Tarotkaart Het Rad van Fortuin

Rider Waite Tarotkaart Het Rad van Fortuin

Globale betekenissen: Verwachte of onverwachte wendingen van het lot. Het heft in eigen hand nemen. Alle soorten van kringlopen. 

Tarotkaart Het Rad van Fortuin is een kaart met erg veel ingewikkelde symboliek. In de hoeken zien we de vier apocalyptische dieren uit het visioen van Ezechiël (Ezechiël 1:10).

Deze apocalyptische dieren vertegenwoordigen de vier alchemistische elementen.

  • De stier staat voor de aarde en vruchtbaarheid.
  • De leeuw symboliseert vuur en kracht.
  • De mens (engel) is verbonden met het element lucht dat verwijst naar het denken, maar ook naar het vermogen lief te hebben.
  • Het element van de arend is water.

Waarom verwijst de arend naar water en niet naar lucht? Van de arend wordt gezegd dat hij zich als de feniks kan verjongen onder andere door de drievoudige onder- dompeling in water. Vandaar dat deze vogel ook vaak op doopvonten staat afgebeeld.

Boven op het rad zit een sfinx. Dit dier heeft zoals we hebben gezien te maken met levensvraagstukken maar symboliseert tevens het middelpunt, het punt dat twee uitersten in balans houdt. De slang die linksom langs het rad naar beneden kronkelt heeft te maken met verleiding, maar ook met dood en wedergeboorte.

Het rad lijkt te worden gedragen door een mens met het hoofd van een jakhals. Dit  is een verwijzing naar de Egyptische jakhalsgod Anubis. Hij is de voorbode van de dood en de begeleider van de zielen naar de onderwereld. Kortom, leven is veranderingen, niets blijft hetzelfde. Vandaar dat het Rad van Fortuin duidt op alle soorten cycli in brede zin.  Kijk naar de andere kaarten in de legging voor meer informatie over wat er aan het veranderen is of op welk punt iemand nu staat in een cyclus.

Op de rand van het rad staan een aantal letters. Bovenaan, op twaalf uur, zien we de letter T. Op drie uur staat een A. Op zes uur een O en draaien we door naar 12 uur dan hebben we weer een T, waardoor we het woord TAROT krijgen. Hiermee wilde Waite zeggen dat de Tarot als het ware het Westerse boek der Veranderingen is, zoals de I Tjing dat is in China. Er zijn nog andere woorden te maken met deze letters zoals Rota (rad of wiel), of  Tora (wet of leer) en ook Rato (rede, of evenredig deel, dat wat je toekomt). Allemaal belangrijke aspecten die met tarot te maken hebben.  Tussen   de  Romeinse  letters  staat  de   naam  van   God,   JHWH,   in Hebreeuwse letters. Hiermee wilde Waite zeggen dat de Tarot een uitdrukking is van universele wetten.

Binnen in het rad zien we de vier alchemistische tekens voor kwik, zwavel water en zout. Zwavel verwijst naar de ziel, kwik naar de geest en zout naar het fysieke lichaam. Ik lees dit als een verwijzing naar het Hoger Zelf, Midden Zelf en Lager Zelf zoals ik die ken uit de Huna-filosofie. Water verwijst naar de oerzee, naar de universele energie, waaruit het hele universum is opgebouwd en in bestaat. Wij lijken afgescheiden van elkaar, maar zijn dat niet, want energetisch gezien zijn we allemaal met elkaar verbonden.

Het Rad van Fortuin wijst erop, dat we in dit leven allemaal te maken hebben met bepaalde universele wetmatigheden die we kunnen leren begrijpen door onszelf, anderen en de natuur te observeren. Wanneer we min of meer onbewust in het leven staan, zullen we ons overgeleverd voelen aan toevalligheden waar we geen greep op hebben. Naarmate we bewuster worden, kunnen we leren om zelf het Rad te laten draaien.  Een veel voorkomende betekenis van het Rad van Fortuin in leggingen is dan ook de raad om zelf iets aan een situatie te doen.  Ben je bijvoorbeeld niet tevreden over je baan, ga dan solliciteren. Ben je niet tevreden over je relatie, denk dan niet gelijk dat dit aan je partner ligt, maar zoek actief naar mogelijkheden om je relatie te verbeteren. Maar blijf in ieder geval niet afwachten tot iemand anders iets doet, want dan zou het Rad wel eens een wending kunnen nemen waar je niet op zit te wachten!

In de Liefde

Tarotkaart Het Rad van Fortuin duidt op een wending van het lot. En is in relatieleggingen meestal gunstig. Het kan vanzelf gaan, maar soms is het nodig om het lot een handje te helpen. Dus wanneer je een relatie zoekt en je komt nergens waar je een mogelijke partner tegen het lijf zou kunnen lopen, dan kan het zaak zijn om er meer op uit te gaan. Online dating is een mogelijkheid, maar ook lid worden van een wandelclub of zo.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Het Rad van Fortuin uit de Ator Tarot

Ator tarot rad van fortuin
Ator Tarot Het Rad van Fortuin: Het “lot” neemt een gunstige wending. Vaak een aanwijzing om zelf eens stappen te gaan ondernemen om je lot te verbeteren.

Ator Tarot eigen: Niet van de RW-versie te onderscheiden! Ik heb er dan ook geen deck-specifieke beelden bij.


Morgan Greer Tarotkaart Het Rad van Fortuin

Het Rad van Fortuin is van veel van zijn esoterische symboliek ontdaan. Toch geeft deze kaart duidelijk aan dat hoewel die twee mensen nu lekker aan de top zitten, met een glaasje in hun hand, een kosmische kracht alweer de hand op de slinger heeft gelegd en de situatie zal dus niet blijven zoals die is. Je kunt meer informatie krijgen over een bepaalde situatie door je kaarten te schudden en dan te kijken tussen welke twee kaarten Het Rad van Fortuin zich bevindt. Veelal kan van de kaart die voorafgaat aan het Rad van Fortuin worden afgelezen wat de oorzaak is van de verandering. Aan de kaart die volgt kan de waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling worden afgelezen.

Betekenis: Het wiel draait eeuwig door en kondigt veranderingen en de onthulling van het lot aan. Winst of verlies volgt.

Omgekeerd: Iemand die verslagen is door toeval of onfortuinlijkheid.


Shadowscapes Tarotkaart Rad van Fortuin

Prachtige kaart! Wat ik vooral interessant vind van de Shadowscapes tarotkaart Rad van Fortuin is het beeld van de schikgodinnen die het eeuwige verhaal weven dat ‘weergalmt door de tijd in een wevende dans.’ Ons eigen levensverhaal staat niet op zich, keurig verpakt tussen begin en einde, maar is verbonden met alle andere verhalen. Dat wist ik wel, naar nu kan ik het ‘zien’ en komt dat beeld echt binnen. Indrukwekkend! Dit beeld is voor mij een toevoeging op het Rad van Waite. En het is echt een supermooie kaart. Klik op de kaart voor een vergroting. Beslist de moeite waard.


Meer info

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00