Voorbeelden Medicijnwiel

Voorbeelden vier-kaarten-tarotleggingen

Voorbeeld 1.5 – Hoe ga ik meestal te werk als ik iets nieuws probeer te leren?

De vrager trok de volgende tarotkaarten:

 1. Pentakels Aas – Nieuw begin met betrekking tot talenten.
 2. Pentakels Negen – Voleinding, vrager is volleerd.
 3. Pentakels Vijf – Armoede en gebrek, of angst daarvoor.
 4. Pentakels Twee – Vallen en opstaan, materie leren beheersen.

tarotkaarten 4 kaarten legging

Pentakels Aas op de eerste positie ligt niet slecht op deze plek van het oosten. Dit is immers de plek waar het zaadje geplant wordt. Zowel kaart als positie duiden op een nieuw begin.

Pentakels Negen, afronding, op de plek van het zuiden lijkt echter iets voorbarig, wat pentakels vijf op de derde positie ook bevestigt. Het is mogelijk dat de vrager al gauw denkt alles te kunnen.

Pentakels Vijf op de derde positie, het westen, duidt niet bepaald op een stevige plant die vrucht kan gaan dragen. Kortom: hij ondervindt, misschien zelfs op vervelende wijze, dat hij nog niet zoveel kan als hij wel dacht.

Pentakels Twee duidt aan dat deze persoon door zijn onrealistische houding het stadium van vallen en opstaan waarschijnlijk niet voorbij komt en dat deze persoon, bij gebrek aan onmiddellijk succes, besluit om maar weer iets anders aan te pakken. Het noorden bevat immers het zaadje voor de volgende cyclus en daar Pentakels Twee niet op een afronding duidt, geeft Pentakels Aas aan, dat het iets anders is waar betrokkene zich op stort. Hier zien we duidelijk een cyclisch patroon in werking waarvan de vrager toegaf dat het klopte.

Voorbeeld 1.6a – Hoe ga ik met mijn financiën om?

Vrager trok de volgende tarotkaarten:

 1. Pentakels Aas – Nieuw begin.
 2. Pentakels Acht – Alles verloopt soepel, het geld stroomt binnen.
 3. Pentakels Negen – Voleinding, afronding.
 4. Pentakels Vijf – Armoede en gebrek.

tarotkaarten met uitkomst pentakels 5

Ook hier zien we heel duidelijk een cyclisch patroon in werking. Vrager moet telkens weer zijn financiële zaken onder controle krijgen (nieuwe plannen maken met betrekking tot financiën – Pentakels Aas). Dit gaat hem ook heel gemakkelijk af (Pentakels Acht), waardoor hij snel geneigd is om te denken dat de financiële situatie weer onder controle is (Pentakels Negen) en zijn aandacht voor zijn uitgaven weer laat verslappen om zo wederom te maken te krijgen met armoede (Pentakels Vijf). Dit was een steeds terugkerende situatie. Voorbeeld 1.6b laat zien wat voor deze vrager een betere handelswijze zou zijn.

Voorbeeld 1.6b

De vrager uit het vorige voorbeeld heeft nu inzicht gekregen in zijn terugkerend patroon met betrekking tot zijn financiën. Heb je eenmaal inzicht in de situatie dan kun je het cirkeltje opnieuw leggen maar dan met de vraag: Wat kan ik beter doen?

De vrager trok de volgende tarotkaarten:

 1. Pentakels Aas – Nieuw begin
 2. Pentakels Acht- Routine opbouwen, hard werken
 3. Pentakels Zes- Geven en nemen, afwegingen maken
 4. Pentakels Tien- Voorspoed, overvloed.

tarotkaarten legging medicijnwiel met uitkomst pentakels 10

De kaart op het Oosten, Pentakels Aas, geeft het beeld van een nieuwe financiële aanpak. Dit is ook wat de vrager vraagt: Wat is een betere aanpak m.b.t. mijn financiën? Pentakels Acht duidt erop dat betrokkene snel weer het overzicht zal verkrijgen in de situatie en ook verbetering zal ondervinden (Pentakels Acht). Vervolgens moet hij niet zijn aandacht laten verslappen, maar steeds weer afwegen waar hij zijn geld aan zal uitgeven en of een bepaalde uitgave verantwoord is. Kortom, harmonie bewaren tussen zijn inkomsten en uitgaven (Pentakels Zes). Door op deze manier te werk te gaan, zal hij overvloed kennen (Pentakels Tien). Dit brengt hem weer bij Pentakels Aas. In dit voorbeeld kan Pentakels Aas, omdat deze volgt op Pentakels Tien, duiden op een nieuw plan op financieel gebied, bijvoorbeeld investeren.

