Lono – Midden Zelf

Lono neemt de beslissingen of zou dat moeten doen

lono beeld
Lono

LONO (uitspraak: loo-noo) wordt vaak aangeduid als Midden Zelf of bewuste geest.

De primaire functie van Lono is het nemen van beslissingen. De primaire motivatie is orde scheppen en zijn gereedschap is verbeelding.

Lono en Beslissingen

Wanneer de drie aspecten van bewustzijn, Ku, Lono en Kane, geïntegreerd zijn en samenwerken, geeft dit een gevoel van heelheid. Wanneer we dat gevoel van heelheid niet ervaren gaan we meestal in ons onderbewuste (Ku) zoeken naar de wortel van het probleem of we kijken zoekend om ons heen of er ergens leiding te vinden is. Liefst van Hoger Hand. We zullen niet snel geneigd zijn om te denken dat het probleem ligt bij Lono die zijn taak, zijn functie, namelijk het nemen van beslissingen, niet naar behoren vervult. We hoeven onze leidinggevende taak maar op te pakken en richting aan ons leven te geven om dat gevoel van heelheid weer te ervaren.

Lono is dat gedeelte van ons dat het dichtste staat bij wat we als onszelf ervaren. Het is onze denkende geest, bewuste zelf, die alles op een rijtje wil zetten, wil classificeren en ordenen om zo de wereld om ons heen te kunnen verklaren en richting te geven aan ons leven.

Lono wordt dus vaak aangeduid als Midden Zelf of bewuste geest.

  • De primaire motivatie van Lono is orde scheppen.
  • Zijn gereedschap is verbeelding.
  • Zijn belangrijkste functie is het nemen van beslissingen.

Veel Lono’s laten het richting geven achterwegen en geven dus geen leiding aan Ku, waardoor Ku maar wat aanmoddert en zich laat leiden door impulsen van buitenaf over ‘hoe verder’. Je Ku maakt geen onderscheid tussen impulsen van buitenaf of van binnenuit. Je Lono is zich wel bewust van het verschil tussen binnen en buiten en verleden, heden en toekomst.

Lono weet wanneer je op je eigen tenen trapt of wanneer iemand anders op je tenen trapt. Hij weet het verschil tussen een herinnering die ‘echt’ is of die uit een film komt. Je Ku weet dat niet en is daarom ook niet in staat om creatief te reageren op gebeurtenissen. Ziek worden wanneer zaken op werk niet prettig verlopen, is een typische Ku-reactie. Hierdoor ben je weliswaar even weg uit de onplezierige werksfeer maar het probleem is daarmee nog niet opgelost.

Het nemen van beslissingen wordt vaak als moeilijk ervaren. We twijfelen; we vinden dat we te weinig of juist te veel gegevens hebben, we kunnen het pad niet helder zien en de gevolgen niet overzien. Eigenlijk willen we het liefst vooraf weten wat de gevolgen zijn van een bepaalde beslissing. We zijn bang om beslissingen te nemen omdat de genomen beslissing wel eens de verkeerde zou kunnen zijn. Ook hebben we vaak het gevoel dat er ‘geen weg terug is’. Gevoelsmatig kleven aan het nemen van een beslissing zoveel haken en ogen dat we oprecht kunnen zeggen ‘ik weet het niet meer’.

De makkelijkste en meest doeltreffende manier om beslissingen te nemen is jezelf te vragen: Hoe VOELT de beslissing op dit moment, in het heden. Voelt het goed, geeft het je een gevoel van vrede, een ‘yes-gevoel’? Dan is het een goede beslissing. Voelt het niet goed, doe het dan niet.

De toevoeging ‘in het heden’ is heel belangrijk. Hoe voelt het NU, op dit moment. ‘Wat als…?’ is rampzalig voor het nemen van beslissingen. “Ja maar… en stel je nu eens voor dat zus of zo niet goed komt en dat ….”. Wanneer je denkt ‘wat als’ ben je niet meer in het heden, dan ben je in de toekomst. Je kunt ook met je hoofd in het verleden zitten en denken “ja maar, toen……”

Soms hebben we alleen maar de keuze tussen iets wat niet zo goed voelt (A) en iets wat helemaal niet goed voelt (B). Het lijkt dan voor de hand liggend om te kiezen voor A. Houd vast aan ‘voelt het niet goed, dan niet doen’. Nu heb je dus echt een probleem. Je Ku begint het Spaans benauwd te krijgen, wat zich bijvoorbeeld kan uiten in een fikse verkoudheid, rugklachten, migraine, hyperventilatie of een astma-aanval. Er moet iets gebeuren, je staat met je rug tegen de muur, en je hebt geen keuzemogelijkheden. De oplossing? Vraag het je Hoger Zelf.

