Tarot en Numerologie – het getal nul

Het getal nul in de numerologie

De nul doet vaak niet mee als getal in numerologische overzichten. Dit is logisch want geen enkele geboortedatum en/of naam telt op tot nul. De symbolische weergave van de nul is de punt. Zoals we gezien hebben in eerdere artikelen, is de symbolische weergave van de 1 een cirkel met een punt in het midden. Uit die punt, uit het ‘Niets’, ontstaat alles, het hele universum, wat symbolisch weergegeven wordt door de cirkel. De twee is een exacte kopie, een spiegel, van de 1. Het idee ‘van de ander als spiegel van onszelf’ wordt hierdoor duidelijker. Het verklaart ook het oosterse begrijp Maya, de wereld als illusie. Hieruit moge blijken dat Nul niet onbelangrijk is. Het is het zaadje, de kiem waaruit alles is ontstaan. De Nul vertegenwoordigt derhalve het niets waaruit alles is ontstaan en bestaat. Dit niets is onbegrensd en allesomvattend. Het is de goddelijke bron.

Tarotkaart De Dwaas (0)

old path tarot the fool tarotkaart
Old Path Tarot

De grootste “nul” in de Tarot is uiteraard De Dwaas, waarover ik het beschreven in het artikel De Dwaas een nul? Volgens mij betekent de Dwaas in tarotleggingen veel vaker naar ‘op het juiste pad zijn’ dan naar ‘zottigheid’. De Dwaas verwijst in feite naar onze goddelijke kern. Wij zijn spirituele wezens met een menselijke ervaring. De Dwaas loopt dus werkelijk door de Grote Arcana heen en heeft geen vast plaats. De overige kaarten symboliseren waar hij is op zijn levenspad. Welke ervaring hem op dat moment bezighoudt.

In de Old Path Tarot komt dit idee naar voren door de op de voorgrond van de kaart afgebeelde moeder die schrikt wanneer ze haar baby naar een kampvuurtje ziet kruipen. Alleen door ons pad te bewandelen kunnen we ervaringen opdoen.

De nul achter een ander getal

rad van fortuin uit de rw tarot
Rider Waite Tarot

In de numerologie wordt een nul achter een ander getal gezien als een op de achtergrond meespelende ‘kosmische invloed’, op ‘goddelijke inspiratie’. Het getal dat door de nul beïnvloed wordt, krijgt daardoor extra nadruk, een extra dimensie en wordt des te krachtiger. Het kan in negatieve zin worden ervaren als noodlot. Kijk maar naar tarotkaart Het Rad van Fortuin (10). Uiteraard zit hier ook een positieve kant aan. De 0 achter de 1 duidt erop dat de 1, De Magiër, geïnspireerd door het goddelijke tot grote hoogten stijgt. Hetzelfde zien we bij tarotkaart Het Oordeel (20). De 2, De Hogepriesteres, wordt hier beïnvloed, aangeraakt door het goddelijke. Ook in deze kaart vinden we het idee ‘noodlot’ terug, wat voor de makers van de Old Path Tarot een reden was om de 20ste kaart van de Grote Arcana niet Het Oordeel te noemen, maar Karma. In positieve zin symboliseert Het Oordeel de goddelijke oproep om al het oordelen achter ons te laten, geen voorkeuren te hebben, waardoor we de wereld kunnen zien zoals hij werkelijk is.

In de tarot is De Wereld de 21ste kaart (2+1=3, maar ook 20+1=21). Kijken we vervolgens naar De Wereld van Waite dan zien we hier een hermafrodiete figuur afgebeeld dansend in een krans die veel weg heeft van onze schrijfwijze van het getal 0. Deze kaart verbeeld op spiritueel niveau het concept ‘in de wereld, maar niet van de wereld’, een staat van zijn die wij allen kunnen bereiken.

De tarot wijst ons het pad. Zo prachtig zit de tarot dus in elkaar. Het is een geweldig instrument om greep te krijgen op spirituele wetten en daarnaast een geheugensteuntje om de werking van die wetten te herkennen in ons leven en daar ons voordeel mee te doen.


Tarotkaarten leren lezen is een kwestie van oefenen. Je kunt dat doen door een Tarot Dagkaart te trekken, een Tarotkaart voor Dankbaarheid, en ook door bijvoorbeeld een kaart te trekken die je mening verwoordt over het artikel dat je zojuist hebt gelezen.

Trek hier je tarotkaart


Numerologie en de Kleine Arcana

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00