Wat is Huna?

Huna – een sjamanistiche kijk op de werkelijkheid

Huna wordt wel omschreven als een vorm van praktische filosofie, psychologie of sjamanisme, afkomstig van de Polynesische Eilanden.

Max Freedom Long

Max-Freedom-Long
Max Freedom Long

Max Freedom Long (1890-1971) wordt algemeen beschouwd als de her-ontdekker van Huna. Tijdens zijn langdurige verblijf op Hawaï (1917-1926) stuitte Long op deze ‘geheime’ kennis die hem dusdanig ‘greep’ dat hij de rest van zijn leven gewijd heeft aan het bestuderen en uitdragen ervan omdat hij meende dat Huna magische geheimen bevatten die voor velen van praktisch nut konden zijn.

Tijdens zijn verblijf op Hawaï kreeg hij weinig medewerking van Na Kahuna’s (experts in Huna) omdat ze niet geneigd waren de kennis met een vreemdeling te delen. Dat het beoefenen van Huna toentertijd wettelijk verboden was, zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld.

Dus her-ontdekker is een beetje een vreemde benaming, want het was niet kwijt. Deze kennis werd gewoon niet zomaar met iedereen gedeeld. Maar Max Freedom Long heeft er wel voor gezorgd dat Huna in het westen bekend werd.

Serge Kahili King

Serge Kahili King
Serge Kahili King

Mijn leraar op het Huna-pad is Serge Kahili King. Hij is opgegroeid met de kennis van de Na Kahuna’s. Net zoals Long, vindt King de kennis van dusdanig belang dat hij die wil delen met anderen. Hij heeft een groot aantal boeken geschreven en geeft cursussen en workshops om Huna toegankelijk te maken.

Tegenwoordig worden er steeds meer ‘ontdekkingen’ gedaan die bij de Na Kahuna’s al eeuwenlang bekend waren. Zo is er vanuit de kwantumtheorie het inzicht gegroeid dat “de wereld is zoals je denkt dat hij is” en dat energetisch alles en iedereen met elkaar verbonden is. Voor mij zijn deze inzichten puur Huna.

De Na Kahuna’s zijn praktisch ingesteld. Theorie is leuk, maar praktische resultaten is waar het om draait. Zelf ben ik ook altijd op zoek naar de praktische toepasbaarheid van theorieën. Ik moet er wel iets aan hebben!

Het woord Huna betekent geheim of verborgen kennis. Hiermee bedoelen we niet dat de kennis geheim moet zijn en alleen aan een selecte groep mag worden doorgegeven. Met geheim bedoelen we de verborgen of onbekende kant van dingen.

De kennis is in feite niet verborgen, maar door onze aangeleerde manier van denken en kijk op de wereld, zien en begrijpen we de ware aard der dingen niet, begrijpen we de spirituele wetten niet die al sinds het begin der tijden bekend zijn. Spirituele meesters verwijzen keer op keer naar deze wetten, maar om ze te begrijpen en te kunnen toepassen is een omkering van 180 graden in ons denken nodig. Bijvoorbeeld van “Eerst zien, dan geloven” naar

Eerst geloven, dan zien.

Harmonie

Het uitgangspunt van iedere vorm van sjamanisme is het herstellen van harmonie waar dat nodig is. Dit is ook de centrale gedachte achter Huna. Zo kort gezegd, klinkt dat uitermate simpel, maar harmonie is van groot belang. Wanneer er harmonie is, wanneer je in harmonie bent met jezelf, je lichaam, je omgeving, het universum, dan ben je ook ontspannen en is het mogelijk om spontaan te herstellen van ziekte, om allerlei goede dingen te laten gebeuren en te ervaren en je gelukkig te voelen. Disharmonie brengt je die manifestaties waar je niet op zit te wachten, zoals ziekte, nog meer rekeningen, nog meer ruzie et cetera. Harmonie is een voorwaarde voor het bewust en gericht manifesteren van positieve omstandigheden.

Een Huna-sjamaan is een genezer van relaties tussen geest en lichaam, tussen mensen onderling, tussen mensen en omstandigheden, tussen mensen en de natuur en tussen materie en geest. Kortom, een Huna-sjamaan is iemand die zich richt op het herstellen van evenwicht daar waar nodig.Serge Kahili King in Urban shaman

Opdracht Harmonie

Denk na over het concept ‘harmonie’.

Onderzoek voor jezelf (mediteer op) wat de concepten harmonie, ontspanning en evenwicht voor jou betekenen en maak aantekeningen van je bevindingen.

 • Wat betekent harmonie voor jou?
 • Kun je je een moment herinneren dat je in harmonie was met jezelf en alles om je heen?
 • Kun je je voorstellen of heb je ervaren dat dingen/zaken goed gaan (of als vanzelf gaan) wanneer je een gevoel van harmonie hebt met jezelf en de wereld om je heen?
 • Wanneer je ontspannen bent, zou je dat dan ook kunnen omschrijven als harmonie en vice versa? Kun je een beetje ontspannen zijn? Of is ontspanning altijd volledig?

Huna grondbeginselen

De basisbeginselen van Huna, die in deze cursus worden toegelicht, zijn:

De 3 aspecten van bewustzijn:

 • Lager Zelf (Ku)
 • Midden Zelf (Lono)
 • Hoger Zelf (Kane)

De zeven Huna principes:

 1. De wereld is zoals je denkt dat hij is. (zien)
 2. Er zijn geen grenzen (loslaten)
 3. Energie volgt aandacht (concentratie)
 4. Nu is het moment van kracht (aanwezigheid)
 5. Liefhebben is gelukkig zijn met (zegenen)
 6. Alle kracht komt van binnenuit (bekrachtigen)
 7. Effectiviteit is de graadmeter voor waarheid (opties)

De vier werelden of energetische niveaus:

 • de objectieve wereld
 • de subjectieve wereld
 • de symbolische wereld
 • de holistische wereld

Dit is waar het allemaal om draait in Huna en wanneer je die principes onder de knie krijgt, gaat er een wereld aan mogelijkheden voor je open.

Wanneer je te hard werkt, maak je geen gebruik van Huna.Max Freedom Long

De principes lijken makkelijk, en zijn ook gemakkelijk, maar we zijn geconditioneerd op zo’n manier dat we keer op keer vergeten de principes toe te passen. We hebben bepaalde patronen van reageren ontwikkeld en het kost tijd om die te veranderen. Dit wordt vaak vergeleken met water dat de rivierbedding volgt. Wil je dat het water een andere route neemt, zul je de bedding moeten verleggen. In het begin zal dat moeizaam gaan en het water zal keer op keer proberen langs de oude bedding te stromen, maar wanneer je volhoudt, zal een nieuwe bedding ontstaan waardoor het water moeiteloos stroomt. In deze cursus krijg je volop oefeningen aangeboden om de bedding blijvend te verleggen.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00