Numerologie als geheugensteuntje

Waarom numerologie voor een cursus Tarot?

Numerologie, getallenleer, komt voort uit een zienswijze dat alles in het universum terug te voeren is tot de negen enkelvoudige getallen en dat deze getallen diepe, kosmische betekenissen zichtbaar maken.

In deze tarotcursus wordt de numerologie niet uitgebreid behandeld, maar dient ze slechts als geheugensteuntje voor het onthouden van de 78 kaarten uit de tarot. Het is voor ons doel voldoende om een aantal steekwoorden te onthouden.

Het getal 1 bijvoorbeeld duidt op een nieuw begin. In alle ‘één-kaarten’ (de azen) is deze betekenis terug te vinden. Weet je vervolgens dat Pentakels te maken hebben met talenten of financiën dan is het niet moeilijk om de Aas van Pentakels te interpreteren als een tarotkaart die te maken heeft met iets nieuws op het gebied van talenten of financiën. Staven hebben vaak te maken met werk en de Aas van Staven duidt vaak op iets nieuws aangaande je werk en kan ook duiden op een nieuwe baan.

Tarokaart Pentakels Aas en Tarotkaart Staven Aas

Hieronder vind je een lijstje van gangbare betekenissen van de getallen één t/m negen. Het is niet nodig die uit het hoofd te leren. Wel is het nuttig om de vetgedrukte betekenissen te onthouden.

Numerologische betekenissen getallen 1 t/10

1. Zelfbewustzijn, begin
Het getal één staat voor God, de schepper van het universum. Eenheid, de wil, individualiteit of voor het individu zelf. Het begin. Het mannelijk beginsel. Zelfbewustheid, het ego. Leiderschap, organisatie en ambitie. De eerste willen zijn. Enen zijn actief, energiek en doelbewust.

2. Intuïtie, dualiteit, conflict
Het getal twee staat voor intuïtie, maar ook voor conflicten en dualiteiten die voortkomen uit 1 + 1 = 2. Het onbewuste, het verborgene en het vrouwelijke beginsel. Tweeën zijn ontvankelijk, meegaand, verdraagzaam en passief.

3. Groei, ontwikkeling en creativiteit
Het getal drie staat voor groei, ontwikkeling, geboorte, scheppingskracht en creativiteit. Dit komt voort uit 1 (man) en 2 (vrouw) = 3 (kind). Drieën zijn actief, onderhoudend, levensgenieters en leggen gemakkelijk contact. Drie is het getal van de christelijke Drie-eenheid, maar ook van de eenheid tussen ons lagere zelf, bewuste zelf en hogere zelf. Dit duidt op een vorm van samenwerking.

4. Vormgeving, materie
Het getal vier staat voor de materie, voor de stoffelijke wereld. Bij vier kun je denken aan de vier windrichtingen en in het verlengde daarvan aan de hele wereld. Maar ook voor betrouwbaarheid, zelfvertrouwen, stabiliteit, macht en onkreukbaarheid. De vier is functioneel en economisch aangelegd. De vier houdt ook verband met discipline en werk. Flexibiliteit is niet de sterkste kant van de vier.

5. Moraal, beweging
Vijf is het getal van de mens en zijn vijf zintuigen. Dit getal staat voor beweging, de relatie tot de ander, leraarschap en het huwelijk. Communicatie. Vijven zijn vlug van begrip, willen alles proberen, maar zo lang de vijf geen richting heeft bepaald, is het een wispelturig getal. De vijf staat voor reizen, vrijheid en het opdoen van ervaringen in het algemeen.

6. Harmonie, kiezen en delen
Het getal zes staat voor het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen beslissingen en handelingen en het maken van keuzen. Het wordt in verband gebracht met liefde, huis en gezin maar ook met het zesde zintuig. Tevens staat de zes voor harmonie en evenwicht.

7. Succes en spiritualiteit
De zeven is het heiligste en meest magische getal onder de getallen. De zeven staat voor evolutie, mystieke wijsheid en het spirituele in het algemeen. De zeven is het geluksgetal bij uitstek en symboliseert daarom ook overwinning, succes en geluk. Het is het getal van het ideaal van de mens, van dat wat hij wil bereiken.

8. Oorzaak en gevolg
Acht staat voor gerechtigheid, het lot en karma (de wet van oorzaak en gevolg). Maar ook voor geld en macht.

9. Vervulling, afronding
Het getal negen sluit de cyclus af en is het getal van voltooiing, afronding en totaliteit. Het is tevens het getal van inwijding.

10 Het getal 10 is 1 + 0 = 1
In de numerologie worden alle meervoudige getallen door optelling teruggebracht tot een enkelvoudig cijfer. Het getal tien heeft dezelfde betekenissen als één, maar dan op een ‘hoger’ niveau. Er is immers al een cyclus van één tot en met negen doorlopen.

Ontwikkelingsweg

De onderstaande ‘ontwikkelingsweg’ is bedacht om het onthouden van de betekenissen van de getallen te vergemakkelijken:

  1. Man; zelfbewust, begin.
  2. Vrouw; intuïtie maar ook conflicten en dualiteiten die voortkomen uit het samenzijn van man en vrouw.
  3. Kind; komt voort uit man en vrouw. Een kind groeit, maakt ontwikkeling door en is creatief. Het gezin is een vorm van samenwerking.
  4. Het kind groeit en ontwikkelt zich en geeft uiting aan zijn creativiteit in de stoffelijke wereld en leert om zijn ideeën te verwerkelijken in de wereld, en ook hoe het zijn zin moet krijgen.
  5. Het kind ontdekt dat er naast het materiële ook nog geestelijke aspecten meespelen. Het krijgt normen en waarden mee van zijn ouders.
  6. Gebaseerd op die normen en waarden zal het kind keuzes maken en leert het verantwoordelijkheid te nemen voor zijn handelingen en beslissingen. Gewoonlijk zal hij kiezen voor datgene waarvan hij meent dat het hem plezier zal geven.
  7. Dit zal leiden tot succes in zijn leven.
  8. Door de keuzen die hij gemaakt heeft en door de resultaten die eruit voortvloeiden heeft hij inzicht gekregen in de wet van oorzaak en gevolg.
  9. En dat brengt hem bij de voleinding en afronding.
  10. Is 1 op een hoger niveau. Het kind begint een eigen gezin.
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00