Opbouw van de Tarot

Grote Arcana tarotkaarten

De tarot bestaat uit achtenzeventig kaarten. Tweeëntwintig daarvan noemen we de Grote Arcana. Arcana (meervoud van arcanum) is Latijn voor geheimen, voor dat wat verborgen is. De kaarten van de Grote Arcana zijn genummerd van één tot en met eenentwintig, meestal in Romeinse cijfers, en ze dragen een naam. De Magiër heeft het cijfer I en De Wereld heeft nummer XXI. De Dwaas is de tweeëntwintigste tarotkaart.

Tarot Grote Arcana

In de Rider-Waite tarot heeft De Dwaas nummer nul. Dit is om aan te geven dat de Dwaas geen vaste plek heeft in de tarot. De Dwaas wordt beschouwd als degene die de levensweg aflegt en zodoende loopt hij door de hele Grote Arcana heen en heeft hij geen vaste plek in het spel. De Dwaas als nul, aan het begin van zijn tocht, is nog jong, onbezonnen, rein en onwetend. Aan het eind van zijn levensweg, als tweeëntwintigste kaart, is De Dwaas gegroeid en heeft hij levenservaring opgedaan. De cirkel is nu weer rond en hij zou kunnen reïncarneren om als nul weer aan een nieuwe levenscyclus te beginnen.

De eenentwintig andere tarotkaarten van de Grote Arcana worden wel gezien als een inwijdings- of levensweg, als het pad dat we afleggen met als eventueel einddoel eenwording met het Al, God of verlichting. Iedere kaart kan gezien worden als een levensfase. Ook kan men stellen dat de tarotkaarten archetypen uitbeelden. Archetypen zijn door Carl Jung gedefinieerd als oerbeelden of collectieve patronen die iedereen wel bekend voorkomen omdat ze deel uitmaken van het collectief onderbewuste van de mens.

Kleine Arcana Tarotkaarten

Naast de tweeëntwintig kaarten van de Grote Arcana zijn er nog zesenvijftig zogenaamde Kleine Arcanakaarten. De opbouw van deze serie tarotkaarten lijkt veel op die van het hedendaagse kaartspel. De Kleine Arcana van de tarot kent vier reeksen kaarten van één (aas) tot en met tien en een aantal figuurkaarten. De kleursymbolen van de Kleine Arcana zijn Pentakels, Staven, Kelken en Zwaarden.

Tarot Azen Pentakels, Staven, Kelken, Zwaarden

De figuurkaarten van de tarot zijn Schildknaap, Ridder, Koningin en Koning. Deze worden meestal collectief aangeduid als ‘de hofkaarten’. Hiervan zijn er in totaal 16, vier in iedere kleur.

Tarot hofkaarten

Omdat de hofkaarten vaak als ‘moeilijk’ worden ervaren, worden ze in een apart hoofdstuk behandeld en niet samen met de andere tarotkaarten in hun kleur.

Aan de tarotkaarten van de Grote Arcana worden over het algemeen diepere betekenissen toegeschreven dan aan de kaarten van de Kleine Arcana. De ‘kleine geheimen’ verwijzen vaak naar situaties waar je zelf invloed op hebt en de ‘grote geheimen’ verwijzen meestal naar belangrijke leersituaties of situaties waar je minder invloed op hebt of die zwaarder wegen, zoals zaken of situaties die erg belangrijk voor de vraagsteller zijn.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00