Opbouw van de cursus

We beginnen in deze cursus Tarot voor Beginners met de Kleine Arcana omdat aan deze reeks tarotkaarten over het algemeen minder gewicht wordt toegekend dan aan de Grote Arcana. De kennis die je opdoet tijdens het bestuderen van de Kleine Arcana is bovendien nuttig bij het bestuderen van de Grote Arcana van de tarot.

Voordat je aan de eerste les (De Pentakels) begint, is het zinvol om de globale numerologische betekenis van de getallen één tot en met negen door te nemen. Met deze betekenissen in het achterhoofd is het namelijk een stuk eenvoudiger om de globale betekenissen van alle achtenzeventig tarotkaarten te onthouden.

Terwijl je de informatie over de tarotkaarten doorneemt, kun je het beste de kaarten in volgorde voor je neerleggen, zodat je afbeelding, symboliek en betekenis met elkaar in verband kunt brengen. Door deze werkwijze krijg je al vrij snel inzicht in de betekenis van de kaarten. In principe komt het lezen van tarot neer op ‘plaatjes kijken’.

Na de beschrijvingen van de tarotkaarten te hebben doorgenomen, kun je voor jezelf een overzicht maken van de betekenis van die kaarten in relatie tot de numerologische betekenis en de afgebeelde symboliek. Door deze ‘geheugensteuntjes’ leer je spelenderwijs de betekenissen van de kaarten kennen.

Na de kaarten te hebben bekeken, oefen je het interpreteren van de kaarten in relatie tot elkaar. Om te beginnen met eenvoudige legpatronen zoals de “Drie-kaartenlegging” (verleden, heden, toekomst) of de “Vier-kaartenlegging” gebaseerd op het medicijnwiel. Het is de bedoeling dat je na iedere les alléén oefent met de tarotkaarten die je hebt geleerd. Na de eerste les heb je tien tarotkaarten om mee te werken. Na de tweede les heb je twintig kaarten om mee te werken en na de derde les werk je met dertig kaarten en na les zeven ken je alle 78 kaarten van de tarot en en gebruik je alle kaarten voor je leggingen. In het begin ben je dus een beetje beperkt, omdat je niet met alle kaarten werkt. Maar dat slechts tijdelijk.

Aan het eind van iedere les zijn uitgewerkte voorbeelden van tarotleggingen opgenomen om je op weg te helpen.

Tot slot wil ik nog opmerken dat we niet zullen werken met ‘omgekeerde’ tarotkaarten omdat uit de samenhang in een legging wel blijkt of een kaart een positieve of juist een negatieve betekenis heeft. Bovendien ben ik van mening dat kaarten alleen dan omgekeerd in de stapel terechtkomen als je niet bedreven bent in het schudden van kaarten. Het principe van ‘omgekeerde’ kaarten komt in de vervolgcursus wel aan bod. Maar veel, zeer bedreven tarotlezers werken nooit met omgekeerde kaarten, dus in eerste instantie gaan we ons er niet druk om maken. Mocht een tarotkaart omgekeerd op tafel komen te liggen, dan draai je deze gewoon recht.

Tarotkaart omgekeerd en tarotkaart rechtop


Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00