Rider Waite Tarotkaart Pentakels Zes

Tarotkaart Pentakels Zes – Delen

Globale betekenis Pentakels Zes: Delen! Weten dat je ontvangt wat je geeft. Het creëren van harmonie door geven en nemen in balans te brengen. Zaaien en oogsten. Tijdgebrek.

De in het rood (kleur van macht) afgebeelde figuur op deze tarotkaart geeft wat geld aan een van de twee geknielde armoedzaaiers. Het gebaar dat hij met zijn hand maakt lijkt op het gebaar van de kerkelijke zegening. Dit gebaar komt ook voor op de tarotkaarten De Hogepriester en Zwaarden Tien.

Pentakels zes uit de tarot duidt erop dat betrokkene zijn vasthoudende, gierige houding ten opzichte van het leven heeft bijgesteld. De torens die we zagen op de achtergrond op de tarotkaart Pentakels Vier hebben plaats gemaakt voor bomen. Dit duidt erop dat natuurlijke groei weer mogelijk is.

De zes staat voor delen, keuzes maken, harmonie en perfectie. Deze man moet kiezen aan wie hij geeft en hoeveel. De weegschaal in zijn linkerhand ondersteunt dit idee, maar kan ook de waarschuwing inhouden, dat hij geneigd is alles op een goudschaaltje af te wegen. Misschien is hij te perfectionistisch.

In het voorbeeld van het autorijden betekent deze kaart dat door een beetje mee te gaan met de stroom, te geven en te nemen in het verkeer, je het wel zult redden. Ook zonder instructeur naast je.

Dit is tevens een kaart die met ‘tijd’ te maken heeft. In tarotkaartleggingen is het mogelijk dat deze kaart wijst op het in balans houden van allerlei activiteiten (huishouden, werk, kinderen, hobby’s) en het gevoel dat de tijd daarvoor ontbreekt.

De arme aan wie wij een aalmoes geven, zou dikwijls beter de omstanders kunnen bedanken dan onszelf.<span class="su-quote-cite">Jacques Chardonne, Frans schrijver en uitgever</span>

In de liefde

Pentakels Zes duidt in het algemeen op iets geven en er iets voor terug willen krijgen. Je zoekt een gelijkwaardige relatie, maar eigenlijk ben je constant bezig om die ander te overtroeven. Wanneer deze kaart ligt op de inbreng van de partner, dan voelt die ander zich superieur en dat geeft een scheve verhouding.

Video Tarotkaart Pentakels Zes


De gerafelde jas van de koopman

In de video merk ik op dat de jas van de koopman nogal rafelig is en vraag ik me af of we hier iets aan af moeten lezen. Waarna ik een heel verhaal afsteek dat we niet overal iets ‘achter’ moeten zoeken. En daar sta ik nog steeds achter. Leer eerst de grote lijnen!

Onlangs werd ik er door een lezer van mijn blog op geattendeerd dat de man op Staven Twee maar één been lijkt te hebben en of dat betekenis heeft. Het was me nooit opgevallen, maar ik had er wel direct een betekenis voor. Zo ook toen mij een zelfde soort vraag werd gesteld over Pentakels Zes en de rafelige jas van de koopman en of dat niet op nederigheid zou kunnen duiden en dat hij zijn afkomst niet is vergeten. Absoluut is dat mogelijk! Ik denk zelfs dat dit ook met balans te maken heeft. De koopman heeft het goed, er hangen rafels aan zijn jas, maar hij is nog waterdicht. Liever dan een nieuwe jas te kopen, gebruikt hij zijn geld om anderen te helpen die er slechter aan toe zijn dan hijzelf. Zelfzuchtigheid zou volgens mij tonen op onbalans. Je zou dus kunnen zeggen dat de rafelige jas, het idee van de noodzaak van balans benadrukt.

Het is interessant dat er niet of nauwelijks geschreven is over het ontbrekende been op Staven Twee of over de rafelige jas van Pentakels Zes. Ik denk, en ik weet dit eigenlijk wel zeker, dat er veel elementen in de Rider-Waite-Smith Tarot deck te vinden zijn, die er onbewust ingeslopen zijn, en die een bepaald aspect van een kaart benadrukken.  De ontwerpster van deze kaarten, Pamela Colman Smith, was een bijzondere vrouw met een uitstekende intuïtie en bovendien een uitstekend kunstenares, en het lijkt mij logisch dat ze ‘aanvoelde’ dat een rafelige jas beter bij deze koopman paste dan een dikke bontrand. Wat betreft Staven Twee denk ik dat ze niet eens gezien heeft dat de mantel, strikt genomen, niet helemaal tot de grond reikt. Een ander zo’n aspect is de vraag waar de Koning van Pentakels zijn voet op heeft rusten? Is het een stuk steen of iets anders. Voor mij is dat altijd een gordeldier geweest, maar dat werd weggewuifd omdat Pamela onbekend zou zijn met gordeldieren. Onlangs heb ik mij nogmaals verdiept in het gordeldier en het is heel goed mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat Pamela heel goed wist wat een gordeldier was.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Pentakels Zes uit de Ator Tarot

Ator Tarot Pentakels Zes
Ator Tarot Pentakels Zes: Geven. Delen, maar vaak met het idee om daar later weer iets voor terug te kunnen vragen. Alles op een goudschaaltje afwegen.

Ator Tarot eigen: Meer nog dan bij de RW Pentakels Zes, heb ik het gevoel dat de bedelaar rechts op de kaart zich afvraagt: Hallo, en ik dan? Want uit de afbeelding is het niet helemaal duidelijk of ze allebei en aalmoes krijgen en zo ja, zijn die dan aan elkaar gelijk? Dat weten we niet. Nu hoeft ook niet iedereen hetzelfde te krijgen. Deze kaart kan daarom ook wijzen op onze gewoonte om alles te willen vergelijken en op een goudschaaltje af te wegen. Krijgt Piet een bonus, dan wil ik ook een bonus.


Morgan Greer Tarotkaart Pentakels Zes

Op de MG-kaart staat een man voor een zuil of pilaar met daarachter zes pentagrammen. Mij doet dit denken dat geld voor deze man aan de bomen groeit. Hij heeft een weegschaal in de hand om een gepaste verdeling te kunnen maken. De twee opgestoken handen hoeven dus niet van bedelaars te zijn zoals op de Waite kaart het geval is. Het kunnen ook de handen van zijn kinderen zijn die hun zakgeld krijgen of werknemers die hun loon ontvangen. Maar duidelijk is dat ze niet meer krijgen dan is afgesproken.

Rechtop: Vrijgevigheid wordt terugbetaald met materiële voorspoed.
Omgekeerd: Jaloezie en afgunst leveren niets op.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00