Het is geen geluk!

Tarot en hoe je meer geluk kunt krijgen

In dit artikel ga ik in op ‘geluk hebben’ en hoe hoe je meer geluk in je leven kunt creëren. De afgelopen tijd is mij regelmatig toegebeten dat ik domweg ‘geluk heb gehad.’ Alsof dat geluk niets met mij te maken heeft, alsof ik daar niet aan bijgedragen heb. En daardoor zijn mijn manifestaties en ervaringen niet maatgevend. Mijn hele wezen kwam hiertegen in opstand. Want het is geen geluk in de zin van toeval.

Lees verder voor de wetenschappelijke achtergrond voor meer geluk in je leven en hoe je dat zelf kunt toepassen met kleine veranderingen in je denken voor fortuinlijke resultaten. Dit sluit zo mooi aan bij de betekenis van het Rad van Fortuin van zelf aan het rad draaien, dat we die kaart als achtergrond hebben gekozen voor het Tarotlegpatroon.

Achtergrond van mijn geluk

Ik heb een leuke flat met extreem lage huur in Rapallo; mijn voorkeursstad. Mijn werk speelt zich af online en ik kan werken waar ik maar wil, mits ik internet heb. Ik heb geen last gehad van de zogenaamde Italiaanse bureaucratie en alle Italianen zijn super aardig tegen mij. En dat zonder dat ik een woord Italiaans spreek. Dat betekent dat ik alles bij elkaar wel heel veel geluk heb en duidelijk een buitenbeentje ben. En dat klopt, maar wil dat zeggen dat het niet navolgbaar is?

Wat ik om mij heen zie, is dat anderen totaal niet geïnteresseerd zijn in de stappen die ik heb gezet, want ik heb immers geluk en zij hebben dat niet en mijn stappen (manier van aanpak) zijn voor hen daarom totaal niet relevant. En dus gaan ze door met wat niet werkt. Kortzichtig? Zeker. Maar het is goed mogelijk dat ik dit ook doe zonder dat in de gaten te hebben. In het verleden was dit zeker het geval. Als ik zou geloven (en ik heb zulke gedachten beslist gehad) dat wat voor iemand anders werkt, niet voor mij werkt, dan ga ik het ook niet proberen. En in de toekomst zal dat vast weer gebeuren, maar hopelijk zie ik dan sneller hoe ik mezelf in de weg zit. Lees dit artikel dus niet als een veroordelend stuk, maar als handvatten waar je misschien iets aan zou kunnen hebben en die wellicht de moeite van het proberen waard zijn.

Wetenschappelijke achtergrond voor geluk hebben

Nu ik blijkbaar zo iemand ben geworden die geluk heeft, wilde ik dat onderzoeken om dat geluk te behouden. En wat blijkt? Mijn geluk is ‘wetenschappelijk’ te onderbouwen en het is voor iedereen weggelegd.

Die wetenschappelijke onderbouwing vind ik zelf een beetje vaag, maar gelukspsychologen doen hier onderzoek naar. Bijvoorbeeld de gelukspsycholoog Martin Seligman en prof. Richard Wiseman. Harvard heeft hier zelfs een populaire cursus over: Positive Psychology 1504. En ze zeggen allemaal ongeveer hetzelfde. Mijn sceptische kant denkt dat dit zo is omdat ze allemaal op elkaars onderzoeken voortborduren.

Wiseman en zijn Luck School

Wiseman heeft zelfs een school opgericht, Luck School, om mensen te helpen de gelukstechnieken toe te passen en het blijkt te werken. Mensen die deze school gevolgd hebben, rapporteren nu meer geluk te hebben. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het niets met wetenschap te maken heeft en dat het valt onder je ‘gezonde verstand’ gebruiken. Maar zoals Shawn Achor (hoofddocent van de populaire Harvard cursus Positive Psychology) zegt: “Common sense is not common action at all.” We weten het misschien wel, maar dat wil niet zeggen dat we het toepassen!

