De Zon in de Tarot

Waar schijnt de zon in de Tarot?

De zon is zichtbaar aanwezig op onderstaande tarotkaarten:

De zon op de tarotkaarten De Dwaas, De Geliefden en De Zon

Voor zo’n belangrijk hemellichaam als de zon, vind ik dat weinig, maar daardoor geeft de aanwezigheid van de zon, deze drie kaarten wel een speciale betekenis. De zon is een ster, het middelpunt van ons zonnestelsel en de planeten draaien om de zon. In alle tijden en in alle culturen werd de zon in een of andere vorm aanbeden, omdat door de zon leven mogelijk is. Zonder zon, geen leven. De zon werd vereerd als vernietiger van de duisternis en daarmee ook gelijk als vernietiger van het kwaad.

In de meeste culturen wordt de zon aanbeden als een belangrijke godheid, maar moet hij niet verward worden met de schepper-god. Echter, de zon is van dusdanig belang, en de schepper-god vaak op grote afstand, dat de zonnegod toch vaak gezien werd als de belangrijkste godheid.

In Bijbelse symboliek is de zon één van de twee grote hemellichamen die God aan het firmament plaatste. De maan is de andere, direct gevolgd door de sterren. In de christelijke symboliek duidt de zon op onsterfelijkheid en opstanding.  Meer algemeen wordt de zon gezien als een levenschenkende kracht en daarmee met het mannelijke scheppende principe. Andere aspecten van de zon om te onthouden, zijn warmte, vuur en passie. Biedermann zegt in Prisma van de symbolen, Historisch-cultureel symbolen van A tot Z verklaard dat “volgens de traditionele symboliek de zon verantwoordelijk is voor koningen, vaderlijke autoriteit, voor de positie van de mensen in de wereld, voor roem en overwinning, het hart, wilskracht en vitaliteit.

Wanneer we kijken naar De Dwaas, De Geliefden en De Zon dan zien we dat het hemellichaam de zon groot aanwezig is. Op De Geliefden en De Zon is de zon zelfs heel erg groot afgebeeld en dichtbij, en daarmee nadrukkelijk aanwezig. De aspecten waar de zon naar verwijst, bepalen grotendeels de betekenissen van deze twee tarotkaarten. Je kunt hierbij denken aan een gevoel van bescherming tegen kwade invloeden, de aanwezigheid van een grotere, positieve kracht in het leven, vitaliteit en warmte. De zon is een bron van energie en als zodanig verwijst naar de enige echte bronenergie. De bronenergie waarin en waaruit alles ontstaat en bestaat.  Maar eigenlijk duiden deze kaarten nog het meest op een gevoel van geluk omdat alles is zoals het moet zijn.

Op tarotkaart De Dwaas zien we de witte zon van verlichting. Wanneer je verlicht bent, vallen alle negatieve gevoelens weg. Die zijn er niet meer. Leven in het hier en nu draagt daaraan bij, zoals we zien in De Dwaas. In het paradijs was het leven ook koek en ei, omdat we geen kennis hadden van goed en kwaad. Op de kaart De Zon zien we terug dat blij zijn als een kind, onbevangen, onbevooroordeeld in het hier en nu, ook te maken heeft met een geluksgevoel.

Er zijn ook kaarten waarop de zon symbolisch aanwezig is of in het klein. Ik zie dat als afgeleide versies van het ‘grote geluk’ waarnaar De Dwaas, De Geliefden en De Zon verwijzen.

De Zon op de tarotkaarten Hogepriester, Zegewagen, de Dood en Matigheid

Zo is bijvoorbeeld op de Hogepriester de zon symbolisch aanwezig. De Hogepriester weet wel wat de weg naar het ware geluk is, maar is zelf nog niet altijd in staat in die toestand te verblijven.

zon op tarotkaart hogepriester

Waar is die zon op de Hogepriester? Die is inderdaad wel een beetje verborgen. Als je kijkt naar de troon, dan zie je aan weerszijde een rondje met een stip. Dat is een symbolische weergave van de zon. Het is wel interessant dat de zon zo piepklein aanwezig is en op de troon. De Hogepriester, zou in principe de vertegenwoordiger van het goddelijke op aarde zijn. Maar in feite, vertegenwoordigt de Hogepriester liever zichzelf. En dat sluit aan bij de wisselvallige betekenis van deze tarotkaart.

