Tarotkaart De Duivel – humor?

Rider Waite Tarotkaart De Duivel

Globale betekenissen: Aardegebondenheid. Zich gebonden voelen door omstandigheden en zich niet realiseren dat die omstandigheden zelf gecreëerd zijn. Gebonden aan materiële zaken. Gehechtheid aan verlangens. Tegenstand ondervinden. Seksuele relatie. Humor.

Rider Waite Tarotkaart De Duivel

Op de kaart De Duivel zien we een gehoornde duivel met bokkenkop en -poten en vleermuisvleugels. Op zijn hoofd heeft hij een naar beneden gericht pentagram. In zijn linkerhand houdt hij een fakkel vast. Hij zit op een zwart blok waaraan een man en een vrouw zijn vastgeklonken.

Een andere naam voor de duivel is Satan. Satan is Hebreeuws voor tegenstander. Deze kaart wordt vaak getrokken in situaties waarin de consultant zich tegengewerkt  en belemmerd voelt.  Vaak speelt hierbij het niet accepteren van de situatie zoals die op dat moment is, een rol. Daarmee wil ik zeker niet zeggen dat je een onbevredigende situatie tot in de eeuwigheid moet accepteren, maar wel dat acceptatie de eerste stap is naar verandering.

De Duivel is afgebeeld met vleermuisvleugels. De vleermuis wordt gezien als een dier van de duisternis omdat hij ‘s nachts jaagt. Het naar beneden gerichte pentagram duidt op zwarte magie, duistere krachten en ook op gebondenheid aan het aardse. Wij mensen zijn gebonden aan de aarde en aan ons lichaam. Fysieke wetmatigheden hebben invloed op ons leven. Ook daar willen we ons nog wel eens tegen verzetten.

De duivel, zoals we weten uit de bijbel en verhalen zoals Mariken van Nimwegen en Dr. Faust, belooft van alles zoals macht, roem en het eeuwig leven in ruil voor je ziel. Hij werkt in op onze verlangens. Volgens de grote Meesters is het de gehechtheid aan die verlangens waardoor we het paradijs niet kunnen betreden.  Zolang we die gehechtheid koesteren zijn we ook niet in het heden, maar in de toekomst. Dit wil niet zeggen dat het hebben van verlangens en doelen niet goed zou zijn, maar de gehechtheid eraan is een struikelblok.

De twee mensen op deze kaart zitten met kettingen vast aan een zwart blok. Fiebig en Bürger hebben dit in hun boek Tarot voor beginners een halve kubus genoemd.  Een kubus verwijst naar de aarde en naar het materiële maar ook naar het begrip ‘waarheid’. Een halve kubus, zo merken Bürger en Fiebig op, duidt op een halve waarheid en dus op een hele leugen.

Wat verder opvalt is dat de kettingen om de halzen van de twee afgebeelde personen erg rui, zitten, ze zouden deze kettingen heel makkelijk af kunnen doen. Dit geeft aan dat ze uit vrije wil geketend zijn aan De Duivel. In kaartleggingen verwijst deze kaart vaak aan het vastzitten aan materiële zaken zoals een hypotheek. Maar meer nog, duidt het blok, op het vast zitten aan je beperkende overtuigingen. Er is geen duivel op een blok. Dit is een verzinsel dat dusdanige proporties heeft aangenomen, dat we erin zijn gaan geloven.

Het kan ook zijn dat je vastzit aan iemand. Vaak duidt deze kaart op het feit dat iemand een relatie heeft waarin beide partners elkaar geen vrijheid kunnen of durven geven. Denk hierbij aan allerlei problemen zoals hoe het hoort en wat moet van wege de buren etcetera. De zesde kaartvan de Grote Arcana, De Geliefden, duidt op zuivere, onvoorwaardelijke liefde. De Duivel verwijst naar voorwaardelijke liefde. Dit is natuurlijk een contradictio in terminis, maar hiermee bedoel ik de variant  ‘Als je dat niet voor mij wilt doen, hou je niet van mij,’ of:  ‘Als je dat niet voor mij wilt doen, hou ik niet meer van jou’.

De staarten van de twee mensen hebben te maken met seksuele driften. Ik zie De Duivel af en toe in leggingen wanneer iemand vraagt of hij/zij in de toekomst een partner zal vinden. De Duivel kan er dan op wijzen dat iemand seks zoekt en niet zo zeer op zoek is naar een partner voor het leven.

De Duivel kan ook verwijzen naar humor en vaak is deze kaart een aanwijzing om jezelf en/of een situatie met humor te bekijken.

