Tarotkaart Staven Vijf – Ruzie

Rider Waite Tarotkaart Staven Vijf

Globale betekenis: Ruzie. Concurrentie. Discussie, ideeën uitwisselen. Onvermijdelijke problemen en kleine ergernissen. Vaak een behoorlijke woorden- wisseling, woordenstrijd of ruzie met iemand anders of met jezelf. Ervaring opdoen in een praktijksituatie.

Rider Waite Tarotkaart Staven Vijf

Op Tarotkaart Staven Vijf van Waite zien we vijf jongens, die elkaar met stokken te lijf gaan. Je kunt dit zien als jongens die zich aan het oefenen zijn in de zwaardkunst. Zij bereiden zich voor op hun rol als page in dienst van de ridder. In die zin verbeeldt deze kaart ‘een gevecht’ op vriendschappelijke basis om je bepaalde vaardigheden eigen te maken. Hierbij kun je denken aan situaties zoals stage lopen. Ook een discussie om je mening te toetsen en helder te krijgen is een mogelijke betekenis.

Voor een bedrijf kan deze kaart duiden op het ‘knokken’ om klanten te werven en te behouden. Een concurrentiestrijd. Ook het leerproces over alles wat er bij komt kijken om een zaak te leiden, wordt hier aangeduid, vooral als Pentakels Twee ook in de legging voorkomt. Het verschil met Pentakels Twee is dat Staven Vijf duidt op een leerproces in de praktijk en Pentakels Twee op kennis opdoen in een ‘schoolsituatie’.

Ruzie of woordenstrijd is echter de meest gangbare betekenis van Staven Vijf. Het getal vijf heeft te maken met beweging en de strijd is vaak een soort touwtrekkerij om gelijk te krijgen. Staven Vijf kan duiden op een rechtszaak, mits andere kaarten deze interpretatie ondersteunen, zoals Gerechtigheid of veel zwaarden in de legging. Ook is het goed mogelijk dat de woordenstrijd zich geheel in je eigen hoofd afspeelt.

“Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond.” (Albert Einstein)

In de Liefde

Tarotkaart Staven Vijf duidt op strijd. Meestal woordenstrijd. Dit kan zijn met je partner, maar ook met jezelf. In ons hoofd voeren we vaak heftige woordenwisselingen met ‘die ander’ of met jezelf. Wanneer je onvrede voelt met je partner, kun je dit misschien beter bespreekbaar maken en wanneer je heftig twijfelt dan geldt bij Staven Vijf meestal: Bij twijfel niet doen.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Ator Tarot Vijf van Staven

Ator Tarot Staven 5
Ator Tarot Staven Vijf: (Woorden)strijd, discussie. Ervaring op doen in de praktijk.

Ator Tarot eigen: Het voordeel van zo’n cartoonachtig deck is dat alles veel speelser overkomt. Zo ook de Staven Vijf. Ze lijken meer met hun staven te jongleren dan te vechten en iedereen wil aandacht voor zijn capriolen. Het is ook mogelijk dat ze nogal onhandig met zijn allen proberen een tent op te zetten of zo. Maar ze hebben plezier en ze komen er wel uit.


Morgan Greer Tarotkaart Staven Vijf

Morgan Greer Tarotkaart Staven Vijf

Op tarotkaart Staven Vijf van Greer zien we verschillende mensen die hun staven bijeenbrengen. Of dit een gevecht is of een soort “één voor allen, allen voor één” moet blijken uit de omringende kaarten. In principe kun je de betekenissen zoals gegeven voor de Waite Staven Vijf gerust aanhouden, maar ik heb in de praktijk met de Morgan Greer het Drie Musketiers aspects best vaak naar voren zien komen. Dus houd dat in je achterhoofd als mogelijke betekenis, wanneer je werkt met de Morgan Greer. Bij de Waite kaart, heb ik dat aspect eigenlijk nooit gezien, maar de Waite afbeelding duidt ook veel sterker op een ‘gevecht’ dan op het Drie Musketiers gebaar.

Betekenissen rechtop: Competitie en strijd voor heerschappij en macht.
Omgekeerd: Deceptie, proces en achterbaksheid.

Shadowscapes Tarotkaart Staven Vijf

Shadowscapes Tarotkaart Staven Vijf

Volgens mij is de betekenis van de Shadowscapes tarotkaart Staven Vijf, dat je ergens naartoe wilt, je werkt ergens aan, en ineens zit het tegen. Er zijn meerdere hindernissen op je pad. Je wilt eigenlijk opgeven, maar dat kan niet, en dus moet je door. Boor je innerlijke kracht aan, je energiereserves en ga de moeilijkheden één voor één te lijf. Als je twijfelt of je wel de goede kant opgaat, omdat de stroom de andere kant op gaat, dan denk ik, dat deze kaart een aanwijzing vormt dat je op de juiste weg zit, en niet moet opgeven. Overwin de hindernissen één voor één en dan kom je vanzelf in de situatie zoals geschetst in Staven Zes en die is veel beter!

Nog even over die hindernissen. Het kan van alles zijn. Het lijkt zo’n situatie waarbij er van alles tegelijk gebeurt. Kinderen ziek en alles onder gespuugd, zelf ziek, wasmachine kapot, auto kapot, deadline voor een project op werk, dus helemaal geen tijd om ziek te zijn. Die strakke planning die je had om die deadline te halen, die is door alle toestanden helemaal in het honderd gelopen. Dus de hindernissen hoeven niet direct te maken te hebben met je doel, maar ze vertragen je wel. Zo iets.

De Waite Staven Vijf duidt ook op ‘strijd’ en die strijd kan gelijk zijn aan de strijd met de hindernissen zoals hierboven geschetst. In die zin vind ik dat de Shadowscapes Staven Vijf betekenis een mooie aanvulling kan zijn op de RW Staven Vijf.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00