Tarotkaart De Hogepriesteres

Rider Waite Tarotkaart De Hogepriesteres – Intuïtief

Globale betekenissen: Belichaamt wijsheid, esoterische kennis. Innerlijke conflicten. Intuïtie. Verborgen wijsheid die alleen in je eigen hart te vinden is, door naar binnen te keren, door meditatie. Vaak geeft deze kaart echter het gevoel weer geen toegang te hebben tot je intuïtieve bron. Dit is altijd tijdelijk, maar kan bijzonder angstwekkend aanvoelen, zeker wanneer je gewend bent op je intuïtie te vertrouwen.

tarotkaart de hogepriesteres

De twee zuilen op de tarotkaart De Hogepriesteres komen overeen met de zuilen voor de tempel die Koning Salomo liet bouwen voor Jahwe (1 koningen 7:21, Willibrord vertaling, 1992 Katholieke Bijbelstichting Den Bosch). De witte pilaar heet Jakin en de zwarte Boaz. Jakin betekent  ‘Hij die Grondvest’ en Boaz betekent ‘In Hem is Kracht’.

Zwart en wit zijn natuurlijk ook symbolen voor duisternis en licht, vrouwelijkheid en mannelijkheid, en dit duidt op eventuele dualiteiten en conflicten.

Wanneer je goed kijkt zie je dat De Hogepriesteres aan een zee of meer zit. Je kunt hier een glimp van opvangen achter de pilaren en het gordijn dat er tussen hangt. De symboliek van water zijn we al vaker tegenkomen in de tarot en het begrip oerzee is daar onlosmakelijk mee verbonden. De kleding van de Hogepriesteres, vooral de onderkant van haar kleed doet erg ‘waterig’ aan. Dit is een verwijzing naar het feit dat ook wij onderdeel zijn van die oerzee, de universele energie die de basisgrondstof is van alles. We denken dat we afgescheiden wezens zijn, maar in feite is dat een illusie. Anderzijds, voor het ervaren van het leven is afgescheidenheid noodzakelijk. Je kunt jezelf niet leren kennen wanneer er niemand is om je aan te spiegelen. We zijn energetisch gezien allemaal met elkaar verbonden, maar voor onze levensduur zijn we afgescheiden wezens. Dit is de boodschap van De Hogepriesteres. In kaartleggingen kan zij erop duiden dat iemand anders als een spiegel voor je fungeert en vice versa.

Op het gordijn zijn granaatappelen en palmbomen te zien. De palmboom symboliseert het opstijgen naar hoger gelegen niveaus. Je kunt dit zien als niveaus van kennis. De granaatappel, door de vele pitten in een schil, is een symbolische weergave van mensen die zich aan elkaar verwant voelen of zich aan elkaar verbinden door eenzelfde levensovertuiging. Er zijn veel granaatappelen op het kleed geschilderd, zoals er ook vele groeperingen zijn. Omdat je je als individu binnen je groep bevindt, heb je niet altijd goed zicht op al die andere groeperingen, maar in feite zijn we allemaal één pot nat. Geen mens is beter dan een ander en geen mens is minder dan een ander. Op esoterisch niveau is dit waar. Op menselijk niveau kunnen we daar heel anders over denken. Dit komt weer terug in de zwarte en witte pilaar, die de conflicten en dualiteiten verbeelden die ons verdelen.

Op individueel niveau duidt De Hogepriesteres erop dat we verdeeld zijn in onszelf. We hebben een mannelijke, actieve kant en een vrouwelijke, ontvankelijke kant. Een linker, logische hersenhelft en een rechter intuïtieve hersenhelft. Ons intuïtieve deel wordt benadrukt door de maansymboliek op deze kaart. In deze dualistische wereld is zij de vrouwelijke tegenhanger van De Magiër.

De boekrol op haar schoot bevat haar geheimen of de geheime leer. Tora betekent goddelijke wet of leer. De boekrol is echter gesloten en gaat gedeeltelijk schuil onder haar mantel. Dit heeft te maken met het gevoel juist niet verbonden te zijn met je intuïtieve bron. Hierdoor kun je je vertwijfeld voelen en niet weten welke richting je het beste op kunt gaan. De ervaring leert, dat deze periode altijd weer voorbij gaat en ze gaat sneller voorbij wanneer je je er niet druk om maakt.

