Voorbeelden drie kaarten leggingen

Voorbeelden tarotleggingen les 1

Voorbeeld 1.1 – Zal ik mijn studie met succes afronden?

De vrager trok de volgende tarotkaarten:

 • Voor het verleden: Pentakels Zeven
 • Voor het heden: Pentakels Aas
 • Voor de toekomst: Pentakels Drie

3 tarotkaarten legging

Tip: Probeer eerst zelf de kaarten te interpreteren en lees dan pas verder.Zet bijvoorbeeld je steekwoorden voor de getrokken kaarten op een rij en probeer daar een verhaal van te maken.

Uitwerking:

Het verleden met Pentakels Zeven geeft aan dat betrokkene wel het een en ander heeft bereikt maar nog niet helemaal tevreden is. De studie is ook nog niet af.

Pentakels Aas in het heden geeft aan dat een nieuwe start nodig is. Dit klopt ook verrassend goed, omdat betrokkene tijdelijke gestopt is met de opleiding.

Pentakels Drie in de toekomst duidt erop dat betrokkene zeker in staat moet zijn het examen te doen. Het is interessant om te zien dat de kaarten het wel of niet slagen niet aangeven, omdat dit immers afhangt van het wel of niet hervatten van de studie. Die keuze ligt bij de vrager zelf.

Voorbeeld 1.2 – Hoe kan ik mijn helderziende vermogens verbeteren?

De vraagster trok de volgende tarotkaarten:

 • Hier komt het probleem uit voort: Pentakels Vijf
 • De beste weg is: Pentakels Tien
 • De uitkomst is: Pentakels Acht

tarotkaarten pentakels 5, 10 en 8

Pentakels Vijf geeft aan dat betrokkene angst heeft voor gebrek. In dit geval kan dit betekenen dat betrokkene niet durft te vertrouwen op haar vermogens. In het heden ligt de Tien van Pentakels wat aangeeft dat de vermogens van betrokkene zeer goed ontwikkeld zijn. De uitkomst met Pentakels Acht wijst op routine opbouwen. Het lijkt er dus op dat de helderziende vermogens van betrokkene goed ontwikkeld zijn, maar dat betrokkene er meer mee moet werken, zodat ze de bevestiging krijgt dat haar waarnemingen inderdaad kloppen.

Voorbeeld 1.3 – Hoe gaat mijn financiële situatie zich ontwikkelen?

Vrager trok de volgende kaarten:

 • Verleden: Pentakels Vijf
 • Heden: Pentakels Negen
 • Toekomst: Pentakels Twee

tarotkaarten pentakels 5, 9 en 2

In het verleden (Pentakels Vijf) heeft vrager te maken gehad met armoede of angst daarvoor. De vrager beaamt dit.

In het heden (Pentakels Negen) heeft betrokkene geen financiële problemen en daarnaast is betrokkene in de gelukkige positie dat hij veel vrije tijd heeft. Ook dit klopt. Betrokkene is tijdelijk gestopt met werken om zich te richten op wat hij werkelijk wil.

Twee van Pentakels in de toekomst geeft aan dat betrokkene toch zal moeten opletten om de financiën in balans te houden. Betrokkene vond dit een zeer logisch antwoord, ook gezien het feit dat zijn spaargeld langzaam begint op te raken.

Voorbeeld 1.4 – Kom ik ooit op mijn streefgewicht?

Dit waren de getrokken tarotkaarten:

 • Verleden: Pentakels Zeven
 • Heden: Pentakels Zes
 • Toekomst: Pentakels Negen

Tarotkaarten Pentakels 8, 6 en 9

Pentakels Zeven in het verleden geeft aan dat betrokkene niet helemaal tevreden is met haar figuur of met de reeds behaalde resultaten. Betrokkene geeft aan zeer beslist niet tevreden te zijn met de behaalde resultaten. Het gaat haar te langzaam. Pentakels Zes in het heden geeft duidelijk aan dat, om het streefgewicht te bereiken ‘het afwegen op het goudschaaltje’, wat ook kleine porties aangeeft, noodzakelijk is. De laatste kaart, Pentakels Negen, duidt op succes en ook op afronden van het proces. Het kan ook duiden op het aanleren van nieuwe, betere voedingsgewoonten, die uiteindelijk gewoonten worden. Ook is het mogelijk dat deze kaart aanduidt dat betrokkene het proces zou kunnen ondersteunen, door meer te gaan sporten. De jacht met valken is immers een sport.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00