Rider Waite Tarotkaart Pentakels Zes

Tarotkaart Pentakels Zes – Delen

Globale betekenis Pentakels Zes: Delen! Weten dat je ontvangt wat je geeft. Het creëren van harmonie door geven en nemen in balans te brengen. Zaaien en oogsten. Tijdgebrek.

De in het rood (kleur van macht) afgebeelde figuur op deze tarotkaart geeft wat geld aan een van de twee geknielde armoedzaaiers. Het gebaar dat hij met zijn hand maakt lijkt op het gebaar van de kerkelijke zegening. Dit gebaar komt ook voor op de tarotkaarten De Hogepriester en Zwaarden Tien.

Pentakels zes uit de tarot duidt erop dat betrokkene zijn vasthoudende, gierige houding ten opzichte van het leven heeft bijgesteld. De torens die we zagen op de achtergrond op de tarotkaart Pentakels Vier hebben plaats gemaakt voor bomen. Dit duidt erop dat natuurlijke groei weer mogelijk is.

De zes staat voor delen, keuzes maken, harmonie en perfectie. Deze man moet kiezen aan wie hij geeft en hoeveel. De weegschaal in zijn linkerhand ondersteunt dit idee, maar kan ook de waarschuwing inhouden, dat hij geneigd is alles op een goudschaaltje af te wegen. Misschien is hij te perfectionistisch.

In het voorbeeld van het autorijden betekent deze kaart dat door een beetje mee te gaan met de stroom, te geven en te nemen in het verkeer, je het wel zult redden. Ook zonder instructeur naast je.

Dit is tevens een kaart die met ‘tijd’ te maken heeft. In tarotkaartleggingen is het mogelijk dat deze kaart wijst op het in balans houden van allerlei activiteiten (huishouden, werk, kinderen, hobby’s) en het gevoel dat de tijd daarvoor ontbreekt.

De arme aan wie wij een aalmoes geven, zou dikwijls beter de omstanders kunnen bedanken dan onszelf.Jacques Chardonne, Frans schrijver en uitgever

In de liefde

Pentakels Zes duidt in het algemeen op iets geven en er iets voor terug willen krijgen. Je zoekt een gelijkwaardige relatie, maar eigenlijk ben je constant bezig om die ander te overtroeven. Wanneer deze kaart ligt op de inbreng van de partner, dan voelt die ander zich superieur en dat geeft een scheve verhouding.

Video Tarotkaart Pentakels Zes

Morgan Greer Tarotkaart Pentakels Zes

Op de MG-kaart staat een man voor een zuil of pilaar met daarachter zes pentagrammen. Mij doet dit denken dat geld voor deze man aan de bomen groeit. Hij heeft een weegschaal in de hand om een gepaste verdeling te kunnen maken. De twee opgestoken handen hoeven dus niet van bedelaars te zijn zoals op de Waite kaart het geval is. Het kunnen ook de handen van zijn kinderen zijn die hun zakgeld krijgen of werknemers die hun loon ontvangen. Maar duidelijk is dat ze niet meer krijgen dan is afgesproken.

Rechtop: Vrijgevigheid wordt terugbetaald met materiële voorspoed.
Omgekeerd: Jaloezie en afgunst leveren niets op.