Symboliek Pentakel

De Tarot Pentakels

In deze eerste les van de cursus Tarot voor Beginners behandelen we de tarotkaarten Pentakels Aas tot en met Tien. Lees de betekenissen van de op de tarotkaarten gebruikte symbolen door en onderzoek hoe de symboliek de betekenissen van een kaart ondersteunt. Voordat je begint met het lezen van de uitleg van de symbolen wil ik er nogmaals op wijzen dat het doel van deze methode is dat je leert ‘plaatjes kijken’, dat de afbeeldingen betekenis voor je gaan krijgen en niet dat je de betekenissen van alle symbolen op de achtenzeventig tarotkaarten uit je hoofd gaat leren. Schrik daarom niet van de soms uitgebreide uitleg van de op de kaarten afgebeelde symboliek. Je hoeft dat niet allemaal te onthouden om met de kaarten aan de slag te kunnen.

Symbolische betekenis van de Pentakel in de tarot

Pentakel uit de tarot

De Pentakel, ook wel pentagram genoemd, is het symbool dat deze serie tarotkaarten met elkaar verbindt. Een pentakel of pentagram is een vijfpuntige ster zoals je hiernaast ziet afgebeeld. Het is een oud magisch symbool en werd al door Pythagoras (Griekse wijsgeer in de zesde eeuw voor Christus) gebruikt als symbool voor harmonie tussen lichaam en geest en in het verlengde daarvan voor gezondheid.

Symbolisch gezien wordt het getal vijf in verband gebracht met onze vijf zintuigen en omdat we waarnemen via deze zintuigen, verwijst dit getal naar de fysieke mens en tevens naar de fysieke wereld waarin hij leeft. Het element dat aan het pentagram wordt toegeschreven is het element aarde.

Het pentagram als teken van de rechtop staande mens, duidt op de mens en zijn verbinding met, of zijn plaats in het universum. Dit sluit ook aan bij de stervorm van het pentagram. Symbolisch gezien, verwijzen sterren onder andere naar kosmische orde, zoals in de astrologie.

In vroeger tijden werd het pentagram met de punt naar boven gebruikt om duistere krachten te bezweren. Het omgekeerde pentagram (met de punt naar beneden) staat voor zwarte magie en die zullen we in les zeven tegenkomen bij De Duivel, de vijftiende kaart van de Grote Arcana uit de tarot.

Met het element aarde en het concept vaste materie in gedachte is het niet moeilijk om je voor te stellen dat pentagrammen in tarotsymboliek te maken hebben met materiële, tastbare zaken en geld. Maar ook talenten en bekwaamheden van de mens vallen hieronder.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00