Het is interessant dat de eerste twee tarotkaarten dezelfde blijven. Het probleem zat hem in de derde tarotkaart, waar betrokkene zijn aandacht voor zijn financiën liet verslappen. De kaart in het westen in de tweede legging geeft aan, dat het nog steeds belangrijk is om de inkomsten en uitgaven in de gaten te houden. Deze kaart duidt op met mate geld uitgeven en in ieder geval niet meer dan er binnenkomt. Wanneer betrokkene deze aanpak volhoudt, zal hem dit geen windeieren leggen (Pentakels Tien). Dit lijkt een ‘open deur’, maar sluit totaal aan bij het gedrag van de vrager. Hij heeft een goed salaris, en is erg geneigd te kopen waar hij zin in heeft als ware hij miljonair. De kaarten wijzen hem erop dat hij weliswaar een welgestelde koopman is, maar dat niet alles kan.

Voorbeeld 1.7a – Hoe spring ik met mijn tijd om?

Vraagster was niet tevreden over de indeling van haar tijd. Ze vond dat te veel tijd ging zitten in het huishouden. Haar vraag luidde: Hoe spring ik met mijn tijd om?

Zij trok de volgende tarotkaarten:

 1. Pentakels Zes – Verdelen, afwegen, en harmonie.
 2. Pentakels Tien – Traditie, familie, moraal en overvloed. Zo hoort het.
 3. Pentakels Vier – Vasthouden hieraan, dus niet flexibel
 4. Pentakels Zeven – Succes, maar vraagster is niet helemaal tevreden.

18

We zien dat vraagster haar aandacht en tijd ‘uitgeeft’ (Pentakels Zes) op een traditionele manier (Pentakels Tien), waarbij veel aandacht gaat naar het gezin en zij altijd voor iedereen klaar staat. Bij haar leeft heel sterk het idee dat het zo hoort (Pentakels Tien). Die opvatting leeft bij haar zo sterk dat ze andere mogelijkheden niet eens in overweging kan nemen, zoals Pentakels Vier aangeeft. Haar huishouden loopt op rolletjes, man en kinderen komen niets te kort maar zij is niet helemaal tevreden. Dit blijkt ook uit Pentakels Zeven. Een voor haar betere handelswijze wordt door de tarot onthuld in voorbeeld 1.7b.

Voorbeeld 1.7b

De vraagster uit het vorige voorbeeld vroeg vervolgens: Hoe kan ik beter met mijn tijd omgaan?

Zij trok de volgende tarotkaarten:

 1. Pentakels Drie – Samenwerken, overleggen, afspraken maken met anderen.
 2. Pentakels Vier – Vasthouden. Bij die afspraken blijven.
 3. Pentakels Negen – Hierdoor krijgt ze meer tijd voor zichzelf.
 4. Pentakels Twee – Flexibele opstelling, maar het blijft schipperen.

tarotkaarten 4 kaartenlezing met pentakels 2

Vraagster vond deze combinatie van kaarten reuze grappig. Want het lijkt erop dat de tarot volkomen begrijpt dat het huishouden nu eenmaal een ondankbare taak is, waarin je wel flexibel moet zijn en constant nieuwe afspraken moet maken om ook tijd voor jezelf te hebben. Pentakels Twee wijst er ook op dat ze alleen dan in balans komt, als ze een balans tussen huishouden en vrije tijd weet te bewaren.

Zoals uit bovenstaande voorbeelden wel blijkt, is het heel goed mogelijk om alleen met deze tien kaarten te oefenen. Houd bij het bedenken van vragen wel rekening met het feit, dat je nu aan het oefenen bent met slechts tien kaarten en dat die kaarten te maken hebben met talenten, geld en materie. Vragen over relaties bijvoorbeeld zijn dus nog niet aan de orde.

Vraag familie en vrienden of je ook voor hen mag kaartleggen. Doorgaans vinden familieleden, vrienden, kennissen en buren het heel leuk om je te helpen, ook al ‘geloven’ ze er niet in. Voor jezelf is het heel leerzaam en je zult merken dat je de spijker heel vaak op de kop slaat, waardoor je zelfvertrouwen en je vertrouwen in de tarot toenemen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00