Pentakels Aas

Globale betekenis Pentakels Aas: Een nieuw idee of plan vooral met betrekking tot het ontplooien van een talent of in verband met geldzaken.

Pentakels hebben te maken met materiële zaken en ontwikkeling van talenten. Het getal één duidt op een nieuw begin en op zelfbewustzijn. Hieruit leiden we af dat de Aas van Pentakels te maken heeft met een nieuw begin op materieel gebied of met de bewustwording van een talent.

Cursus Tarot Pentakels-Aas

Ondersteunt de afgebeelde symboliek deze betekenissen? Wat zien we op deze tarotkaart? Een pentagram wordt door een hand, die uit een wolk lijkt te steken, aangereikt. De hand komt van links. Het geheel hangt boven een grasveld, ommuurd door een haag met daarin rozen en lelies. De haag is onderbroken door een poort waardoor een pad naar de bergen in de verte leidt.

In tarotsymboliek duiden links en rechts respectievelijk op begrippen als intuïtie en verstand; binnen en buiten; verleden en toekomst. Uit het feit dat de hand het pentagram van links aanreikt, maken we op dat we hier te maken hebben met iets dat van binnenuit komt, iets dat reeds in beginsel in ons aanwezig is, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid, de potentie om te leren autorijden. Dit sluit goed aan bij de basisbetekenis die we geformuleerd hebben, gebaseerd op de betekenissen van het begrip pentakel en de numerologische betekenis van het getal één.

Symbolisch gezien is het begrip ‘hand’ zeer rijk aan betekenissen. In het middeleeuwse Europa werd aan de hand van de koning bijvoorbeeld geneeskracht toegeschreven. In de kabbalistiek[1] wordt de rechterhand van God gezien als de zegenende, barmhartige hand en de linkerhand als de hand der gerechtigheid. De hand, vanwege de vijf vingers, is tevens een verwijzing naar het pentagram en daarmee weer een verwijzing naar de gehele mens met zijn vijf zintuigen. In de wapenkunst van de renaissance betekenen handen kracht, trouw, ijver, onschuld en eenheid. Allemaal eigenschappen die je nodig hebt om een nieuwe vaardigheid te kunnen ontwikkelen.

Vanwege de verhullende wolk wordt de hand gezien als de hand van God. Hoewel de hand van links komt, is het een rechterhand en symbolisch gezien is dit de ‘zegenende, barmhartige hand’.

De berg is een wereldwijd symbool voor goddelijke nabijheid. De bergen staan voor de weg naar boven, de weg naar kennis, inzicht en verlichting. Om daar te komen is het echter wel noodzakelijk om de veilige tuin te verlaten en de wijde wereld in te trekken en aan het leven deel te nemen.De haag staat voor veiligheid en bescherming. Rode rozen verwijzen naar liefde en verlangens. In de tarot symboliseren rozen meestal onze diepste verlangens.

De lelie is een veelgebruikt symbool voor maagdelijkheid, reinheid en onschuld. Dit wordt nog eens extra benadrukt door de witte kleur.

De poort is een doorgang en wordt meestal symbolisch gebruikt voor datgene wat er achter ligt, zoals in ‘hemelpoort’ en ‘poorten van de hel’. In de tarot bedoelen we met ‘door de poort gaan’ een stap zetten naar een volgend, eventueel hoger liggend, niveau.

Als je dit alles terugbrengt tot een eenvoudig voorbeeld, bijvoorbeeld de wens om te leren autorijden, dan geeft deze kaart aan dat je de aanleg om het autorijden onder de knie te krijgen al bezit. Om dit talent te ontwikkelen is het echter noodzakelijk dat je de tuin, je veilige omgeving, verlaat en de wereld intrekt. Je hebt een rijschool, een instructeur en oefenterrein nodig. De bergen symboliseren de weg die je hebt te gaan en de top staat voor het halen van het rijbewijs.

Heb je nu besloten de poort door te gaan om het rijden onder de knie te krijgen dan kom je in de situatie zoals geschetst in Pentakels Twee van de tarot.

[1] Het beoefenen van de kabbala – mystieke, alleen voor ingewijden bestemde joodse leer, die zich bezighoudt met Gods wezen en Zijn verhouding tot mens en wereld.

Video Pentakels Aas

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00