De Dwaas uit de Tarot een nul?

Hoe dwaas is De Dwaas?

Globale betekenissen: Bereidheid je roeping te volgen. De voor jou juiste weg volgen. Luisteren naar je innerlijke stem. De tarot consulteren. Leven in het hier en nu. Onbezonnenheid, dwaasheid, verliefdheid. De Dwaas duidt op de vraagsteller zelf en waar hij nu is op zijn levenspad.

Robin Wood Tarotkaart De Dwaas
De Dwaas uit de Robin Wood Tarot

De Dwaas wordt in veel tarotspellen genummerd met het getal nul. Het getal nul wordt in numerologische overzichten niet vaak meegenomen alsof de nul er niet toe zou doen. In de numerologie (leer der getallen) is de nul een belangrijk getal. Het heeft de vorm van een ei. Het is een zaadje, de kiem. Hieruit ontstaat iets. De nul vertegenwoordigt het niets waaruit alles is ontstaan en in bestaat. Dit niets is onbegrensd. Het is allesomvattend. Daarom wordt hij vaak gelijk gesteld aan de goddelijke bron. Een nul achter een ander getal wordt gezien als een op de achtergrond meespelende ‘kosmische invloed’, op goddelijke inspiratie. Het getal dat door de nul beïnvloed wordt, krijgt daardoor extra nadruk, een extra dimensie en wordt des te krachtiger. Het kan in negatieve zin worden ervaren als noodlot. Kijk maar naar Het Rad van Fortuin. Uiteraard zit hier ook een positieve kant aan. De 0 achter de 1 kan erop duiden dat de 1 geïnspireerd door het goddelijke tot grote hoogten stijgt.

Karma Tarotkaart De Dwaas
De Dwaas uit de Karma Tarot

Bij de interpretatie van De Dwaas in de Tarot gaan we vaak uit van de gedachte dat hij ook werkelijk dwaas ìs. De positieve betekenis van De Dwaas als verlichte geest krijgt in tarotboeken meestal minder aandacht.

Een selfie nemen aan de rand van een afgrond? Hoe dwaas kun je zijn?

Dwaas betekent zonder verstand. Een dwaas heeft ze niet allemaal op een rijtje. Hij is de dorpsgek. Sommige plannen zijn zo dwaas dat je niet eens meer de moeite wilt nemen om de dwaas die met zo’n plan op de proppen komt daarvan te overtuigen. Je rolt je ogen naar boven en keert die dwaze mens zo snel mogelijk de rug toe. Dwaas, zot, dom, krankzinnig, onuitvoerbaar worden dan de sleutelwoorden waar we mee werken.

Numerologisch, maar ook in het licht van de wereldwijd verbreide traditie van ‘(hof)narren’ is deze interpretatie te beperkt. Wanneer grote wetenschappers, uitvinders, architecten en kunstenaars hadden geluisterd naar de gangbare opinies van hun tijd en niet in hun ‘dwaasheid’  hadden volhard, zouden we nog in het steentijdperk leven. Zonder dwazen, geen vooruitgang.

Wanneer je beschrijvingen leest van De Dwaas zie je vaak dat we hier een man hebben die nog niet veel weet en niet belemmerd door kennis in de afgrond dreigt te vallen. Hier spreken we vanuit onze maatschappelijk geconditioneerde overtuiging dat ‘kennis’  goed is. De knapzak die hij bij zich draagt vertegenwoordigt zijn beperkte kennis. Maar is dat wel zo? Zou je niet kunnen stellen dat zijn knapzak, zijn rugzak, zijn bagage, gewoon geen beperkende overtuigingen bevat, dat hij zijn verleden heeft losgelaten? Eigenlijk heel verstandig, die Dwaas.

Rider Waite Tarotkaart De Dwaas

Dat de Dwaas op het punt staat in de afgrond te vallen, daar heb ik ook altijd moeite mee gehad. Waar komt dat idee vandaan? De Dwaas van Waite staat aan de rand van iets wat op een afgrond lijkt, maar ziet hij eruit alsof hij gaat springen? Mijns inziens, is hij totaal in het heden aanwezig. Hij snuift de pure berglucht op en geniet daarvan. Doordat hij in het hier en nu aanwezig is, heeft hij controle over zijn leven en weet hij precies waar hij staat. De angst dat de dwaas in de afgrond zal stappen, duidt op onze menselijke neiging om direct te denken dat het ergste zal gebeuren. Nog een stap en hij valt in de afgrond! Misschien is hij wel bezig een stap achteruit te zetten. Overigens, in oudere versies van De Dwaas liep de afgebeelde figuur op een weg en was er helemaal geen sprake van een afgrond om in te vallen.