“De geheime bron van de humor is niet vreugde, maar verdriet; er is geen humor in de hemel.” (Mark Twain)

“Do not take life too seriously. You will never get out of it alive.” (Elbert Hubbard)

In de Liefde

De Duivel duidt op vast zitten aan mensen, aan materiële zaken en aan overtuigingen. Het is vaak het vasthouden aan overtuigingen waardoor de situatie blokkeert. Kijk dus goed waar je aanvast zit en ga dan kijken of je beter af bent als je dat loslaat. Deze kaart kan ook duiden op verslavingen zoals seksverslaving, maar ook alcoholverslaving etc.

In het geval dat de vraag gaat over een bestaande relatie kan De Duivel erop duiden dat je het gevoel hebt dat je aan elkaar vast zit en meer vrijheid wilt om jezelf te ontplooien. Vaak hoor ik mensen zeggen dat hun vrouw of man iets niet goed zal vinden, terwijl ze het helemaal niet gevraagd hebben! Ze gaan er gewoon vanuit. Het is ook mogelijk dat jezelf iets niet goedkeurt wat de ander wil. En dit zijn soms hele simpele dingen. De ene partner wil een cursus aura lezen gaan doen en de andere partner gaat door het lint. Die stap wordt dus als een bedreiging gezien. Dit is op te lossen door er rustig samen naar te kijken.

De Duivel kan ook op wijzen op de angst om afgewezen te worden. Dit is een veel voorkomende conditie die in onze jeugd is ontstaan en met behulp van bijv. Dynamind of het Lefkoe programma is die belemmerende overtuiging veelal wel op te lossen.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


De Duivel uit de Ator Tarot

Ator tarot de Duivel
Ator Tarot De Duivel: Vastgeketend aan materiële zaken zoals aan een baan om de hypotheek te kunnen betalen. Gehechtheid aan de eigen verwachtingen. Breng wat meer humor in je leven.

Ator Tarot eigen: De Ator Tarot Duivel is roze, wat prettiger overkomt dat die zwarte duivel van de standaard RW. Dit was ook de bedoeling van Robin Ator, want hij wilde een vriendelijk ogend RW-deck in cartoon stijl.

Deze Duivel kijkt ook minder streng dan de RW Duivel. Die mensen zitten wel vast, maar dat doen ze zelf. Het doet mij denken aan ‘niet aan die roze olifant denken’ en we zien gelijk in gedachten een roze olifant. Tenminste dat zegt men. Ik zie dat helemaal niet, ik zie een grijze. Maar zou je nu tegen mij zeggen om ‘niet aan een roze duivel’ te denken, dan komt onmiddellijk het beeld van deze roze Ator Duivel in me op.

Dat idee van iets van buitenaf triggert waar je aan denkt, vind ik wel passen bij De Duivel. We zijn meer beïnvloedbaar dan we denken.


Morgan Greer Tarotkaart De Duivel

Morgan Greer Tarotkaart De Duivel

De Duivel is door Morgan Greer afgebeeld op een schild. Dit is een meer symbolische representatie van de duivel dan op de kaart van Waite. Dat de idee van een duivel een symbool is, wordt hierdoor benadrukt. De gebruikte kleuren duiden op het groeiproces dat door de Duivel gesymboliseerd wordt. Het vastzitten aan de Duivel duidt vaak op het vastzitten aan aardse, materialistische zaken en verstrikt zijn in het ego. Door hiervan los te komen kun je verder groeien wat gesymboliseerd wordt door het groen op de kaart. Het naar beneden gerichte pentagram met het kaarsje erboven duidt erop dat het nuttig kan zijn om diep naar binnen te gaan, in onszelf te kijken, de duisternis (onderkant van de kaart) te onderzoeken. Hierdoor kunnen we onszelf bevrijden van de duiveltjes die ons plagen of tegenhouden.

Betekenis: Het ontketenen van de meest destructieve kwaliteiten in de mens. Grote voorzichtigheid en oplettendheid is geboden in zaken of persoonlijke relaties.

Omgekeerd: Blindheid, zwakheid of onderwerping aan boze machten.


Shadowscapes Tarot De Duivel

Shadowscapes Tarotkaart De Duivel

De betekenissen van de Shadowscapes Duivel en de Rider Waite Duivel komen met elkaar overeen. De bij de Shadowscapes gegeven betekenissen luiden: Het verliezen van de onafhankelijkheid, verslaving en slavernij, gevangen in het materiële rijk, onmatigheid, kiezen om in het donker te blijven, genot, lust en verlangen. Een gevoel van hopeloosheid waardoor mogelijkheden beperkt worden. De duivel speelt in op je verlangens met een meesterlijke aanraking. Ontsnap uit snaren van de poppenspeler door verder te kijken dan de materiële blokkades en verleidingen.

Lees meer

Een Duivels tarotlegpatroon – Bevrijd jezelf van De Duivel, kijk hem vierkant in de ogen

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00