Tarotkaart De Zegewagen

Rider Waite Tarotkaart De Zegewagen – beheersing

Globale betekenissen: succes of overwinning door beheersing, evenwicht en discipline. De innerlijke zekerheid dat je voor geluk en succes geboren bent. Vaak duidt de Zegewagen op wereldlijk succes dat meetbaar en zichtbaar is, ook voor anderen.

Op de kaart De Zegewagen staat een man in een wagen die getrokken wordt door twee sfinxen. Een zwarte sfinx en een witte sfinx. De hele kaart staat bol van symbolen die verwijzen naar polariteiten zoals zwart en wit, goed en kwaad, mannelijk en vrouwelijk. Op deze kaart zijn de uitersten in evenwicht en daarin schuilt de kracht van de menner van de zegewagen. Hij heeft zowel zijn beschermende driften als zijn expansiedrang onder controle.

Laten we de symbolen afzonderlijk onder de loep nemen. Waarom heeft Waite gekozen voor sfinxen om de wagen te trekken en niet voor paarden? Waite wilde hiermee beslist geen Egyptische oorsprong benadrukken, want hij was juist een faliekant tegenstander van theorieën die veronderstellen dat de oorsprong van de Tarot in Egypte gezocht moet worden. In zijn boek The Pictorial Key to the Tarot wijst Waite erop dat er hoegenaamd geen enkel bewijs is voor een Egyptische oorsprong en dat de eerste tarotreferenties dateren van ongeveer 1400 na Christus en dat we het daarmee moeten doen. Waite heeft gekozen voor sfinxen omdat sfinxen een symbolische verwijzing zijn naar wijsheid en macht. Door je wijsheid en macht op de juiste manier aan te wenden, kun je grote successen boeken. Je boekt geen succes door van het ene uiterste in het andere te vervallen. De wagenmenner is zich hiervan terdege bewust. Hij werkt bijvoorbeeld hard om zijn doelen te bereiken, maar zorgt ook voor voldoende ontspanning. Hij is actief, maar ook passief. Hij neemt geen actie wanneer er geen juiste actie te nemen valt. In dat geval wacht hij af, zoals we op de afbeelding kunnen zien. Er is niets te doen. Hij staat stil, maar hij is wel oplettend en in staat direct tot actie over te gaan mocht dat nodig zijn.

De maantjes op zijn schouders vertegenwoordigen het vrouwelijke aspect en zijn harnas het mannelijke. Beide zijn in evenwicht.

De baldakijn is versierd met sterren en is een verwijzing naar de hemel. De vierkante wagenbak waarin de wagenmenner staat, en vastzit, is een verwijzing naar de aarde. In dit opzicht lijkt de wagenmenner op de kaart De Magiër, die ook verwees naar de plaats van de mens in de kosmos.

Het gevleugelde wiel (zon) op de wagen is het Egyptische symbool voor de logos, het scheppende beginsel dat door het universum snelt en alle dingen creëert en bezielt. Onder het gevleugelde wiel zien we een soort tol. Dit zijn de yoni en lingam. De yoni vertegenwoordigt het vrouwelijke geslachtsorgaan en de lingam het mannelijke. Samen zijn ze een symbolische weergave van het bekendere Chinese Yin/Yang symbool.

Op een dieper niveau duidt een sfinx op de zon zelf en de zon wordt direct gerelateerd aan God. De wagenmenner weet dat hij niets uit zichzelf kan doen, maar wanneer hij zich laat leiden door zijn ziel, door zijn goddelijke deel, dan kan hij veel bereiken. In dit opzicht is het interessant dat hij geen teugels heeft om de sfinxen te mennen.

We kennen ook een sfinx in het verhaal over Oedipus. Deze sfinx verslond iedereen die het raadsel dat hij opgaf niet kon oplossen. Het raadsel luidde: wie loopt ‘s ochtends op vier benen, ‘s middags op twee en ‘s avonds op drie? Het antwoord is de mens zelf (kruipend als baby, rechtop als volwassene, en in zijn laatste levensfase met stok). Oedipus loste dit raadsel op, waardoor de sfinx zichzelf vernietigde door in het ravijn te springen. Door zijn overwinning op de sfinx redde Oedipus de stad.

De sfinx heeft in dit geval dus te maken met levensvraagstukken. Deze vragen kunnen we beantwoorden als we in evenwicht zijn en luisteren naar onze innerlijke stem.

In de Liefde

De Zegewagen duidt op succes en reizen. Ook in relaties duidt deze kaart erop dat succes mogelijk is. Het kan eventueel duiden op samen op reis gaan. Er is geen betere manier om uit te vinden of je bij elkaar past, dan samen op reis gaan.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


De Zegewagen uit de Ator Tarot

Ator Tarot De Zegewagen
Ator Tarot De Zegewagen: Succes, reizen, doelgerichtheid. Meetbaar succes.

Ator Tarot eigen: Die gele ster op zijn hoofd springt eruit. Het doet me denken aan zo’n lampje boven het hoofd om aan te geven dat iemand een idee heeft.

De sfinxen lijken te denken dat ze er niet veel van verwachten. Waarschijnlijk heeft deze wagenmenner al veel ideeën gehad en waren die niet allemaal even succesvol. Dat is vaak hoe anderen reageren als je een idee hebt. Maar kijk naar Edison met zijn gloeilampje. Hij had vele mislukte pogingen voordat hij succes had. En dat is logisch! Wanneer gaat iets direct goed? Ik doe van die racespelletjes met mijn kleinzoon op de Xbox. In het begin zag mijn auto de baan nauwelijks. Nu blijf ik redelijk op de baan en eindig ik soms op voorlaatste plaats in plaats van laatste.

Als je ieder idee gelijk de nek omdraait omdat het toch wel niks zal worden, tja, dan wordt het niks. Ik geloof in de aanhouder wint! Je hebt een goed idee, werk het uit, ga ervoor!


Morgan Greer tarotkaart De Zegewagen

Op deze kaart zijn de sfinxen vervangen door paarden. Dit maakt geen verschil voor de betekenis. Een paard symboliseert snelheid, kracht, moed en nobelheid. Verder zijn de belangrijke symbolen min of meer aanwezig. De betekenissen zoals hierboven gegeven bij de Waite Zegewagen kunnen duw worden aangehouden.

Betekenis: Een triomfantelijke overwinning over tegengestelde krachten.
Nu de moeilijkheden opgelost zijn, is de balans hersteld.

Omgekeerd: Controversie, onbalans, nederlaag.

Shadowscapes Tarotkaart De Zegewagen

Van de Shadowscapes Tarot De Zegewagen leer ik dat we bij een overwinning niet alleen hoeven te denken aan het overwinnen of het winnen van anderen. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld slechte gewoonten te overwinnen. Deze betekenis wordt benadrukt door de godin Maeve. Maeve is de Engelse naam voor de Keltische godin Medb. Zij staat voor soevereiniteit, voor de opperste macht en heeft daardoor te maken met het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf en je leven.


Meer info

De tarotkaart De Zegewagen kleuren

Het getal 7 in de tarot

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00