Keltisch Kruis Tarot legging

Keltisch Kruis Tarotkaarten legpatroon

keltisch kruis‏ blanco goed

  1. Dit is de kern.
  2. Dit kruist het. Dit is het probleem of obstakel.
  3. Dit zijn de wortels. Hier komt het probleem uit voort.
  4. Dit ligt achter. Dit is iets uit het verleden. Het kan een invloed zijn die afneemt of iets wat de vrager geleerd heeft.
  5. Dit ligt boven. Dit is de kroon van het geheel, vaak een wens of doel van de vrager.
  6. Dit ligt voor. Dit is een blik in de toekomst. Dit staat te gebeuren.
  7. Dit is de vrager zelf i.v.m. zijn vraag. Deze kaart geeft aan hoe de vrager tegenover de vraag staat.
  8. Dit is de omgeving. De kaart op deze plek geeft informatie over hoe de omgeving de vrager ziet, maar ook hoe de omgeving de vrager beïnvloedt of wat de vrager uitstraalt.
  9. Dit is wat de vrager hoopt of vreest. Meestal allebei.
  10. Dit is de uitkomst.

De tarotkaarten op de posities1 t/m 6 stellen als het ware de verticale en horizontale balk van een kruis voor. De kaarten 7 t/m 10 vormen de onderkant van het kruis, de steel, en zouden eigenlijk onder kaart 3 moeten liggen, maar dat is niet praktisch om neer te leggen op een tafel.

Tarotkaarten rider waite zwaarden 9Het Keltisch Kruis tarotlegpatroon kan heel veel informatie geven over een situatie. Zoveel informatie, dat vaak, als ik de lezing al heb afgerond en iets anders aan het doen ben, me nog van alles te binnen schiet. Daarom raad ik aan om je tarotleggingen op te schrijven, en er een paar dagen later weer eens naar te kijken. Dit is zinvoller dan een heleboel leggingen op één en dezelfde vraag te doen. Hoewel ik goed kan begrijpen dat we soms heel erg naar duidelijkheid verlangen in een bepaalde situatie en daarom de vraag keer op keer willen voorleggen aan de tarot, gaat dat je niet helpen! Meestal wordt de boel er alleen maar verwarrender van. Geloof me, één Keltisch Kruis geeft je een compleet antwoord. Gun jezelf de tijd om dat antwoord te begrijpen.

Lezen van het Keltisch Kruis
De tarotkaarten op positie 1 en 2 kunnen het beste samen worden gelezen. Hoewel meestal wordt gesteld dat de tweede kaart een meewerkende kracht kan zijn, is dit in mijn ervaring zelden of nooit het geval. Zelfs als het een positieve kaart is, blijft het een dwarsligger.

Tarotkaarten Rider Waite Staven 8De tarotkaart op positie 1 geeft aan wat de vrager wenst maar niet heeft en de oorzaak is de ‘dwarsligger’ op positie 2. De betekenis van een tarotkaart die dwars ligt is vrijwel altijd negatief. Wanneer een positieve kaart dwarsligt is de betekenis meestal tegenovergesteld aan de betekenis van die kaart rechtop. Ligt een negatieve kaart dwars, dan wordt de negatieve kant ervan versterkt. Zo is het mogelijk dat een dwarse Kelken Vier duidt op onvrede, geen actie willen nemen of innerlijke onrust. Een dwarse Kelken Aas kan duiden op een gevoel dat het je aan inspiratie ontbreekt. Een dwarse Kelken Vijf duidt meestal op het nog niet verwerkt hebben van het verleden. Een dwarse Staven Acht duidt mogelijk op een gevoel dat iets niet wil vlotten.

De tarotkaart op de vierde positie zegt iets over het verleden. Een veel voorkomende vraag van cursisten is ‘hoe ver’ in het verleden ze die gebeurtenis moeten zoeken. Dit kan iets zijn wat gisteren heeft plaatsgevonden, maar ook heel lang geleden, bijvoorbeeld toen je zes was. Het belangrijkste is dat het met de vraag te maken moet hebben. Het moet in het geheel passen. Het is k nooit iets wat je niet kunt plaatsen.

Tarotkaarten Rider Waite Kelken 10 Bekers 10De negende tarotkaart op de ‘hoop en vrees’-positie, wordt vaak uitgelegd als ‘hoop’ als het een positieve kaart betreft en als ‘vrees’ als het een negatieve kaart betreft. In mijn ervaring is het altijd allebei. Ligt bijvoorbeeld Kelken Tien op de ‘hoop en vrees’-positie, dan kan dit duiden op de hoop dat alles nu beter wordt, dat je gelukkig en blij zult zijn, maar waarschijnlijk duidt de kaart ook op een veel voorkomende angst dat zoveel geluk nooit blijvend kan zijn.

