Tarotkaart Staven Zeven – Spreek je uit

Rider Waite Tarotkaart Staven Zeven

Globale betekenis: Succes, behaald door hard werken, vaak alleen. Soms was het nodig om tegenwerking (tegenstand) het hoofd te bieden. Betrokkene doet het werk op zijn eigen manier. Ga door, je bent op de goede weg. Hou vast aan je eigen ideeën en draag deze eventueel uit. Stop niet te veel energie in het verdedigen van je ideeën en plannen, het zou beter zijn ze uit te voeren.

Rider Waite Tarotkaart Staven Zeven

Hier zien we een man op een verhoging staan. Het lijkt erop dat hij zich verdedigt tegenover een menigte. Het aardige is dat hij op een natuurlijke verhoging staat, wat ook kan wijzen op het hebben van een natuurlijk overwicht.

Opvallend is dat zijn staf aan beide kanten bloeit en dat hij twee verschillende schoenen aan heeft. Evenals bij Pentakels Zeven, kun je je afvragen in wiens schoenen hij staat. Zet hij de standpunten van iemand anders uiteen, of komt hij op voor zijn eigen overtuigingen? Waarom staat hij zich zo fel te verdedigen?

Vaak zie ik in deze kaart dat de vraagsteller, degene waarvoor de kaarten zijn gelegd, constant rekenschap wil afleggen voor zijn handelen. Hij vraagt goedkeuring aan de omgeving – aan vader, moeder, vrouw, vrienden – voor zijn acties. Krijgt hij die niet, dan bestaat de mogelijkheid dat hij niet zijn eigen koers blijft varen, maar meegaat met de mening van die persoon, wiens goedkeuring voor hem het belangrijkst is.

Mogelijk staat hij zich zo fel te verdedigen om zichzelf te overtuigen. Met het oog op de verschillende schoenen en de aan twee kanten bloeiende staf is het ook mogelijk dat hij die mening verkondigt, die op dat moment het best in zijn straatje past, of dat hij misschien helemaal niet zo standvastig is als hij lijkt.

Voor mensen met een eigen zaak duidt deze kaart er vaak op dat het nodig is om flink aan de weg te timmeren. Maak reclame, geef lezingen, laat weten dat je bestaat en waar jij uniek in bent. Overtuig je klanten of publiek ervan dat ze bij jou aan het juiste adres zijn.

In de Liefde

Staven Zeven duidt op jezelf en anderen proberen te overtuigen dat jouw keuze de juiste is. Je probeert misschien je twijfels te overschreeuwen. Kijk hier goed naar. Luister ook naar anderen, want misschien hebben ze waardevol advies voor je.

Terug naar het Rider Waite Tarotkaarten overzicht


Ator Tarot Zeven van Staven

Atar tarot staven 7
Ator Tarot Staven Zeven: Je mening verdedigen, je uitspreken. Reclame maken.

Ator Tarot eigen: Op de Ator Staven Zeven is duidelijk zichtbaar dat de afgebeelde man hoger staat. Wat bij mij opkwam was: “Jongens, kijk goed, roeien doe je zo!” En dat past eigenlijk heel goed bij Staven Zeven. Je kunt er bijvoorbeeld een sportinstructeur in zien die uitlegt hoe iets moet of een cursusleider. Maar ik dacht stiekem bij mezelf of het niet handiger zou zijn om ze te leren klimmen in plaats van roeien?


Morgan Greer Tarotkaart Staven Zeven

Morgan Greer Tarotkaart Staven Zeven

Hier zien we een soort Kozak die met zijn stok een verdedigend gebaar maakt. Of hij gebruikt zijn stok om anderen uit de weg te vegen. De manier waarop hij zijn stok vasthoudt, lijkt op het vasthouden van een roeispaan, waarmee een roeibeweging wordt gemaakt. Hij komt vooruit, hij wil vooruit, maar moet daarbij zijn eigen integriteit zien te bewaren. Het woord Kozak is volgens Van Dale in Nederland een scheldwoord voor ruw en aanmatigend optreden. Maar ik denk dat de betekenis van Kozak als een rebel in de positieve betekenis uit de Osho Zen Tarot bijvoorbeeld ook heel goed mogelijk is.

In principe komt de betekenis van de Morgan Greer Staven 7 overeen met die van Waite. Het enige dat ik niet goed begrijp, is de opmerking bij deze Morgan Greer tarotkaart dat je door het verdedigen van je principes, gunstige omstandigheden schept. Ik ben het er wel mee eens dat het soms nodig is om je principes te verdedigen, maar wellicht is het belangrijk om te kijken hoe je dat doet, zodat je gunstige omstandigheden schept. En niet dat je je tegenstanders nog meer tegen je in het harnas jaagt. Wat zou kunnen gebeuren als hij zich als een Kozak volgens de woordenboekdefinitie gedraagt.

Het lijkt mij ook mogelijk dat deze kaart erop wijst dat het belangrijk is om eens goed naar je principes te kijken. Want het is ook mogelijk dat je door het uitsluiten van alles waar je principieel tegen bent, je juist heel veel gunstige omstandigheden misloopt.

Betekenis: Je wordt aangevallen op de geldigheid van je principes door je tegenstanders. Er is moed voor nodig om je principes te verdedigen, maar hierdoor schep je wel gunstige omstandigheden.

Omgekeerd: Verwarring, je kwetsbaar voelen, weerloos.

Shadowscapes Tarotkaart Staven Zeven

Shadowscapes Tarotkaart Staven Zeven

De betekenissen van de Shadowscapes tarotkaartStaven Zeven komt overeen met die van Waite.

De nadruk bij de Shadowscapes Staven Zeven ligt bij het innemen van een standpunt en en dat standpunt verdedigen. De wereld is vol van strijd en zware concurrentie en moed is nodig wanneer je geconfronteerd wordt met moeilijkheden. Bezwijk niet onder de hevige wind, maar zwaai mee zoals de bamboe. Schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden kunnen worden overwonnen met geloof en moed.

Ik vind dat er nogal een verschil is tussen het verdedigen van je nest of het verdedigen van een overtuiging. Het is hier dus van belang om ‘de kleine vosjes’ niet te zien als fysieke vossenkinderen, maar als ideeën en overtuigingen. En wellicht is het ook van belang dat wanneer je overtuigingen worden aangevallen, dat je ziet dat niet ‘jij’ wordt aangevallen, maar een overtuiging die je hebt. Jij bent niet die overtuiging. Je hebt die overtuiging. Dat is toch een verschil en maakt het misschien makkelijker om met de ‘aanval’ om te gaan. En eventueel je overtuiging bij te stellen! Of te accepteren dat iemand anders een ander geloof heeft. Dat idee van bijstellen of dat een ander geloof ook mogelijk is, komt vooral naar voren in de Rider Waite Staven Zeven door de twee verschillende schoenen die de afgebeelde persoon aan heeft.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00