Kane – Hoger Zelf

Kane – verbinding met de oorspronkelijke bron

KANE (uitspraak: kaa-nee) is je vader/moeder zelf. Je hoger zelf. Dit wordt gezien als je pure spirituele kern. Kane zelf ontspringt weer aan een hogere bron die je de godheid of oorspronkelijk bron zou kunnen noemen.

De primaire functie van Kane is het scheppen van de gewenste mentale en fysieke ervaring. Let wel, “gewenst” volgens de programmering van Ku! Maar ook ‘gewenst’ volgens je zelfgekozen of opgedrongen ‘levensplan’.

De primaire motivatie van Kane is harmonie.

Kane manifesteert op basis van de inhoud van Ku, maar bewaakt ook je ‘hoger plan’.

Hoe kom je aan een hoger plan? Je kunt dit zelf gekozen hebben voor je geboorte of zelfs enkele levens geleden om een bepaalde ervaring op te doen, als leerproces of om welke reden dan ook. Het kan je opgedrongen zijn door anderen, die met veel kracht iets tegen je riepen, bijvoorbeeld op het moment dat je onthoofd werd in een vorig leven. Zoiets hakt er behoorlijk in. Laat ik dit verduidelijken met een eenvoudige ervaring uit mijn huidige leven.

Een aantal jaren geleden was ik het kaartspel Catan aan het spelen met mijn zus die twee jaar jonger is dan ik. Ik denk dat ik rond de 50 was. Ik kon de kaartjes prima lezen zonder leesbril.

Op een gegeven moment zegt mijn zus: “Kun jij die kaarten zonder bril lezen?” Op een beetje beschuldigende toon, vond ik.

Ik antwoordde dat ik die kaarten inderdaad kon lezen zonder bril.

Waarop mijn zus zei: “Dat kan helemaal niet. Je bent ouder dan ik, en ik heb een leesbril nodig.”

Ik merkte op dat het waarschijnlijk niet met leeftijd te maken had. Volgens mijn zus klopte het niet dat ik geen leesbril nodig had, want ons vader droeg een bril, ons moeder had al op haar 40ste een leesbril. We speelden verder.

Een week later stond ik bij de Hema een leesbril uit te zoeken, want ik kon een boek alleen nog met de grootst mogelijke moeite lezen. Terwijl ik die leesbril aan het proberen was, realiseerde ik mij dat haar betoog er bij mijn Ku duidelijk had ingehakt en Ku direct aan de slag was gegaan om deze nieuwe waarheid te creëren, want lezen zonder leesbril op je 50ste dat klopte niet. Mijn zus was daarin heel stellig geweest. En ik had niet tegen mijn Ku gezegd, dat hij daar niet naar moest luisteren, dat het onzin was. Ik herinnerde mij, dat ik er nauwelijks op had gereageerd, ook innerlijk niet, omdat ik bezig was mijn strategie uit te stippelen om het spel te winnen. En zo komt Ku dus aan overtuigingen die je niet dienen.

Je kunt je nu vast wel voorstellen hoeveel overtuigingen je hebt meegekregen van je ouders die overspannen reageerden wanneer je iets deed wat zij niet wilden dat je deed. Overtuigingen zoals ‘ik ben niet goed genoeg’ en ‘falen en fouten maken is slecht’ . Gelukkig is er een makkelijke manier om dit soort levensbepalende overtuigingen te doen verdwijnen, namelijk de Lefkoe Methode. Hierop kom ik later in de Probleemoplossende Hulpmiddelen op terug. Maar eerst terug naar het Hoger Plan.

Je hoeft geen levensplan te hebben. In de Cursus in Wonderen staat: “Gods wil voor mij is volmaakt geluk.”

Een levensplan en zeker een levensplan om ongelukkige ervaringen te hebben, is geen heilig moeten. Maar als je dat ergens wel gekozen hebt, of je hebt laten opdringen omdat je even niet oplette, of de gevolgen niet overzag, dan mag je je hoger plan gerust aanpassen.