Bij het interpreteren kan het ook zinvol zijn er op te letten of bepaalde getallen meermalen voorkomen. Heeft iemand bijvoorbeeld een 9-kaart op positie 3, 6 en 9, dan duidt dat waarschijnlijk op het afronden van een bepaalde levensfase. De 10de kaart (de uitkomst) kan dan informatie geven over wat nu belangrijk gaat worden voor de vrager.

Dit tarotlegpatroon bevat eigenlijk 3 uitkomstkaarten die je gezamenlijk kunt lezen. Namelijk de tarotkaarten op die posities 5, 6 en 10. Dit is vooral van belang wanneer de tarotkaart op de 10de positie negatief is. Lees dan ook de tarotkaarten op posities 5 en 6 voor een vollediger beeld. Daarnaast ligt er ongetwijfeld ergens in de legging een aanwijzing hoe je die ongewenste uitkomst kunt vermijden. Tarotkaarten geven aan wat er waarschijnlijk staat te gebeuren, gebaseerd op je handelingen en manier van denken. Het is geen wet van Meden en Perzen. Bijsturen is meestal mogelijk.

Op de Facebookpagina van TarotStapVoorStap geef ik een uitleg over wat de Kelken 8 betekent of eigenlijk kan beteteken, op een aantal posities van het Keltisch Kruis. En ook voor de Ridder van Pentakels. Als je moeite hebt met het duiden van een kaart op de verschillende posities van het Keltisch Kruis of een ander legpatroon, laat het me weten op Facebook en ik zal kijken of ik er iets zinnigs over kan zeggen.

Keltisch Kruis Tarotlegging, voorbeeld

De vraag is van een dame, we noemen haar Mirjam, die zich zelfstandig wil vestigen als coach. Haar vraag luidde: Is mijn praktijk voor coaching levensvatbaar?

Keltisch Kruis Tarotkaarten leggen

In de kern ligt de Ridder van Pentakels. Dit is een kaart die duidt op de noodzaak geduld te hebben en te zorgen voor een stevig fundament. De Staven 10 ligt dwars. Rechtop zou Staven 10 erop wijzen dat succes binnen handbereik ligt. Nu deze kaart dwars ligt, is succes wel mogelijk, maar zover is het nog lang niet. En er is meer nodig dan alleen hard werken. Sommige zaken hebben tijd nodig om te groeien. Je stampt niet in een weekje, of een paar maanden een succesvolle praktijk uit de grond. Er is dus geduld nodig om de praktijk te laten groeien. De dwarse Staven 10 kan er ook op duiden dat Mirjam niet zo’n zin heeft in ‘hard werken’.

Op de derde positie, de positie die aangeeft waar het probleem uitvoortkomt ligt het Rad van Fortuin. Deze kaart duidt meestal op een gunstige wending van het lot. Er is in het recente verleden iets gebeurd, iets veranderd, dat met de vraag te maken heeft.
Op positie vier ligt Zwaarden 10. Deze kaart bevestigt dat een bepaalde periode bewust is afgesloten en dat een nieuwe weg wordt ingeslagen.

Boven, op de wens positie, ligt Kelken 5. Op deze positie duidt Kelken 5 op de wens het verleden los te laten en verder te gaan met de Kelken die nog overeind staan, dus met wat er is.

Het is interessant dat er voorafgaand aan de Kelken 5 drie kaarten liggen met het getal 10. Het getal 10 duidt erop dat iets is afgerond en nu op een hoger plan getild kan worden. Kelken 5 duidt op loslaten wat is geweest, niet blijven hangen aan het verleden, maar doorgaan met wat er nog over is. Ze heeft dus een beslissing genomen, is zaken bewust anders aan gaan pakken.

Mirjam zegt dat dit klopt. Ze heeft een burn-out gehad, en is anders gaan denken. Ze heeft onlangs een opleiding aura-reading afgerond en is gestart met professioneel aura-lezen. Ze heeft al aardig wat klanten en is daar best trots op, maar het is nog lang niet voldoende om van te kunnen leven. Vandaar dat ze dacht aan een praktijk voor coaching.

In het licht van de burn-out is de dwarse Staven 10 ook interessant. Want ze wil niet meer alleen maar ‘hard werken’. Dat heeft ze in het verleden gedaan en nu zoekt ze meer balans in haar leven.