Op de Zegewagen is ook de zon aanwezig, maar ook hier is het niet het gelukkig zijn zonder meer en zonder iets speciaals dat wordt aangegeven, maar het geluk dat we voelen door het bereiken van doelen, of hopen dat we gelukkig zullen zijn wanneer we een doel bereiken. Dat laatste blijkt vaak een illusie.

Waar is de zon op de Zegewagen te zien? In de gevleugelde zon op de wagen en indirect in de sfinxen. Dit is uitgebreid toegelicht op de pagina tarotkaart De Zegewagen.

De kaarten De Dood en Matigheid laten op de achtergrond de zon zien. Hiermee wordt aangegeven dat de staat van gelukkig zijn,  bereikt kan worden via De Dood en via de weg van Matigheid. Dat wil zeggen door spirituele ontwikkeling, jezelf leren kennen en inzicht in universele processen zoals hoe we allemaal deel uitmaken van bronenergie en daardoor met elkaar verbonden zijn. Door die verbondenheid is de bronenergie ook altijd bij je en werkzaam in je leven.

De Zon op de Koning van Staven, Koningin van Staven en Kelken 10

De Koning en Koningin van Staven hebben een duidelijke band met de zon door de leeuw symboliek en de kleuren geel en oranje op deze twee tarotkaarten.  Dat de Koningin van Staven een bijzondere band heeft met de zon, wordt nog eens extra benadrukt door de zonnebloemen op haar kaart. Deze koning en koningin hebben een band met de zon, met bron energie en dat is een bron van welzijn, maar ook van inspiratie. Ook de aspecten warmte, optimisme en enthousiasme worden door de aanwezigheid van de zonnesymboliek benadrukt.

Kelken Tien laat een regenboog zien en een gelukkig gezin. De zon moet hier wel aanwezig zijn, want zonder zon geen regenboog. Het is voor mij veelzeggend dat dit ook één van de gelukskaarten in de tarot is.

tarotkaar de maan met zon

Wanneer we kijken naar de Maan, dan zien we daar een stralende maan. De maan straalt niet. De maan weerkaatst het zonlicht, maar straalt niet van zichzelf. Voor mijn gevoel is wat we op de kaart De Maan zien, de zon waarvoor de maan geschoven is. Wat nog eens wordt benadrukt door de levenschenkende jods (die kleine gele vlekjes) tussen de twee torens. De Maan is belangrijk, maar kan de Zon niet verdringen. En dat is misschien goed om te onthouden wanneer je in negatief denken verzand. De Zon is er altijd. Mijn Huna-leraar, Serge Kahili King zegt in zijn boek Earth Energies dat gelukkig zijn een beslissing is.

tarotkaart de ster en de zon

Gelukkig zijn is een beslissing! Ik vond dat in eerste instantie best shockerend, maar als je kijkt naar je leven, wat maakt dat je je ongelukkig voelt? Heeft dat niet altijd te maken met gedachten over iets.Iets uit het verleden of iets dat nog moet gebeuren, en misschien helemaal niet gaat gebeuren, maar dat zien we dan vaak even niet. Het is mijn ervaring dat de angst voor iets inderdaad erger is dan het ‘iets’ zelf. Wanneer dat ‘iets’  er is, dan doe je er iets mee. Zelfs als je heel ziek bent is het mogelijk je gelukkig te voelen, mits je maar niet gaat zitten in ‘angst voor de toekomst’ of boosheid over wat je is overkomen.  Dat gelukkig zijn een beslissing is, is volgens mij een kracht van de zon. Nu heeft de zon sowieso met kracht te maken en is daarom ook een belangrijk aspect van je derde chakra. Je derde chakra, je machtscentrum, je zonnevlecht, heeft te maken met persoonlijke kracht en macht. Met het gevoel en de energie dat je je doelen mag en kunt bereiken.

Waar zien we de zon nog meer? In feite is de grote ster op tarotkaart De Ster ook een weergave van de Zon. Immers, de zon is een ster. En de zon is het middelpunt van ons zonnestelsel en de tarotkaart De Ster duidt erop dat alleen jij het middelpunt kunt zijn in jouw leven. Het is veelzeggend dat deze grote ster omgeven wordt door kleinere sterren. Dat kun je zien als de mensen in je leven. In hun eigen leven hebben ze de hoofdrol, maar in jouw leven, hebben ze bijrollen.

Wellicht ook interessant voor jou?

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00