Voorwoord Cursus Tarot voor Beginners

Tarotkaarten lezen wordt plaatjes lezen

Door de mondelinge tarotcursussen die ik verzorg, heb ik gemerkt dat veel mensen wel met de tarot willen leren werken, maar er niet aan beginnen, omdat het ze onbegonnen werk lijkt om de betekenissen van de achtenzeventig tarotkaarten uit het hoofd te leren. Daarnaast geven veel boeken over tarot zo veel informatie dat je door de bomen het bos niet meer ziet. De opzet van deze cursus is om iedere tarotkaart aan een kort onderzoek te onderwerpen, om een globaal beeld van de kaart te vormen, waardoor je houvast krijgt. Is het globale beeld eenmaal duidelijk, dan kun je daarop voortborduren om je kennis van de tarotkaarten te verbreden en te verdiepen.

In deze cursus Tarot Stap voor Stap wordt gewerkt met de Rider-Waite Tarot omdat deze tarot de meest gangbare is. Voor iedere kaart afzonderlijk wordt de symboliek onder de loep genomen, zodat de samenhang tussen symboliek en betekenis duidelijk wordt. Verder wordt er gebruik gemaakt van de numerologische betekenissen van de getallen één tot en met negen als kapstok om de betekenissen van alle achtenzeventig tarotkaarten aan op te hangen en die zo gemakkelijk te kunnen onthouden.

Stapels tarotboeken

Als je een aantal tarotboeken naast elkaar legt, zul je zien dat iedere schrijver enigszins afwijkende betekenissen geeft over de verschillende tarotkaarten. Er zijn immers heel veel betekenissen mogelijk. De betekenis van een kaart hangt af van de plek waar die ligt in een legging, maar ook van de vraag, de vraagsteller en van de lezer. Als je andere kaarten gaat gebruiken dan de Rider-Waite, zul je merken dat de afbeeldingen en gebruikte symboliek de betekenis van de kaart beïnvloeden. De betekenissen zijn dus niet onveranderlijk en vaststaand. Dit is ook een reden waarom het interpreteren van tarotkaarten niet altijd even gemakkelijk is. Gebruik je intuïtie. Vaak is een eerste ingeving juist. Ook is het mogelijk dat meerdere interpretaties juist zijn, omdat de kaarten vaak antwoord geven op meerdere niveaus of verschillende facetten van een vraag.

In deze tarotcursus wordt veel nadruk gelegd op symboliek. Ik ben namelijk van mening dat symbolen energetische betekenisdragers zijn die resoneren met ons onderbewuste en bovenbewuste en dat de betekenis van een tarotkaart voor een groot deel van de afgebeelde symboliek afhangt. En zoals de betekenis van een symbool zich niet in één zin laat vangen, zo is het ook met de betekenis van de kaarten.

Deze tarotcursus is zo opgezet dat iedereen zonder veel leerwerk de globale betekenissen van de tarotkaarten zal kunnen onthouden. Als je niet telkens in een boek over tarot hoeft te zoeken naar betekenissen, is het mogelijk je intuïtie een kans te geven en door vrije associatie betekenissen in je op te laten komen. Ook zul je merken dat je niet meer in verwarring raakt als je andere boeken over de tarot raadpleegt, maar dat je daarmee juist je kennis vergroot. Je hebt nu immers een referentiekader waardoor je in staat zult zijn af te wegen wat jij op dat moment een passende betekenis vindt. Bovendien wordt het door de kapstok die je hebt gecreëerd steeds gemakkelijker om andere mogelijke betekenissen op te slaan in je geheugen.

Veel succes,
Nelly van der Werff

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00