“Voor” ligt Pentakels 7. De kaart zegt iets over de nabije toekomst. Pentakels 7 duidt op de neiging om alle vooruitgang af te zetten tegen het ideaalbeeld. Hierdoor wordt vooruitgang vaak niet op waarde geschat en overheerst een gevoel van onvrede omdat het ideaalbeeld nog niet bereikt is. Pentakels 7 is daarom vaak een aanwijzing om je bewust te zijn van de resultaten die geboekt zijn en daar dankbaarheid voor te voelen. Pentakels 7 heeft in deze zin ook een relatie met de Ridder van Pentakels in de kern. De praktijk heeft tijd nodig om te groeien, geduld is nodig. Mirjam geeft aan dat ze dat wel weet, maar daar moeite mee heeft, vooral ook omdat ze inkomsten gewoon nodig heeft en ze niet het gevoel heeft dat ze financieel gezien ‘tijd’ heeft om de praktijk op te bouwen.

Op positie 8, de plek van de omgeving, ligt Het Oordeel. Het Oordeel heeft te maken met oordelen in brede zin. In dit geval haar eigen oordeel naar anderen toe, maar meer nog het oordeel van anderen op haar plannen. Het oordeel van de mensen uit haar omgeving is: “Er zijn al zoveel coaches. Iedereen is coach. En als je niet de juiste mensen kent, kom je daar niet tussen.” Ze wordt in die zin niet geholpen om klanten te werven. Daarbij gaat ze twijfelen of het wel mogelijk is en dit verzwakt haar handelen. Het Oordeel duidt echter ook op vernieuwing en verjonging en op ‘wakker worden’ en mogelijkheden zien. Anderen zien dat Mirjam veranderd is na haar burn-out. Ze lijkt inderdaad jonger en heeft een andere, ‘nieuwe’ kijk op het leven. Ik denk dat Het Oordeel er ook op wijst om op anderen over te brengen hoe verhelderend, vernieuwend en verjongend het kan zijn om een tijdje een coach in de arm te nemen en iedereen te vragen haar te helpen haar praktijk te promoten.

De Koningin van Zwaarden ligt op de ‘hoop en de vrees’-positie. De Koningin van Zwaarden wordt vaak getrokken door mensen die alleen zijn en door lijden wijzer zijn geworden. Dit is bij Mirjam ook het geval. Van haar burn-out heeft ze veel geleerd, en nu wil ze anderen helpen. De Koningin van Zwaarden is een intelligente dame die goed in staat is beslissingen te nemen, om knopen door te hakken. Mirjam hoopt dat ze dat kan, maar vreest dat ze niet doortastend genoeg is. En ze kan erg twijfelen aan haar coachingsvaardigheden.

Tarotkaarten Kelken 10De uitkomst wordt vertegenwoordigd door Kelken 10. Dit is een kaart die duidt op rijkdom en met name emotionele en geestelijke rijkdom. Kelken 10 is een beetje zo’n gelukskaart die aangeeft dat je alles hebt. Het ‘huisje-boompje-beestje’ gevoel. Deze kaart doet me altijd denken aan de tv-serie Het kleine huis op de prairie. Ze hebben het niet breed, maar zijn wel gelukkig.

Het is een mooie uitkomst en duidt erop dat de praktijk levensvatbaar is en haar veel voldoening zal schenken. Voorlopig zullen de inkomsten ‘tegenvallen’ als ze dit bekijkt op een Pentakels-7-manier. Ze staat nog helemaal aan het begin. Kelken 5 duidt erop dat ze bepaalde zaken los wil laten. De twee kelken die nog overeind staan, doen mij denken aan de twee mogelijkheden waarmee ze verder wil. Omdat alle 10-kaarten in de legging duiden op ‘iets wat er al is op een hoger plan tillen’, denk ik dat het verstandig is dat Mirjam zich vooral richt op haar praktijk voor Aura-lezen en dat ze van daaruit ook zichzelf als coach kan aanbieden. Daarnaast zou ze cursussen kunnen geven in het aura-lezen. Dat vind ik wel passen bij ‘iets wat er als is op een hoger plan tillen.’ Mirjam is dolgelukkig met dat idee. Ze had daar helemaal niet aangedacht. Ze voelt haar energie direct omhoog gaan en wil gelijk aan de slag met het opzetten van een cursus. Ze weet ook precies hoe ze dat wil gaan aanpakken. Al met al een duidelijke Kelken 10-uitkomst van dit consult!

Nog een voorbeeld

Keltisch Kruis op de vraag: Wat is mijn levensdoel?

Professioneel Tarot Advies

Liever een professioneel tarotadvies afgestemd op jouw vraag en situatie? Bestel een Keltisch Kruis tarotlegging.