Ku – Lager Zelf

Drie aspecten van bewustzijn

In Huna onderscheiden we drie aspecten van bewustzijn: Ku, Lono en Kane.

Deze drie aspecten zijn allemaal onderdeel van ieder mens. Het onderscheid wordt alleen gemaakt voor het leerproces, om inzicht te krijgen in hoe we functioneren. Zo ongeveer als je een vrucht kunt ontleden in schil, vruchtvlees en pit om een beter idee te krijgen van de vrucht als geheel.

Ku – Lager Zelf

Ku Lager Zerlf
Ku

KU (uitspraak: koe) vertegenwoordigt het hart, het lichaam, je geheugen. Soms wordt wel gezegd dat Ku je onderbewuste vertegenwoordigt, en dat hangt af van je definitie van onderbewuste. 

Een ander woord voor Ku is Lager Zelf, maar dan niet Lager in de zin van minder. Je Ku is gewoon een aspect van jezelf met bepaalde functies. Net zoals je een hart, longen en nieren nodig hebt om te kunnen leven en waarvan je ook niet kunt zeggen dat de een belangrijker is dan de ander.

Een belangrijke functie van je Ku is geheugen. Hieronder valt ook het voorouderlijk geheugen dat je via je genen meekrijgt. Dit geheugen is opgeslagen in je cellen. Je geleerd geheugen, van dit leven, zit voornamelijk opgeslagen in je spieren. Met dat gegeven in gedachte, is het verklaarbaar waarom massage je geheugenfunctie kan verbeteren.

Een ander aspect van je Ku is dat het geen onderscheidt maakt tussen verleden, heden en toekomst. Alles is NU. Een herinnering geeft ongeveer dezelfde chemische reactie en een zelfde spierreactie die de oorspronkelijke gebeurtenis ook veroorzaakte. Dus een fijne herinnering geeft je een blij gevoel en een vervelende herinnering geeft je een naar gevoel. Het is belangrijk is om je te realiseren dat bij een fijne herinnering endorfine stoffen in je lichaam vrijkomen en bij een nare herinnering gifstoffen.

Daarnaast maakt een Ku geen onderscheidt tussen werkelijkheid en fantasie. Ku bepaalt de echtheid van een ervaring aan de hand van de intensiteit waarmee de gebeurtenis ervaren wordt.

Dit aspect van Ku wordt bijvoorbeeld in de sportwereld gebruikt om betere prestaties te leveren. Wil je beter turnen, hardlopen, zwemmen of wat dan ook, stel je dan voor dat je dat doet, precies zoals je wilt dat het zou gebeuren. Door het je voor te stellen creëer je lichaamsherinneringen die je in staat stellen beter te presteren.

Dit is natuurlijk ook toe te passen op sollicitatiegesprekken, verkoopgesprekken of wat je maar wilt. Dit is tevens de reden waarom sommige dingen je makkelijker afgaan dan andere dingen. Heb je positieve ervaringen met iets en weinig negatieve, dan zal het makkelijk zijn. Andere zaken gaan niet zo goed, soms omdat er maar één negatieve ervaring aan kleeft, terwijl er wel 100 positieve zijn. Maar die ene, negatieve ervaring draagt een dusdanige emotionele lading, dat die iedere keer als eerste naar boven komt. Je Ku vindt herinneringen met de meeste lading het eerst. Die worden als het ware opgeborgen in vakjes op ooghoogte.

Je Ku is niet creatief. Het kiest dingen uit het geheugen, oplossingen die al eerder gebruikt zijn, en zal nooit uit zichzelf iets nieuws creëren.

Wat ook belangrijk is om te weten over je Ku is dat de primaire motivatie van je Ku plezier is. Heb je bijvoorbeeld een zeer onplezierige werksituatie dan zal de Ku gaan zoeken naar een manier om lekker thuis te kunnen blijven. Het graaft in zijn geheugen en ontdekt daar een situatie van griep waarbij je lekker in bed lag te lezen. En presto, de volgende dag ben je ziek. Aan de andere kant is je Ku bereidt om heel veel pijn te lijden zoals bijvoorbeeld voor het trainen van een Marathon. De in het vooruitzicht gestelde voldoening van het winnen weegt voor sommige ku’s zwaarder dan de ellende van het trainen. Dus de pijn die je hebt van griep wordt als minder erg ervaren dan het aanwezig zijn op je werkplek. Vaak zijn we ons daarvan niet bewust. Zelf ben ik nogal goed in het ‘liegen’ tegen mezelf. Ik kan vasthouden aan de gedachte dat mijn werk ‘leuk’ is en dat ik er plezier in heb, terwijl dat helemaal niet zo is. Mijn Ku grijpt dan in en ik word ziek.

Vanuit Huna-oogpunt is het belangrijk om je bewust te worden hoe je Ku in elkaar steekt omdat soms dingen in je leven gewoon niet tot stand komen, domweg omdat dat wat je wilt botst met wat er in je Ku zit opgesloten.

