Tarotkaarten Staven Zes – Overwinning

Rider Waite Tarotkaart Staven Zes

Globale betekenis: Overwinning, succes, prestatie en een redelijke mate van waardering voor het geleverde werk. Een leider is opgestaan en leidt het ongeregelde zootje van Staven Vijf naar de overwinning. Leiding geven. Stel je op als leider om orde te scheppen. Stapsgewijze vooruitgang, van succesje naar succesje.

Rider Waite Tarotkaart Staven Zes

Deze kaart toont een beeld van een overwinnaar met zijn manschappen, die hij naar de overwinning heeft geleid. De lauwerkrans op zijn staf en hoofd waarschuwen dat dit mogelijk een overwinning van tijdelijke aard is. In tegenstelling tot een kroon wordt een lauwerkrans gezien als een tijdelijk blijk van eerbetoon. Hij zal zich moeten bewijzen om het leiderschap te behouden.

Het groene kleed op het paard duidt op groei en ontwikkeling. Deze overwinnaar is een beginner op het gebied van leiding geven. Hij moet nog groeien in zijn nieuwe rol. Een paard belichaamt kracht en vitaliteit, wat erop zou kunnen wijzen dat hij zijn nieuwe rol met enthousiasme op zich neemt.

In een legging duidt Staven zes vaak op een kleine overwinning, waarna betrokkene weer verder gaat met de dagelijkse gang van zaken. Het kan hier gaan om een schouderklopje van je leidinggevende, een extra periodiek of een promotie die je al verwachtte en die niemand verbaast. De promotie is wel blijvend, maar het gevoel van nieuwigheid en overwinning verdwijnt al snel.

Een andere vorm van overwinning is het behalen van een mijlpaal op je levenspad. Je bent er nog niet maar je bent wel goed op weg. Het bereiken van zo’n mijlpaal geeft ook weer energie om verder te gaan.

Voor werkgerelateerde vragen is ook mogelijk dat Staven Zes een aansporing is voor de vrager om toe te werken naar een leidinggevende functie.

“Bij elk nieuw levensstadium ben je weer een groentje.” (Nicolas Chamfort – Frans schrijver, journalist en toneelschrijver 1741-1794)

In de Liefde

Staven Zes duidt op een overwinning. Met betrekking tot relatievragen kan Staven Zes erop duiden dat je het versieren leuker vindt dan een vaste relatie. Met betrekking tot zakelijke relaties is het mogelijk succes te hebben, maar het hangt af van de verhoudingen. Wie van jullie twee eist de leiderschapsrol op en als dat de partner is, kun je daar dan mee leven? Wanneer je een verkoper zoekt, kan Staven Zes er op duiden dat je een prima keuze maakt.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Ator Tarot Zes van Staven

Ator Tarot Staven 6
Ator Tarot Staven Zes: Overwinning. Stapsgewijze vooruitgang. Leider.

Ator Tarot eigen: De Ator overwinnaar lijkt mij eerder een gewone man. Hij maakt een praatje met iemand links van hem. Misschien delen ze met zijn alleen één paard?


Morgan Greer Tarotkaart Staven Zes

Morgan Greer Tarotkaart Staven Zes

Deze kaart toont een overdreven brede man op een paard. Ook de speld, die zijn mantel bij elkaar houdt, is overdreven groot. Hij loopt het risico door zijn geringe overwinning (kleine lauwerkrans in vergelijking met de rest van de afbeelding), enorm naast zijn schoenen te gaan lopen. Ook zijn manschappen zijn niet in beeld. Alleen hijzelf. Op de Staven 6 van Waite zijn de manschappen aanwezig, die hebben meegeholpen om de zegen binnen te halen. De hele afbeelding geeft een realistisch beeld van een echte overwinning. Bij de Morgan Greer is het goed mogelijk dat iemand verschrikkelijk aan het overdrijven is, en de zaken verkeerd voorstelt. Mogelijk is hij ook vergeten dat hij hulp had.

Betekenis: Triomfantelijke beëindiging van moeilijkheden.

Omgekeerd: Angst, trouweloosheid en verraad.


Shadowscapes Tarotkaart Staven Zes

Shadowscapes Tarotkaart Staven Zes

De betekenissen van de Shadowscapes Staven Zes komt overeen met die van Waite.

Als je deze kaart trekt, is het van belang te kijken op welke positie deze kaart ligt. Ligt de kaart in het verleden, dan is de kans groot dat deze kaart verwijst naar een behaalde overwinning.

Ligt de kaart in het heden of de toekomst, en maak je je zorgen of je het allemaal wel gaat redden, dan is de meest waarschijnlijke betekenis dat je alle uitdagingen de baas kunt en je doel zult bereiken.

Voor de toekomst duidt deze kaart op Succes en overwinning, maar het kan van belang zijn om niet overmoedig te worden en te denken dat het vanzelf gaat. Als je hard aan het werk bent om die overwinning zeker te stellen, dan is het niet zo dat je bij het verschijnen van deze kaart, al dat harde werken kunt laten zitten. Dus Staven Zes duidt op overwinning, wanneer je doorgaat op de ingeslagen weg, met dezelfde inzet.

Meer info

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00