Want zo te horen, ziet zijn vrouw de hele onderneming wel zitten. Hij zucht diep en zegt dat het waar is. Maar de gezinsverantwoordelijkheid drukt op hem, vindt hij. Dit is interessant want dat grote verantwoordelijkheidsgevoel is ook een aspect van De Keizer. En past mooi bij ‘tiranniek’ van de omgekeerde betekenis. Jan is een tiran voor zichzelf met zijn verantwoordelijkheidsgevoel en daarmee misschien ook lastig voor zijn omgeving. Als we dan weer kijken naar De Magiër, dan zien we dat Jan zichzelf en zijn eigen wensen, misschien best vaak wegschuift om te voldoen aan misschien vermeende verantwoordelijkheden. Jan merkt op dat zijn vrouw ook zoiets zegt. Het lijkt mij verstandig dat hij inziet dat hij er niet alleen voorstaat.

Ik stel voor de Zwaarden Twee visualisatie oefening te doen, met Pad A hier blijven en Pad B naar Italië gaan. Deze oefening kun je vinden bij de beschrijving van de RW Zwaarden Twee. Het doen van deze oefening laat al snel zien dat Jan het gewoon graag wil proberen. Bij de keuze ‘hier blijven’ voelt hij zich verdrietig, bij de keuze ‘naar Italië gaan’ voelt hij zich blij worden. Dit sluit mooi aan bij de getrokken kaarten die aangeven om zijn hart te volgen.

Wat zou de uitkomst zijn met Rider Waite tarotkaarten?

Nog geen uur later belt hij op om te vragen hoe ik deze kaarten zou interpreteren als het de Rider Waite was geweest. Ik denk dat de twijfel toch weer heeft toegeslagen. Maar het is een interessante vraag.

De Magiër op zijn kop ligt op het verleden en duidt erop dat Jan het gevoel heeft niet uit de verf te komen. Je zou ook kunnen zeggen dat hij niet gegrond is en het aardse en de hemel niet in de juiste positie heeft liggen. Hij is misschien meer bezig met wat hoort of wat gewenst is vanuit zijn omgeving dan wat hij zelf wil.

De Toren op zijn kop vind ik nog angstaanjagender dan de Toren rechtop. Nu vallen de mensen de ruimte in, de leegte. Er is gewoon nergens houvast. Hij heeft geen greep op zijn leven. De RW Keizer op zijn kop lijkt dit te bevestigen, want die zit er gespannen bij en probeert de boel op orde te houden, terwijl hij doet alsof het allemaal wel gaat.

Nu de oplossingen. De omgekeerde Magiër heeft Gerechtigheid als oplossing, Nu ik weet van het dreigende faillissement, zou ik zeggen dat Gerechtigheid daarmee te maken heeft. Sluit het hoofdstuk netjes af, laat het recht zegevieren. Gebruik dat zwaard om alles weg te hakken dat je niet nodig hebt en om de balans in je leven te herstellen. Kies voor jezelf! En omdat de zaak nog niet failliet is, kan hij die misschien verkopen 0f anders staken.

De Toren heeft als oplossing de Hogepriesteres. Ik denk dat dit duidt op naar binnen keren, op voor jezelf voelen wat de juiste weg is. De symboliek van zwarte zuil en witte zuil aan weerszijde van de Hogepriesteres, vind ik ook aansluiten bij het idee van wegdoen wat niet bij je past. Bepalen met welke elementen in je huidige leven je blij bent en welke je niet meer wilt en dus wilt veranderen. Bij die boekrol op schoot krijg ik nu het beeld van maak een lijstje. Maar dat kan aan mij liggen, want als ik het gevoel heb de greep op mijn leven kwijt te zijn, dan ga lijstjes maken en dan weet ik weer waar ik allemaal mee bezig ben.

De Keizer op zijn kop, doet zijn best, ook al zit hij op zijn kop, om de boel bij elkaar te houden. Hij doet ook alsof er niks aan de hand is. De Geliefden duidt op kiezen voor liefde en het paradijs, dat wat je als paradijselijk ervaart. Dat is duidelijk de verhuizing naar Italië en gaan werken met zijn vriend.

Conclusie vergelijking Tarot Marseille en Rider Waite Tarot

Ik ben begonnen met de Tarot van Marseille en ik wist dus al een heleboel omtrent de vraag, voordat ik aan de RW Tarot  interpretatie begon. Ik vind dat de interpretaties met elkaar overeenkomen, maar ik vind de Tarot van Marseille interpretatie veel sterker. Het in de interpretatie meenemen waar personen naar kijken, het idee van het eigen huis, het huis van de vader, invloed van de moeder e.d. geeft belangrijke en zeer relevante extra informatie.

Ik ben dus beslist van plan om me verder in de Tarot van Marseille te verdiepen.

Aanbevolen voor jou

Een Tarotkaart uitspitten

Gebruik deze vragen (met gratis download) om zoveel mogelijk informatie uit een tarotkaart te halen!

 

beer leest tarotIn Vier stappen een Tarotlegging interpreteren

Vaak wordt mij gevraagd hoe ik het interpreteren van een tarotlegging aanpak. Ik heb dat geanalyseerd en ik doe dat in vier stappen die ik hieronder graag met je deel.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00