Tarotkaart De Kluizenaar of Heremiet

Rider Waite Tarotkaart De Kluizenaar

Globale betekenissen: Wijsheid door studie en levenservaring. Eenzaamheid, teruggetrokkenheid.

Er zijn verschillende uitgaven van de Rider Waite Tarotkaarten in het Nederlands. Soms wordt deze negende kaart van de Grote Arcana De Kluizenaar genoemd en soms De Heremiet. Beide woorden betekenen hetzelfde. De Kluizenaar is afgebeeld als een oude man met witte baard. Dit duidt op zijn wijsheid, rijpheid en levenservaring.

De besneeuwde bergtop duidt erop dat hij heel ver is gekomen. Hij heeft als het ware de ‘hoogste berg’ beklommen. Wit is de kleur van ‘ware’ spiritualiteit,wat benadrukt dat we hier te maken hebben met een wijs en spiritueel mens. De weg naar boven was echter vaak een eenzame weg.Nu hij bovenaan is gekomen, kan hij anderen helpen het pad te vinden door met zijn lantaarn de weg te wijzen.

De zespuntige ster in de lamp is de Davidsster en duidt op harmonie.

De Kluizenaar is naar links gericht. Dit duidt erop dat hij terugblikt op de afgelegde weg. Wanneer je ergens middenin zit, is het vaak moeilijk om een situatie te overzien. Het kan dan zinvol zijn om even een pas op de plaats te maken om weer overzicht te krijgen.

Omdat het getal negen te maken heeft met afronding kan De Kluizenaar er ook op wijzen dat het er nog zaken afgerond moeten worden, voordat er aan iets nieuws wordt begonnen.

De Kluizenaar is ook vaak een aanwijzing dat de vrager alle kennis in huis heeft om een situatie tot een goed einde te brengen.

In negatieve zin kan De Kluizenaar erop wijzen dat betrokkene door iedereen geraadpleegd wordt en zich afvraagt waar hij zelf terecht kan.

Men moet zijn licht niet onder de korenmaat zetten. (Spreekwoord)

In de Liefde

De Kluizenaar kijkt terug over de afgelegde weg. Hij kijkt naar zijn verleden en trekt daar lering uit. Herhaal je dezelfde zaken als uit het verleden die in het verleden ook niet hebben gewerkt? Of zie je hoe je met de opgedane kennis, nu beter in staat bent om een goede relatie op te bouwen? Heb je gevraagd of een liefdesrelatie met een specifiek persoon in de toekomst mogelijk is, dan kan deze kaart aangeven dat je kunt aflezen aan het contact tot nu toe of dat wel of niet het geval zal zijn.

Nadeel van de Kluizenaar in relatieleggingen is dat de Kluizenaar vaak duidt op eigenlijk niet echt geïnteresseerd zijn in een relatie. Iets anders is belangrijker voor je op dit moment. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld je werk, een sport of je persoonlijke ontwikkeling. De Kluizenaar is ook een beetje een eenling. Hij heeft veel ruimte nodig en is mogelijk niet geïnteresseerd in een conventionele relatie.


De Heremiet (Kluizenaar) uit de Ator Tarot

Ator tarot de heremiet
Ator Tarot De Heremiet: Wijsheid opgedaan door (langdurig) zoeken, studie en levenservaring. Eenzaamheid.

Ator Tarot eigen: Op de Ator Heremiet staat een oog op zijn mouw. Dit benadrukt voor mij het naar binnen gekeerde aspect van De Heremiet. En het heeft iets olijks, maar ook alsof hij dingen verborgen houdt.

Hoe en of ik dat in een legging met deze versie van de Heremiet kan verwerken, moet nog blijken. Daar maak ik me van tevoren nooit druk over. Wanneer ik een tarotlegging doe, dan laat ik beelden gewoon boven komen.

Het is een beetje zoals ik beschreef bij de Ator tarotkaart Matigheid, waarbij ik moest denken aan dat spiegeltje dat een arts vroeger op zijn voorhoofd droeg. Alle betekenissen zijn opgeslagen, en op de juiste tijd, komt de juiste betekenis wel naar boven. Maar om zover te komen heb ik wel die lange weg van de Heremiet afgelegd van járen tarotstudie en -ervaring.


Morgan Greer Tarotkaart de kluizenaar

Ook op tarotkaart De Kluizenaar heeft Morgan Greer de symbolen gelijk aan die op de gelijknamige Waite tarotkaart gehouden. De traditionele betekenis van deze kaart, kan dus aangehouden worden. Mijn indruk is dat deze kluizenaar wat meer geïnteresseerd is in het lot van de mensheid dan die van Waite. So wie so, komen de Morgan-Greer figuren gewoon wat sympathieker over. Die bij Waite lijken vaak wat norser.

Betekenis: Grote wijsheid, visie en advies onzelfzuchtig gegeven aan een ieder die het licht zoeken in hun ervaringen.

Omgekeerd: Zich aan verantwoordelijkheid voor anderen ontrekken


Shadowscapes Tarotkaart De Kluizenaar

De Shadowscapes tarotkaart De Kluizenaar is een weemoedige kaart die ons doet herinneren aan onze ware aard, aan wie we werkelijk zijn, waar we vandaan komen en waar we weer naartoe zullen terugkeren wanneer de tijd rijp is. Weemoedig, vanwege het feit dat we nog niet ‘thuis’ zijn. Naast deze esoterische levenswijsheid die niet op veel vragen van toepassing zal zijn, duidt de Kluizenaar voor meer alledaagse vragen op het zoeken naar richting, leiding en advies of het geven daarvan. Het is van belang om even een stap op de plaats te maken, een stap terug te doen om het grotere geheel te kunnen zien.


Meer Info

Tarotkaart De Kluizenaar inkleuren

Het getal 9 en De Kluizenaar

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00