De vier principes van Wiseman voor meer geluk

Wiseman heeft uit vele onderzoeken vier principes gedestilleerd, die mensen met uitzonderlijk veel geluk toepassen.

1. Maximaliseer kansen

Wees alert op kansen en handel ernaar. Wiseman zegt: “Gelukkige mensen creëren, merken op en handelen naar de toevallige kansen in hun leven.” Ze zijn vaak extravert en goed in netwerken. Met een ontspannen levenshouding proberen ze nieuwe dingen, komen ze uit de dagelijkse sleur en geven ze zichzelf meer kansen om te ‘winnen’ (om geluk te hebben). Als je bijvoorbeeld aan iedereen vertelt dat je een nieuwe baan zoekt, en je hebt een behoorlijk netwerk, is de kans groter dat iemand je wijst op een vacature, dan wanneer je niemand iets vertelt.

2. Luister naar gelukkige ingevingen.

“Volg je intuïtie en niet alleen je verstand. Je kunt dit vermogen vergroten door meditatie en door problemen tijdelijk opzij te zetten terwijl je onderbewustzijn aan het probleem werkt.”

Principes 1 en 2 horen wat mij betreft een soort van bij elkaar. Ik ben behoorlijk introvert en heb totaal geen netwerk, maar ik kan me goed vinden in ‘uit de dagelijkse sleur komen’. Ik doe dit door musea te bezoeken, te wandelen en te knutselen. Je hoofd is dan even klaar met het denken in problemen en oplossingen worden vanzelf door mijn onderbewustzijn aangereikt of komen op andere manieren op mijn pad, zoals een toevallige opmerking of iets dat ik lees/zie op internet.

Ik heb ook lang geleden al ontdekt dat wanneer ik ‘s avonds tegen het universum zeg dat ik morgenochtend een baanbrekend inzicht wil om een bepaald probleem op te lossen, dan heb ik de volgende ochtend inderdaad vaak die oplossing. In het boek over Kaizen, worden dit soort manieren ook genoemd. Het belangrijkste is om niet te gaan malen. Trek je bijvoorbeeld tarotkaart Pentakels Acht, dan kan ‘malen’ (meer van hetzelfde doen) het probleem zijn. Afstand nemen door iets heel anders te gaan doen, kan dan heel goed werken.

Iets anders dat ik heb ontdekt is dat verstand en gevoel elkaar vaak tegenwerken. Gevoel zegt: ‘In Italië wonen zou wel heel gaaf zijn.’ En Verstand roept: Ben je gek, gevaarlijk, problemen en dat kan niet want daar heb je het geld, de gezondheid enz. niet voor. En: ‘Jij Italiaans leren? Laat me niet lachen.’ Ik heb toen mijn Verstand gevraagd om op te houden met problemen te zoeken en te komen met oplossingen. En verrassend genoeg deed mijn Verstand dat. Je hebt Verstand en Gevoel om samen te werken, niet om elkaar tegen te werken.

Een andere mooie functie van Verstand is om te vertalen wat Gevoel nu eigenlijk zegt. Ik heb dat bijvoorbeeld als ik een interpretatie van een tarotlegging doorlees. Het klinkt als een klok, maar ergens klopt er iets niet, maar ik weet niet wat. Ik vraag dan aan Verstand of het in woorden wil verduidelijken wat Gevoel mij laat voelen. Dat werkt super. Ik heb ook het idee dat Verstand het veel fijner vind om samen te werken met Gevoel dan steeds een spelbreker te moeten zijn. En Gevoel is blij dat het eindelijk ‘gehoord’ wordt. Volgens mij is deze verandering in samenwerking tussen Gevoel en Verstand een belangrijke factor in het toegenomen geluk in mijn leven. Het sluit aan bij hoe Connie Rios (Huna lerares) de drie zelven verwoord.

3. Verwacht geluk

Creëer self-fulfilling prophecies door positieve verwachtingen te hebben. Verwacht dat interacties met anderen voor beide partijen voordelig zijn.