Die leiding van Hoger Hand die we ze zo graag willen is voorhanden, mits je erom vraagt. Vraag aan je Hoger Zelf om je in de komende 24 uur minimaal drie goede oplossingen aan de hand te doen, zodat er iets te kiezen valt. Je kunt dit verzoek richten tot je Hoger Zelf tijdens een meditatief moment. Overdenk je probleem, de keuzes die je niet bevallen en verzoek dan je Hoger Zelf om je te helpen nog een aantal mogelijkheden te zien. Laat het dan los en je kunt er zeker van zijn dat op de een of andere manier meerdere keuzemogelijkheden je kant op komen. Dit kan gebeuren tijdens een droom, of een ingeving bij een televisieprogramma, een zin die je opvangt op straat, iets wat je leest of op welke manier dan ook.

Luister naar je gevoel en niet naar je verstand! Nu wil ik ook weer niet zeggen dat je ‘onverstandig’ door het leven moet gaan, maar hoe verstandig is het om allerlei rampspoedige scenario’s te bedenken? Vooral als je weet dat je manifesteert waar je je aandacht op richt! Wanneer je zo’n “wat als-rampspoed scenario” bedenkt, vraag je dan af of het waar is, en of het tegenovergestelde ook waar zou kunnen zijn. (Doe The Work!)

Een beslissing nemen is besluiten waar je je aandacht op gaat richten!Serge Kahili King

Mijn Huna-leraar, Serge Kahili King zegt over beslissingen het volgende:

“Veel mensen mensen hebben moeite met het nemen van beslissingen omdat ze bang zijn om een verkeerde beslissing te nemen.”

King is van mening dat we niet zozeer bang zijn om de verkeerde beslissing te nemen, maar dat we eigenlijk bang zijn voor teleurstelling of voor afkeuring. Vervolgens zegt hij dat het nemen van een ‘verkeerde’ beslissing voor de toekomst niet mogelijk is. Want een beslissing van nu creëert geen toekomstige gebeurtenis. Stel nu, zegt King, dat twee mensen die nu in Missouri wonen, de ene een positief denker en de ander een negatief denker, allebei overwegen of naar Honolulu of naar New York te zullen verhuizen en ze kiezen beiden voor Honolulu. De kans is groot dat de positieve denker een positieve ervaring zal hebben en de negatieve denker een negatieve ervaring. De kans is ook groot dat ze allebei hun ervaring zullen toeschrijven aan de beslissing om naar Honolulu te verhuizen. De negatief denker zal dan denken dat hij een verkeerde beslissing heeft genomen en de positieve denker zal blij zijn met zijn ‘juiste’ keuze. Hadden ze beide voor New York gekozen, dan zou de situatie waarschijnlijk precies hetzelfde zijn.

Een beslissing zorgt er niet voor dat een toekomstige gebeurtenis zich op een bepaalde manier ontwikkelt. Die ontwikkeling hangt af van hoe je denkt nadat je de beslissing hebt genomen. Het niet nemen van een beslissing omdat je bang bent voor teleurstelling is zoiets als zeggen dat je bang bent dat je in de toekomst de beslissing zult nemen om je rot te voelen ongeacht het resultaat of dat je bang bent dat het resultaat niet zal zijn zoals jij wilt dat het zal zijn. King vergelijkt dit met niet opstaan omdat je bang bent dat je zult beslissen je ergens ongelukkig over te voelen. Wat hij dus eigenlijk zegt, is dat een beslissing niet direct tot een bepaald resultaat leidt, maar dat hoe je denkt wel naar voorspelbare resultaten leidt en dat je altijd weer een keuze hebt hoe je een ervaring gaat interpreteren.