“De rede biedt ons vele mogelijkheden tegelijk. Intuïtie kiest daaruit feilloos de beste.” (Inayat Khan)

“Onze twijfel is altijd de vijand van onze intuïtie en daarom wordt oefening vereist in ons dagelijks leven.” (Arthur Japin)


Intuïtie

Voor meer info over Intuïtie, lees het artikel: Over Tarot, Associatie en Intuïtie.

En kijk ook eens naar de super interessante video hieronder, over dat zachte innerlijke stemmetje en waarom het belangrijk is om ‘wakker’ te zijn en naar dat stemmetje te luisteren.


In de Liefde

De Hogepriesteres heeft te maken met gesloten zijn. Dit kan zijn omdat je zelf niet zo goed weet wat je voelt. Je hebt last van twijfels. Je probeert de dingen van de positieve kant te bekijken en onderdrukt misschien je twijfels. Het kan goed zijn om even stil te zijn en naar binnen te gaan en je af te vragen wat je nu eigenlijk wilt. Wat zit je dwars? Wat voelt niet goed? Ook is het mogelijk dat de Hogepriesteres erop duidt dat je mysterieus overkomt. En dat kan een tijdje spannend zijn, maar op een gegeven moment valt dat effect wel weg.

In positieve zin is de Hogepriesteres een kaart van intuïtie. Vertrouw op je intuïtie.

Een ander aspect van deze tarotkaart is ‘eenheid’. Dit is een esoterische betekenis die verwijst naar het feit dat alles energie is en niets van elkaar gescheiden is. Maar met de juiste omringende kaarten, kan de Hogepriesteres erop duiden dat je een zielsverwant hebt gevonden.  Dit komt niet vaak voor.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


De Hogepriesteres uit de Ator Tarot

Hogepriesteres ator tarot dagkaart
Ator Tarot De Hogepriesteres: Intuïtie. Naar binnen gekeerd. Innerlijk conflict waarbij het gevoel overheerst (tijdelijk) geen contact te hebben met je intuïtie. Alles is energie en op energetisch niveau is alles en iedereen met elkaar verbonden.

Deck specifiek: Ze kijkt naar de zwarte pilaar die erop duidt dat je kracht van binnenuit komt. Kijk je haar in beide ogen, dan kijkt ze je recht aan alsof ze wil zeggen dat je het antwoord echt wel weet. Dit sluit aan bij het zesde Huna principe dat erop wijst dat alle kracht van binnenuit komt. Deze kracht wordt Mana genoemd in het Hawaiiaans en duidt op de invloed die je hebt op je bestaan.


Morgan Greer Tarotkaart De Hogepriesteres

Morgan Greer Tarotkaart De Hogepriesteres

Ook hier zijn alle Waite-symbolen aanwezig. Deze zijn uitgebreid hierboven beschreven bij de Waite Hogepriesteres. De Hogepriesteres duidt op intuïtie maar ook op conflicten en dualiteiten die daar vaak mee gepaard gaan. Iedereen kent wel die momenten dat je je afvraagt of iets intuïtie of fantasie is. De hoofdkleur op deze kaart is blauw wat duidt op de spiritualiteit van de Hogepriesteres en wellicht ook de rust die ze daarin vindt en de kracht die ze daaruit put. Om het vrouwelijke principe te begrijpen waar deze kaart op duidt, kan het zinvol zijn om een beschrijving te lezen van het tweede hexagram, het ontvangende, van de I Tjing.

Betekenis: Scherpe intuïtie en vooruitziendheid zijn aspecten van haar wijsheid en mysterie. Met haar intelligentie zou ze een goed wetenschapper zijn.
Omgekeerd: Ongeduldig, op zichzelf gericht, oppervlakkig in kennis.


Shadowscapes Tarot Hogepriesteres

Shadowscapes tarotkaart De Hogepriesteres

De Shadowscapes Hogepriesteres laat goed de verbondenheid zien van alles en iedereen. Zij kent de geheimen van de sterren, de wind enz. Zij verwerkt deze in een opengewerkte sleutel, want een mooi beeld geeft dat zij de sleutel heeft tot alle geheimen. Wij kunnen die geheimen ook leren kennen door stil te worden en te leren luisteren. De Waite Hogepriesteres heeft deze betekenis ook, maar bij de Shadowscapes krijgt die meer nadruk.


Meer Info:

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00