4. Zet pech om in goed

Zie de positieve kant van falen: maak citroenlimonade van citroenen. Gelukkige mensen gebruiken verschillende psychologische technieken om het hoofd te bieden aan, pech dat op hun pad komt. Ze stellen zich bijvoorbeeld spontaan voor hoe het erger had kunnen zijn, staan niet stil bij het ongeluk en nemen controle over de situatie. Hiervan zijn verrassende voorbeelden. Iemand die een arm kwijt is en dan blij is dat hij zijn andere arm nog heeft. En er waren nog meer van dat soort voorbeelden. Ik vond dat onwijs knap, want ik zou pisnijdig zijn over het kwijt zijn van mijn arm. Als je me erop zou wijzen dat ik mijn andere arm nog heb, zou ik nog bozer zijn, omdat ik vind dat je mijn pech bagatelliseert.

Dat van controle nemen over de situatie is volgens mij erg belangrijk. Je eigent je het probleem toe. Wat ik de laatste tijd bij verschillende mensen zie, is dat iets niet wil lukken en dan wordt de schuld bij omstandigheden of bij anderen gelegd. Maar er is geen sprake van schuld. Iets werkte niet uit zoals gewenst. Wanneer je schuld wilt bepalen en vooral met de bedoeling dat vervelende omstandigheden niets met jou te maken hebben, dan geef je daarmee ook je kracht weg. Lees voor meer informatie Nu is het moment van kracht. Je blijft hangen in de vervelende gebeurtenis en creëert op die manier meer een meer van dat wat je niet wilt. Neem een pauze, laat los, heroverweeg, voel wat je wilt creëren, vraag Verstand en het Universum om je te helpen en zie die positieve toekomst (punt 3) voor je.

En zeg ik nu dat nare omstandigheden je eigen schuld zijn? Nee. Dat zeg ik absoluut niet. Lees hiervoor mijn artikel: Tangled, de Wet van Aantrekking en een beetje tarot.

Wat ik zeg is dat het denken in termen van schuld funest is. Dit is namelijk helemaal niet aan de orde. Iets is zoals het is. Laat de schuld vraag erbuiten. Deze kan in het geval van een fysiek ongeluk relevant zijn voor de rechtbank, maar dat wil niet zeggen dat je er constant mee bezig moet zijn in gedachten en je verhalen naar anderen toe. Voor de oplossing heb je een hele groep raadgevers (hogere macht, hoger zelf, lager zelf, midden zelf, voorouders, totemdieren, engelen enz.) die je graag helpen de oplossing te vinden. Maar zolang je nog bezig bent een schuldige te vinden voor je pech, kunnen die raadgevers je niet helpen, omdat je ze niet kan en wilt horen. Daarom is het belangrijk dat je het probleem ziet als zijnde van jou, want alleen dan kun je er iets mee.

Tarotlegpatroon om je geluk te verhogen

Uiteraard heb ik een tarotlegpatroon bedacht gebaseerd op de hierboven genoemde 4 principes van Wiseman.

Als je denkt nog wel wat geluk te kunnen gebruiken, kijk dan eens of je met tarot kunt achterhalen aan welke van de vier punten je aandacht kunt schenken om je geluk te verhogen. Dit is een effectieve manier om aan het Rad te draaien.

Heb je al veel geluk, dan hoor ik graag of dit artikel aansluit bij je eigen bevindingen of niet. Heb je tips voor het verhogen van geluk, dan hoor ik het ook graag.

Dit is het legpatroon:

tarotlegpatroon spread geluk maximaliseren
Maximaliseer je Geluk Tarot Spread

Betekenissen van de posities

Positie 1 heeft te maken met je geluksgevoel op dit moment m.b.t de situatie waar je naar vraagt. Dit kan een specifieke situatie zijn of je kunt het algemeen houden.

Posities 2, 3, 4 en 5 corresponderen met de principes van Wiseman en passen verrassend goed bij de in de hoeken afgebeelde symbolen.

