Tarotkaart De Keizer

Rider Waite Tarotkaart De Keizer – Starre doelgerichtheid

Globale betekenissen: Manifesteert de creatieve ideeën van de Keizerin. Door zijn kracht, vastberadenheid en doorzettingsvermogen komt een idee tot wording. Macht en kracht om doelen te verwezenlijken. Gezag, betrouwbaarheid, standvastigheid, handhaver van (wettelijke) regels. Discipline. Pas op voor starheid, rigiditeit.

Rider Waite Tarotkaart De Keizer

De Keizer, op de Rider Waite Tarotkaart De Keizer, zit stevig op een massief aandoende troon tegen een achtergrond van woeste, kale bergformaties. Dit schept direct een heel ander beeld dan de overvloedige natuur die we zagen bij De Keizerin, met de kussens in de rug. Deze bergformaties duiden op de onverzettelijkheid van De Keizer. Of dit goed of slecht is hangt geheel af van de situatie. De betekenissen zoals discipline en starheid worden afgeleid van die onverzettelijkheid.

Rotsen en bergen worden ook gerelateerd aan het element aarde, net zoals de ramskoppen op zijn troon te maken hebben met oeroude natuurreligies die sterk verbonden waren met de aarde en haar vruchtbaarheid.

Kracht, vastberadenheid en doorzettingsvermogen van De Keizer zijn nodig om de ideeën van De Keizerin te verwezenlijken. De Keizerin kan mooie ideeën en plannen hebben, maar zonder Kracht van De Keizer komt er niets van die plannen terecht.

De Keizer heeft in zijn rechterhand een Ankh, symbool van het eeuwige leven. Door zijn acties (rechterhand, de actieve hand) geeft hij leven aan de plannen van De Keizerin. In zijn linkerhand heeft hij een bol, de rijksappel, symbool voor zijn heerschappij over zijn rijk op aarde. Hij is dus iemand die uitstekend in staat is om plannen te verwezenlijken en hij weet dat ook. Hij gaat gedisciplineerd te werk, laat zich niet afleiden en houdt stug vol, net zolang tot iets af is. Om hem heen zie je ook weinig waardoor hij afgeleid zou kunnen worden. Dit kan ook een aanwijzing zijn om allerlei zaken die je afleiden op te ruimen of helemaal de deur uit te doen.

Deze kaart wordt ook vaak getrokken in verband met opvoedkundige problemen en verwijst dan vaak naar het instellen van duidelijke regels en daar consequent aan vasthouden.

De manieren waarop we onze doelen nastreven zijn afhankelijk van de context. Ze veranderen met de omstandigheden ook al blijven wij standvastig in onze toewijding aan onze visie.Nelson Mandela

In de liefde

De Keizer wordt gekenmerkt door standvastigheid. Als hij eenmaal beet heeft, dan houdt hij vast. Dit kan verstikkend werken. Hij wil ook zaken concreet maken. Hij weet precies wat hij wil en hoe hij zijn leven in wil richten. Op het gebied van relaties kan hij halsstarrig overkomen omdat hij weet hoe het moet en hoort. Dit kan een struikelblok zijn. Hij is ook moeilijk in de benen te krijgen, maar wanneer hij eenmaal ergens aan begint, is hij weer moeilijk af te remmen.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


De Keizer uit de Ator Tarot

Ator tarot de keizer
Ator Tarot De Keizer: Daadkracht, standvastigheid.

Ator Tarot eigen: Deze Keizer kan niet met zijn voetjes bij de grond, maar dat wijzigt voor mij de standaard RW-betekenissen van de Keizer niet.


Morgan Greer Tarotkaart De Keizer

Morgan Greer Tarotkaart De Keizer

Deze keizer ziet er erg sympathiek uit. Hoewel hij streng is, en zijn grenzen duidelijk maakt, is hij zeker ook sympathiek. Dit komt op deze kaart beter naar voren dan bij de Waite-kaart. Verder zijn de normale symbolen aanwezig. De Adelaar benadrukt zijn heerschappij over de aarde, over zijn rijk en ook zijn scherpe blik. Niet veel zal hem ontgaan. Hoewel hij klaar zit om zijn plannen uit te voeren, blijft hij hier ontspannen onder. Dit is ook mogelijk omdat hij volledig in zijn eigen kracht is en weet dat hij een capabel persoon is.

Betekenis: Een volwassen man met overtuiging en het vermogen om plannen en ideeën uit te voeren. Hij behoudt het overzicht in situaties met stabiliteit, controle en verstand.

Omgekeerd: Kortzichtig en onredelijk.


Shadowscapes Tarotkaart De Keizer

Shadowscapes Tarotkaart De Keizer

De Shadowscapes Keizer heeft zijn innerlijke kracht gevonden. Hij kent zijn macht en zijn krachten. Hij weet dat hij de schepper en vernietiger is van zijn leven en omstandigheden. En dit maakt hem onmetelijk machtig.

Uit de in het boek gegeven betekenis van de Shadowscapes Keizer komt voornamelijk de negatieve kant van de Keizer naar voren. Een Keizer die vastgeroest zit in zijn gewoonten, niet houdt van veranderingen en overtuigd is van zijn gelijk.


Meer Info

Tarotkaart De Keizer kleuren

Het getal 4 en De Keizer

Legpatroon Tarotkaart De Keizer

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00