Pentakels Negen

Globale betekenis: De talenten zijn volledig ontwikkeld, betrokkene kan nu genieten en vrijaf nemen. Ook op financieel gebied heeft betrokkene niets te klagen. In negatieve zin kan deze kaart duiden op luiheid.

Cursus Tarot Pentakels-9Op de tarotkaart Negen van Pentakels zien we een vrouw afgebeeld tussen rijke, vruchtdragende wijnstokken. De druiven duiden op overvloed en een rijke oogst. Het kasteel of landhuis (rechts op de kaart) wijst er ook op dat zij op materieel gebied niets te klagen heeft.

In de middeleeuwen was het jagen met valken een voorrecht van de adel. In het oude Egypte was de valk een koninklijk symbool en werd de valk gezien als een andere gedaante van de god Horus. Aan de valk wordt naast een alziend oog ook onkwetsbaarheid toegeschreven. Het derde oog (zesde zintuig) wordt ook wel het oog van Horus genoemd. Deze symboliek duidt erop dat, wanneer de mens zijn talent heeft ontwikkeld en het stadium van de negen ofwel de voleinding heeft bereikt, hij overzicht heeft over het geleerde. Hij is niet langer kwetsbaar door onwetendheid.

Op de voorgrond zien we een wijngaardslakje. In de winter sluiten deze slakken hun huisje af met een kalkdeksel. In de zomer breken ze het weer open. Hierdoor is dit slakje een symbool geworden voor wedergeboorte en opstanding. Bovendien is het zo dat een slak zijn huisje met zich meedraagt en zo is het ook met verworven kennis.

Deze tarotkaart geeft een situatie aan waarin je een bepaalde vaardigheid zeer goed onder de knie hebt en je niet hoeft te blijven oefenen om die vaardigheid te behouden. Je hebt nu de tijd om je op iets anders te richten. Daarom heeft deze kaart vaak te maken met vrije tijd en rust. Daarnaast duidt deze kaart, vanwege de druivensymboliek, ook op voldoende financiële middelen om die vrije tijd prettig te kunnen invullen.

In ons voorbeeld van de automobilist zou je kunnen stellen dat, wanneer hij maanden niet rijdt het geen enkel probleem voor hem is om het rijden weer op te pakken.

Video Pentakels Negen

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00