Positie 2 is een Engel en heeft te maken met het element lucht en daarmee met je denken. Ik vind dat goed passen bij ‘maximaliseer je kansen’ door oplettendheid, netwerken e.d.

Positie 3 is de Arend die te maken heeft met het element water en daarmee dus met je gevoel. Dit komt mooi overeen met het tweede principe om naar gelukkige ingevingen te luisteren.

Positie 4 is de Leeuw, symbool voor het element vuur en daarmee dus met je energie en passie. Dit past goed bij ‘Verwacht geluk.’

Positie 5 is de Stier van het element aarde en concrete zaken. Dit correspondeert met het vierde principe om het goede te zien bij tegenslagen.

Positie 6 zegt iets over de uitkomst of geeft een samenvatting van het voorgaande. Je kunt de tarotkaart die je hier trekt, vergelijken met de tarotkaart op positie 1 die iets zegt over je uitgangspositie.

Voorbeeld lezing om het legpatroon te verduidelijken

Ik vroeg me af of dit legpatroon kon werken en heb met die vraag in gedachte de tarotkaarten getrokken. De getrokken kaarten verduidelijken naar mijn idee de principes, geven handvatten en maken het legpatroon duidelijker.

zo krijg je meer geluk tarotconsult
Tarotlezing voor meer geluk in je leven

Positie 1 – uitgangspositie

De uitgangspositie wordt weergegeven door tarotkaart Zwaarden Twee. Dit duidt erop dat we vaak niet weten wat we willen. Zullen we dit kiezen of toch maar dat? Twijfel werkt je geluk tegen. Blijven hangen in die twijfel maakt dat je niet vooruit kunt komen. Zwaarden Twee sluit ook aan bij mijn vraag of dit legpatroon werkbaar is. Ik twijfelde daarover. Volgens mij is de eerste stap om je twijfels op papier te zetten.

Alle twijfels die ik had over woonruimte heb ik onderzocht. Ik wilde bijvoorbeeld liever twee kamers in plaats van een studio, maar een studio is goedkoper en daar zijn er meer van. Dit deed mij twijfelen. Ik heb toen rigoureus besloten dat ik twee kamers wil. En iedere keer dat ik dacht laat ik op studio’s zoeken heb ik mezelf vermanend moeten toespreken. Dit lijkt dom, maar bedenk zelf eens in hoeveel situaties je ook water bij de wijn hebt gedaan en dacht dat dit heel verstandig was? Toch maar een huis gekocht met een kamer te weinig of te veel? Een baan aangenomen waarvan je weet dat die niet aansluit bij wat je eigenlijk wilt? Een driedeurs auto gekocht en nu wordt je gek van het plaatsen van de Maxi-Cosi op de achterbank.

Positie 2 – Maximaliseer je kansen

Je maximaliseert je geluk door oplettendheid, je kansen te zien en te grijpen, te netwerken (laat anderen weten wat je zoekt). Op deze positie trok ik de Koning van Zwaarden. Die sluit mooi aan bij het element lucht en een belangrijke betekenis van de Koning van Zwaarden is weten dat de gedachte aan manifestatie vooraf gaat. Weten wat je wilt, besluiten wat je wilt, is dus heel erg belangrijk. Je kunt dan doelgericht te werk gaan om je kansen te maximaliseren en tijdverspilling te voorkomen.

Het vinden van mijn flat bijvoorbeeld was verrassend eenvoudig en ik had alles binnen 2 weken rond. Ik wist precies wat ik wilde en ik zocht doelgericht naar wat ik wilde met behulp van het zoekfilter op de Italiaanse Funda.

