Tarotkaart Staven Tien – Een Zware Last

Rider Waite Tarotkaart Staven Tien

Globale betekenis: Lasten afdragen, succes, oogst. Succes kan zowel een zegen als een last zijn. Je kunt je ook afvragen of betrokkene zijn krachten goed gebruikt of moeilijk doet terwijl het makkelijk kan. Zet door, je bent er bijna.

Rider Waite Tarotkaart Staven Tien

De man op Tarotkaart Staven Tien bezwijkt zowat onder zijn staven. Dit kan erop duiden dat zijn verantwoordelijkheden hem zwaar vallen. Het is ook mogelijk dat het succes of het behouden van succes hem zwaar valt. Deze kaart duidt altijd op succes, maar tot welke prijs?

Je kunt je bij deze kaart ook afvragen of de persoon in kwestie zijn last niet verkeerd draagt. De manier waarop hij de staven vasthoudt is mooi en ordelijk, maar is het handig? Het zou kunnen dat de last wel meevalt, wanneer de persoon in kwestie eens goed kijkt of het niet anders kan. De last trekt hem ook naar de grond, dus misschien is hij iets te veel gericht op het materiële aspect van wat hem bezighoudt en zou hij zich wat meer op het spirituele moeten richten om werkelijke voldoening te vinden. Deze kaart duidt ook vaak op perfectionisme. Zou hij bij wijze van spreken zijn takken op de rug nemen, dan is dat misschien niet zo elegant maar misschien wel effectiever.

In mijn ervaring duidt deze kaart altijd op succes, maar niet zonder moeite. Deze kaart wordt vaak getrokken in situaties waarin betrokkene zich afvraagt of het einde nog wel in zicht komt. Ik heb in de praktijk nog niet anders meegemaakt, dan dat het einde nu echt in zicht is. Zet nog even door, is het advies van Staven Tien.

De moeilijkheden nemen toe, hoe dichter men het doel nadert. Johann Wolfgang von Goethe, Duits schrijver en dichter 1749-1832 (Maximen und Reflexionen V )

In de Liefde

Tarotkaart Staven Tien duidt erop dat je er bijna bent, maar de laatste loodjes wegen zwaar. Het kan zelfs zo zijn dat je denkt dat je het niet gaat halen. Gewoon doorzetten dus. Dit kan vooral van toepassing zijn als je opzoek bent naar een relatie.

Heb je al een relatie dan kan deze aanvoelen als een last. In dat geval kan de Aloha-techniek uitkomst bieden.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Ator Tarot Tien van Staven

Ator tarot staven 10
Ator Tarot Staven Tien: Succes na hard werken. Misschien te perfectionistisch. Vaak duidt deze kaart erop dat je dicht bij je doel bent. Het is zaak om nog even door te zetten.

Ator Tarot eigen: De afgebeelde man op de Ator Staven Tien, lijkt er wat meer de pas in te hebben dan de RW Staven Tien. De staven voor zijn neus lijken hem niet zo te deren.


Morgan Greer Tarotkaart Staven Tien

Morgan Greer Tarotkaart Staven Negen

Op tarotkaart Staven Tien van Greer omarmt een man zijn tien staven, alsof het tien vrienden zijn. Gezien het feit dat de staven doorgaans door personen worden vastgehouden zouden deze symbolisch gezien, kunnen refereren aan personen en daarmee dus aan zijn vrienden. Hulp van vrienden in moeilijke tijden, of het onderhouden van vriendschappen zijn mogelijke betekenissen.

Aan de andere kant is het ook mogelijk dat hij te veel hooi op de vork neemt of te veel pijlen op zijn boog heeft, waardoor zijn energie versnipperd raakt. De banden op zijn rug kunnen een soort stevige draagband voorstellen die hij nodig heeft om deze zware last aan staven te kunnen torsen. Door de staven voor zijn gezicht, kan hij niet goed zien wat er voor hem ligt. Mogelijk is hij zo bezig met details dat hij het overzicht kwijt is.

Betekenis: Onderdrukking. Volhouden, ondanks de zware last.

Omgekeerd: Zaken niet duidelijk zien, apathie, jezelf in de weg staan.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00