Tarotkaart Zwaarden Twee – Twijfel

Rider Waite Tarotkaart Zwaarden Twee

Globale betekenis: De vraagsteller komt er niet uit. Een geestelijke strijd, weet niet welke weg te kiezen.

Rider Waite Tarotkaart Zwaarden Twee

In tarotkaart Zwaarden Twee zien we duidelijk een conflict. De figuur op deze kaart kan gewoonweg niet kiezen. De twee zwaarden verwijzen naar twee keuzemogelijkheden, naar twee verschillende paden. De blinddoek duidt aan dat ze ook werkelijk niet ziet wat het beste is. Ze zit met haar rug naar de zee, de oerbron, wat wil zeggen dat ze is afgesneden van haar intuïtie.

Ze houdt de armen gekruist voor haar borst en hart, wat duidelijk maakt dat het hier een groot probleem betreft, een gevoelig probleem. Valt deze kaart in een legging, denk er dan niet te licht over, de vraagsteller ziet werkelijk geen uitweg of oplossing.

Vaak valt deze kaart in een legging bij aardstwijfelaars, die door constant twijfelen geen stap vooruit komen. Neemt de twijfelaar eindelijk een beslissing en zet hij dapper een rechtervoet vooruit, dan steekt onmiddellijk de twijfel de kop weer op, waardoor de twijfelaar zijn voet weer terugtrekt om de zaak nog eens goed te overdenken.

De steen waar de vrouw met de twee zwaarden op zit is te vergelijken met de
‘behouwen steen’ uit de vrijmetselarij. De mens is in eerste instantie een onbehouwen steen waar aan geschaafd moet worden. De uiteindelijk ‘behouwen steen’ kan dan ingepast worden in de tempel. Hieruit kunnen we ook afleiden dat tradities en gedachten over hoe het hoort wel eens de grondslag van het probleem of conflict zouden kunnen zijn.

De kubus staat ook voor het aardse (net zoals het getal vier en het vierkant), en tevens voor orde en onderzoek.

Blindheid is het symbool van onwetendheid, verblinding en overgeleverd zijn aan het lot.

De maansikkel achter haar is klein en hierdoor wordt nogmaals benadrukt dat ze afgesneden is van haar intuïtie.

Meestal maakt het bij een Zwaarden Twee probleem helemaal niet uit of je nu kiest voor pad A of voor pad B, want wegkomen van die splitsing is het belangrijkste.

Oefening bij Tarotkaart Zwaarden Twee

Wanneer je twijfelt welke richting je het beste kunt inslaan, kan de volgende oefening uitkomst bieden. (Deze oefening heb ik gelezen in het boek Twaalf Poorten naar de Ziel van Dan Millman.)

Denk aan je twee keuze mogelijkheden. Schrijf ze eventueel op en doe dan de onderstaande oefeningen voor iedere keuze.

Keuze A
Ga ontspannen zitten, sluit je ogen en richt je aandacht op je ademhaling om tot rust te komen. Neem hier even rustig de tijd voor. Door goed te ontspannen kom je in de Alpha-toestand en is het makkelijker om te visualiseren en de twee verschillende paden ‘te zien’. Wanneer je ontspannen bent, stel je je voor dat je de weg van keuze A inslaat. Hoe voel je je over een uur als je dat pad bewandelt? Wat doe je en hoe zie je eruit? Reis een dag vooruit en kijk hoe je je dan voelt, wat ben je aan het doen en hoe zie je eruit? En hoe voel je je over een week? Wat ben je aan het doen, hoe zie je eruit? Hoe is de situatie over een jaar en over vijf jaar?

Doe nu je ogen weer open en schrijf op welke beelden, gedachten en gevoelens bij je zijn opgekomen.

Keuze  B
Ga dan weer ontspannen zitten met gesloten ogen en herhaal de oefening maar dan voor mogelijkheid 2, pad B.
Meestal is deze oefening heel effectief omdat je bijvoorbeeld duidelijk voelt dat een van de twee paden absoluut niet het pad is dat je wilt bewandelen. Kies dan gewoon voor het andere pad. De stapjes op het pad worden vanzelf duidelijk. Je kunt dit vergelijken met een reis van Amsterdam naar Rome per auto. Je ziet niet de hele weg in zijn geheel voor je. Maar je komt wel regelmatig bordjes tegen die je de weg wijzen. Zo is dat ook op ons levenspad. Paul Coelho heeft dat prachtig beschreven in zijn boek De Alchemist.

Voor het gemak heb ik deze visualisatie ook opgenomen.

Zwaarden Twee Visualisatie

In de Liefde

Zwaarden Twee duidt op twijfel. Je durft niet te kiezen. Je kunt dan kijken of het niet durven kiezen te maken heeft met iets dat in het verleden is gebeurd. Zo ja, dan heb je te maken met angst en dat is geen goede raadgever. Breng je zelf in het hier en nu, door je bijvoorbeeld even op je ademhaling te richten en kijk dan wat je zou kiezen vanuit het huidige moment of doe de bovengegeven keuze-oefening.

Morgan Greer Tarotkaart Zwaarden Twee

Morgan Greer Tarotkaart Zwaarden twee

De Twee van Zwaarden van Morgan Greer geeft hetzelfde beeld als die van Waite. Toch vind ik dat deze vrouw door haar staande houding, een wat actievere en minder twijfelende indruk maakt dan die van Waite. De betekenis van blind vertrouwen op aanwijzingen zonder te kunnen overzien waar die toe leiden, vind ik hier wel bij passen.

Betekenis: Blind vertrouwen op aanwijzingen. Iemand die zich aanpast aan de voorschriften van machthebbers.

Omgekeerd: Ontrouw, beramen van slinkse plannen.