Ik ben, zoals veel mensen, niet goed in weten wat ik wil, maar het belang hiervan is me nu wel heel duidelijk geworden. Dat heeft ook te maken met het zien in het verschil in mijn aanpak en die van anderen. Ik weet hoeveel ik aan huur kan uitgeven en ik ga dan niet zoeken en kijken naar flats die 2 x mijn budget zijn. Wanneer een balkon een ‘must’ is, ga ik niet zoeken en kijken naar flats zonder balkon. Dit lijkt logisch en het is logisch. Maar in het verleden heb ik mezelf ook schuldig gemaakt aan dit ‘onlogische’ denken. Zonder het door te hebben. Nu let ik veel beter op mijn denken dan voorheen. Ik zie dat als een belangrijke betekenis van de Koning van Zwaarden. Dat wil niet zeggen dat ik garandeer dat ik in de toekomst niet weer de mist inga want dat is best mogelijk.

De gedachte die aan manifestatie vooraf gaat, is je bestelling bij het universum. Verplaats jezelf in de schoenen van het universum als winkelier en vraag je af of je bestelling duidelijk is. Koop je een koelkast, dan geef je minstens aan hoe groot die moet zijn, vriesvak of geen vriesvak, A++ enz. Als je vraagt om een koelkast, gaat de winkelier vragen stellen. Ik vraag me af of het universum dat ook doet? Misschien wel door iets te leveren, waarvan je dan zegt dat het niet voldoet omdat er geen vriesvak in zit. Het probleem is dat we dan geneigd zijn de bestelling houden en niet terugsturen. Onderzoek dus of je bestelling duidelijk genoeg is. En ga niet de hele tijd de bestelling wijzigen. Wanneer je de winkelier steeds mailtjes stuurt om je bestelling te wijzigen (doe toch maar een vriesvak, of wacht: die zilveren staat misschien mooier in mijn keuken) dan komt er geen nieuwe koelkast.

Positie 3 – Luister naar je gevoel

Op de positie voor luisteren naar je gevoel, trok ik tarotkaart De Keizerin. Zij zit vol creatieve ideeën, ze probeert niets af te dwingen, ze laat de natuur haar gang gaan. Ze geeft Verstand en Gevoel de ruimte om te komen met goede ideeën. Ze is ook de rust zelve en geniet van het hier en nu. Dat lijkt mij een belangrijk aspect.

Positie 4 – Verwacht geluk

Hier trok ik de Koningin van Kelken. Zij zit lekker waar ze zit en verwacht het beste. Verwacht geluk deed me direct denken aan de uitspraak van Serge Kahili King (mijn Huna leraar): Bless the present, trust yourself and expect the best.

Serge Kahili King over “Bless the present, trust yourself and expect the best.”

King licht toe in bovenstaande video wat hij bedoelt met “Bless the present, trust yourself en expect the best.”

Zegen het heden komt overeen met zien wat goed is in je leven. Dit sluit wat mij betreft helemaal aan bij het beoefenen van dankbaarheid.

Vertrouw je zelf sluit aan bij “I’m enough.”

En het beste verwachten is uiterst belangrijk voor positieve manifestatie. Je niet druk maken, zoals de Keizerin aangeeft. Geef het de tijd.

Positie 5 – Zie het goede in tegenslag

De Koningin van zwaarden ligt op iets halen uit tegenslag, blijf er niet bij stilstaan. Dat zal de koningin van zwaarden ook echt niet doen. Ze heeft veel meegemaakt, maar ze blijft daar niet in hangen. Ze is er sterker en wijzer van geworden.

Positie 6 – De uitkomst

Hier ligt de Hogepriester. Het grappige is dat Shawn Achor, die religies heeft bestudeerd, aangeeft dat deze principes door religies altijd al zijn benoemd. Maar op de een of andere manier zijn die dan ondergesneeuwd geraakt in dogma’s of iets dergelijks. Het sluit ook aan bij het aspect van de Hogepriester dat we dingen soms wel weten, maar het doen is een hele andere zaak. Maar als je blijft oefenen, wordt deze andere manier van denken en zijn je vanzelf eigen, en gaat het steeds meer vanzelf.

Conclusie

Dit is een prima tarot spread voor meer geluk in je leven en minder stress. Geluk is geen toeval. Pas de vier geluksprincipes toe en je zult meer geluk ervaren.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00