Een beslissing van nu kan slechts huidige gebeurtenissen creëren. Dit is wat lastig te zien maar er is alleen maar NU. Het verleden is niet meer, de toekomst bestaat nog niet. Er is echt alleen maar het ‘huidige moment’. En met ons denken brengen we daar het verleden naar toe of we brengen de toekomst in het huidige moment, maar dat is dus nooit de werkelijkheid van dat moment.

Dus houd je denken in de gaten en wanneer je verwarring voelt, of je voelt je niet prettig of je weet het allemaal niet meer. Neem dan even pauze en onderzoek je gedachten. Ben je in het nu? Of ben je bezig met ‘Ja maar…, wat als …. en toen….?’ Hoe vaak gebruik je de woorden ‘altijd’ en ‘nooit’, en ‘dat is toch zo’? Wanneer je jezelf betrapt op ‘altijd’ en ‘nooit’, ‘en ‘dat is toch zo’ is dat vaak een goede indicatie dat je niet in het huidige moment bent. Breng jezelf terug naar het heden en je gevoel zal je feilloos de juiste weg wijzen.

Voor het nemen van beslissingen is het ook zinvol als je weet waar je naar toe wilt en wat je uiteindelijk wilt bereiken, omdat je dan je beslissingen kunt baseren op dat wat je dichter naar je doel brengt. Stel dat ik nu kan kiezen tussen baan A en baan B en ik wil eigenlijk een eigen bedrijf maar ik ben nog niet zo ver dat ik daarmee durf te starten, dan zou ik kunnen kiezen voor baan B omdat ik daar vaardigheden denk te leren die ik nog niet zo goed kan, maar die ik voor mijn eigen bedrijf ook nodig zal hebben. Of ik kan kiezen voor baan A omdat ik daar meer kan schuiven met mijn uren zodat ik naast die baan kan starten met mijn eigen bedrijf. Dus ik neem die beslissing waarvan ik denk dat die mij dichter bij mijn doel zal brengen.

Wij zijn gewend om lineair te denken in oorzaak en gevolg. Je neemt bijvoorbeeld een beslissing om van baan te veranderen, maar neem je ook de beslissing hoe je wilt dat dat uitpakt? Zie je het gewenste resultaat voor je of laat je dat gewoon gebeuren zoals het komt? De meeste mensen zijn niet gewend om hele specifieke beslissingen te nemen waarbij ze het gewenste eindresultaat duidelijk voor ogen hebben. Ik verander van werkgever en of het leuk of niet leuk gaat zijn, dat merk ik dan wel, want ik heb niet het gevoel dat ik dat kan bepalen. Er zijn namelijk zoveel factoren in het spel, zoals welke collega’s ik ga krijgen, of het werk me wel echt zal bevallen enzovoort. In feite is het handiger om het voorstellingsvermogen van Lono vooraf in te zetten in plaats van dat soort zaken aan het toeval over te laten.

Oefening om inzicht te krijgen in Lono

Beantwoord onderstaande vragen voor jezelf in een schrift/dagboek/computerbestand:

  1. Wat is de motivatie van Lono, het gereedschap van lono en de functie van Lono
  2. Geef een voorbeeld uit je eigen leven, waarin je de primaire motivatie van Lono herkent
  3. Geen een voorbeeld uit je eigen leven hoe je het primaire gereedschap van Lono hebt ingezet om een bepaald doel te bereiken
  4. Analyseer een aantal belangrijke beslissingen die je hebt genomen en bekijk het pad dat heeft geleid tot de uiteindelijke beslissing. Pakte die beslissing goed of slecht uit. Had je het eindresultaat duidelijk in beeld of alleen het eerste deel van het gewenste resultaat?
  5. Kijk/onderzoek een week lang wanneer en wat voor beslissingen je neemt en hoe je beslissingen neemt. Te beginnen met hoe je je voelt en verwacht dat je dag gaat verlopen wanneer je net wakker bent. Schrijf iedere dag je ervaringen op!
  6. Onderzoek hoe je omgaat met ‘beslissingen’ die op je pad komen. Bijvoorbeeld: Als iemand anders een beslissing neemt om een rot dag te hebben, ga je daar dan in mee of zeg je krachtig tegen je Ku dat je een fijne dag gaat hebben.

 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00