Op de versie van Waite zijn de roos, de zon en de hond wit. Dit is in Waite’s spel trouwens de enige kaart met een witte zon. Wit is de kleur van onschuld, van vrijheid en verlichting.
De hond wordt vaak gezien als de waarschuwende trouwe kameraad die hem voor de ondergang behoedt. Niemand die ooit eens roept ‘pas op, die hond valt in de afgrond!’ We gaan er allemaal vanuit dat die hond dat niet zal doen, maar die arme dwaas wel.

Old English Tarotkaart De Dwaas
De Dwaas uit de Old English Tarot

In de middeleeuwen hadden we dorpsgekken en narren aan het hof. Een hofnar was een intelligent en gevat persoon met een goed ontwikkeld gevoel voor humor die de koning en alle andere leden van het hof ongestraft de waarheid kon zeggen en daardoor een grote invloed had op het beleid. Met zijn opmerkingen springt hij constant in afgronden waar niemand anders hem durft te volgen.

De betekenis van De Dwaas in een tarotlegging ligt volgens mij veel vaker in de lijn van ‘je bent op de juiste weg’, het pad dat in overeenstemming is met je levensplan, dan op de domme dwaas die nog niets weet en nog veel moet leren. De Dwaas hoeft niet meer te zoeken, heeft geen last van beperkende overtuigingen en kan vrij en vrolijk genieten van alles wat er op zijn pad komt. Zelfs een afgrond is dan geen belemmering meer.

In de Liefde

De Dwaas kan er op duiden dat je tot over je oren verliefd bent. Mensen in je omgeving, of je partner, vinden dat je je dwaas gedraagt . Misschien wordt je puberaal gedrag verweten. Het kan ook duiden op ‘blijf jezelf’, doe je niet anders voor dan je bent. Mocht je je afvragen of de relatie wel de ware voor je is, dan kan tarotkaart De Dwaas een bemoedigend teken zijn.

“De liefde is een verrukkelijke bloem, maar men moet de moed hebben haar te gaan plukken aan de rand van een verschrikkelijke afgrond.” (Stendhal)

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


De Dwaas uit de Ator Tarot

ator dwaas tarot dagkaart
Ator Tarot De Dwaas: Onwetend, onervaren of juist wijs en ervaren. Verliefd. Je bent op de juiste weg. Als je gemakkelijk struikelt, is het niet verstandig dicht op een afgrond te gaan staan.

Ator Tarot eigen: Wil deze Dwaas gaan vliegen, struikelt hij of wat is hier aan de hand? Het loyale en enthousiaste hondje spoort de Dwaas aan, in alles wat hij wil ondernemen.  Maar is het hondje de juiste raadgever? Wie zijn je adviseurs die je op dit pad hebben gebracht en zijn het wel de juiste raadgevers?


Morgan Greer Tarotkaart De Dwaas

Morgan Greer Tarotkaart De Dwaas

De Dwaas gaat welgemoed op pad om zijn levensdoel te vervullen. Hij draagt een veer van de vogel feniks op zijn hoofd en ook een lauwerkrans. Dit duidt erop dat hij is gereïncarneerd met weer nieuwe kansen. Hij reist licht, in zijn knapzakje zit niet veel. Dit kan er ook op duiden dat hij niet wordt geplaagd door allerlei gebeurtenissen uit het verleden. Hij leeft in het hier en nu. Anderzijds, kan die piepkleine knapzak erop duiden dat hij nog niet veel weet en nog niet veel heeft meegemaakt. Het is altijd belangrijk om de omringende kaarten ook bij je interpretatie te betrekken. Zijn witte kleed, witte roos en witte reisgenoot wijzen op zijn onschuld.

Betekenis: Iemand die enthousiast is maar niet attent wat betreft details. Onvolwassen en zorgeloos, maar rein van hart.

Omgekeerd: Zwakke evaluaties en onvoorzichtigheid.


Shadowscapes Tarotkaart De Dwaas

Shadowscapes Tarotkaart De Dwaas

Citaat over De Dwaas uit Shadowscapes boek:

“Maar slim zijn, sluit niet uit dat je een dwaas kunt zijn op een ander vlak. Hij kan de sprong van vertrouwen, die ze op het punt staat te nemen, niet begrijpen. Dus wie is de dwaas? Zij omdat ze, met wat lijkt op een volledig gebrek aan logica, het onbekende instapt, of de vos, die stevig geworteld is in het geloof van de realiteit van het intellectuele denken?”

Ik vond het interessant om te lezen dat die slimheid van de vos niet per se op alle vlakken opgaat en soms is het verstandiger om te luisteren naar je instinct en gewoon die sprong in het diepe te wagen. Bij de Waite Dwaas zien we heel vaak dat mensen het te letterlijk opvatten. Die Dwaas staat aan de afgrond, springt en valt natuurlijk te pletter. Maar als je het figuurlijk leest, dan is het veel beter te begrijpen, dat je soms gewoon moet springen en het avontuur moet aangaan, anders loop je prachtige kansen en ervaringen mis.


Meer info

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00