Een Hoger Plan Aanpassen

Als je het idee hebt dat je een of ander ‘hoger plan’ hebt, en dat plan bevalt je niet, schrijf dan gewoon een nieuw plan! En dat kun je heel letterlijk doen. Je schrijft je oude plan op en zet er een groot kruis doorheen en schrijft er ‘oud’ overheen in koeienletters met een dikke stift om het goed duidelijk te maken voor Ku dat dit plan heeft afgedaan. Schrijf dan een nieuw plan. Schrijf hierboven in koeienletters met een dikke stift: Nieuw!

Om deze nieuwe situatie voor je gehele zelf goed helder te krijgen, is het van belang om de nieuwe uitkomst te voelen, te zien, te horen, te proeven en te ruiken! Geef het kracht! Doe het met grote stelligheid. En herhaal dit, met name het tweede deel van deze oefening, totdat je echt het gevoel hebt, dat het nieuwe plan, stevig in Ku verankerd is.

Om te weten of een nieuw plan in Ku veranderd zit, kun je spiertesten!

Samenwerking Ku, Lono en Kane

Als we ons de samenwerking Ku, Lono en Kane simplistisch voorstellen, ziet het er zo uit: Lono genereert een patroon door te besluiten dat iets waar is. Ku slaat het patroon op in het geheugen en Kane gebruikt het patroon om ervaring te manifesteren. Kane geeft ook inspiratie om het patroon harmonieuzer te maken.

Dus als je besluit en ook echt gelooft dat je rijk en beroemd zult worden, zal dit patroon door je Ku opgeslagen worden in je geheugen en zich uiteindelijk manifesteren. Manifesteert het zich niet, dan is het bijvoobeeld mogelijk dat je eigenlijke overtuiging is dat je voor een dubbeltje geboren bent en dus nooit een kwartje zult worden. Dit patroon is misschien al vele levens lang door je Ku opgeslagen en wordt nog steeds door Kane gebruikt om die dubbeltjes-ervaring te creëren, net zo lang totdat je die ontdekt en verandert. Of heel overtuigend ‘je rijk en beroemd ervaring’ weet neer te zetten. Waarbij het wel van belang is dat je concreet voor ogen hebt wat ‘rijk’ inhoud en ook geen problemen hebt met beroemd zijn.

Oefening Harmonie 2

Je drie zelven zullen je gegevens aanreiken als je daarom vraagt. Wanneer je steeds weer problemen hebt op een bepaald levensgebied, dan kun je deze oefening proberen om te kijken wat de blokkade of overtuiging is, die er de oorzaak van is dat het betreffende levensgebied niet in balans is.

Ga nog eens kijken naar de Harmonie-oefening die je gedaan hebt aan het eind van ‘Wat is Huna’ en kijk dan naar een probleemgebied in je leven en bedenkt hoe dat levensgebied er uit zou zien wanneer alles koek en ei zou zijn. Je kunt bijvoorbeeld in je schrift opschrijven:
Lono, als het levensgebied [ vul levens/probleemgebied in] (financiën, gezondheid, werk, familie, relaties, rijkdom, bekendheid, kennis/opleiding) op orde zou zijn, hoe ziet het er dan uit?
Schrijf vervolgens de beelden op die Lono je aanreikt.

En vraag het aan Ku:
Ku, als er harmonie is op het gebied van [vul levens/probleemgebied in], hoe ziet dat er dan uit.
En ga dan opschrijven wat je Ku je aanreikt.

Het is hier mogelijk dat Ku gelijk aangeeft dat dat helemaal niet kan. Ik heb bijvoorbeeld aan mijn Ku gevraagd: “Als er harmonie is op het gebied van financiën”. En verder kwam ik niet eens met schrijven, want mijn Ku riep onmiddellijk “dan zou dat een ramp zijn”. Dat was wel even schrikken.

Als zoiets je overkomt, vraag dan aan je Ku waarom dat een ramp is, zodat je die overtuiging uit de wereld kunt helpen.

Vraag het Kane:
Kane, als er harmonie is op het gebied van [vul gebied in], hoe ziet dat er dan uit?

Ga dan kijken wat de overeenkomsten en de verschillen zijn in de beelden die door de drie zelven zijn aangereikt. Met deze gegevens zal het je waarschijnlijk lukken, om beelden die je niet wilt te schrappen en een nieuw plan te schrijven dat de beelden bevat die je wel wilt en waar alle drie de zelven zich in kunnen vinden.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00