Stel je voor dat je van baan wilt veranderen. Je Ku herinnert zich nog heel goed hoe je in het begin in deze baan hebt geworsteld om het werk onder de knie te krijgen. De spanningen die je toen voelde, de slapeloze nachten, daar heeft je Ku geen trek in. Het kan zijn dat je op snibbige wijze door een collega aangevallen bent op iets dat je nog niet wist en niet had kunnen weten, dus een geheel onterechte aanval, die je behoorlijk emotioneel heeft aangegrepen. Die emotie ligt je Ku nog vers in het geheugen. Jij denkt nu, zo veel jaren later, dat het veranderen van baan je nieuwe, betere toekomstperspectieven biedt. Meestal, en terecht, komen dit soort beslissingen voort uit verstandelijke overwegingen waarbij emoties niet zo’n rol spelen. De gevoelde emotie bij zo’n beslissing is meestal laag en zoiets van ‘ik zie wel wat er gaat gebeuren’.  Je Ku gaat echter af op de intensiteit van emoties en de emotie die voor je Ku het zwaarste weegt (in dit voorbeeld) is die van ‘niet leuk, dan krijgen we op ons donder’. Zonder contact met je Ku ben je je hiervan niet bewust. Je Ku zal er alles aan doen om geen nieuwe baan te krijgen. Je vergeet bijvoorbeeld de sollicitatiebrief op tijd te posten of je bent ziek op de dag dat je moet gaan solliciteren. Al dat soort tegenslagen waarvan je je afvraagt waarom ze jou juist nu overkomen, zijn mogelijk aanwijzingen die je kunt gebruiken om je Ku beter te begrijpen. Als je eenmaal weet wat je Ku beweegt, kun je veranderingen gaan invoeren. Wat het extra lastig maakt, is dat we dit soort tegenslagen vaak aanzien voor ‘aanwijzingen van het universum’ dat die baan niet goed voor ons zou zijn, terwijl dat dus niet het geval hoeft te zijn. Het is mogelijk gewoon onbegrip van je Ku.

Een ander aspect is dat je Ku als het ware je computerprogramma is en zich moet houden aan het programma. Je Ku kan dat zelf niet veranderen. Dus als je programma een ingebouwd plafond heeft op bijvoorbeeld financiële welvaart, kun je doen wat je wilt, maar je komt daar niet aan voorbij. Tot je het programma wijzigt. Ik vind dit een belangrijk gegeven omdat veel mensen heel hard werken aan het veranderen van hun overtuigingen, maar niet raken aan de basis. Je kunt nog zo hard werken aan je overtuigingen, maar je basisbeginselen staan hoger in de rangorde. Je Ku toetst steeds wat je wilt met die basisbeginselen en als er een conflict is, dan kom je nergens met je positieve overtuigingen. Een ander voorbeeld is het idee dat rijke mensen onaardig zijn, of crimineel. Jij wilt aardig zijn en zeker geen crimineel. Je Ku zal er dan alles aan doen om niet rijk te worden.

Daarbij is ‘rijk’ vaak niet concreet genoeg voor je Ku. Je Ku begrijpt misschien niet wat je daarmee bedoelt. Het kan handig zijn om dit te spiertesten, en als dit zo is, dan kun je een ‘beeld’ maken hoe ‘rijk’ er voor je uit ziet. Dit geldt ook voor andere levensgebieden zoals fijn werk, fijne relaties enz.

Oefening: Onderzoeken van Herinneringen

Let op: we gaan een herinnering kiezen, maar geen traumatische herinnering.

  • Herinner je voor ongeveer 15 seconden een onplezierige gebeurtenis en let op de reactie van je lichaam terwijl je aan het vervelende voorval denkt.
  • Herinner je dan voor ongeveer 15 seconden iets dat je als prettig of leuk hebt ervaren. Let weer goed op de reactie van je lichaam.
Klik hier en lees dit nadat je voorgaande oefening hebt gedaan
Wat meestal ervaren wordt is dat je lichaam zich spant bij de vervelende herinnering en zich ontspant bij de fijne herinnering. Daarnaast wordt meestal ervaren dat de overgang van vervelend naar prettig heel snel plaatsvond. Dus waar je je aandacht op richt is belangrijk. Waar richt je jouw aandacht op? Op dingen waardoor jij je plezierig voelt of op dingen waardoor jij je rot voelt. Waar kijk je naar, waar luister je naar, en wat communiceer je naar jezelf, naar anderen, naar het universum? Dit is min of meer bepalend voor de gifstoffen in je lichaam, je energie niveau en je vermogen om positieve manifestaties te creëren! En nu weet je dus, dat je heel snel je aandacht kunt verleggen naar iets anders.

Oefening: De echtheid van een herinnering ervaren

Ku bepaalt de echtheid van een ervaring aan de hand van de intensiteit waarmee de gebeurtenis ervaren wordt.

  • Herinner je een goede film of een boek. (15 sec).
  • En herinner je nu een leuke vakantie (15 sec).
  • En herinner je nu je lunch van vorige week maandag (15 sec).
Klik hier en lees dit nadat je voorgaande oefening hebt gedaan
Voelt de ene herinnering ‘echter’ dan het andere? Als herinnering is er geen verschil in echtheid. Alle drie zijn even werkelijk voor je Ku. De lunch was misschien nog het minst ‘werkelijk’ omdat je Ku die waarschijnlijk als onbeduidend heeft afgedaan en misschien niet eens herinnerde.

Leer je Ku kennen

Je Ku bewaart je herinneringen en dat doet Ku op basis van de intensiteit van de emotie die met de gebeurtenis samenhangt. De drijfveer van je Ku is plezier. Wanneer je Ku meent dat iets leuk is, zal Ku zijn medewerking verlenen; wanneer Ku denkt dat iets niet leuk is, krijg je minder of geen medewerking en soms zelfs tegenwerking. Het is goed om dit te onthouden, want je Ku zal veel beter meewerken wanneer je hem af en toe bedankt of een figuurlijke aai over de bol geeft.

Je Ku is in feite zoiets als een computer. Je Ku doet niets onlogisch. Je Ku is geprogrammeerd op een bepaalde manier en reageert heel logisch op basis van het bestaande programma. Hoe reageer je automatisch in bepaalde situaties? Dit zegt iets over je programma. Bevalt het niet, verander dan het programma. Je kunt ook met je Ku praten en duidelijk zeggen dat die oude overtuiging achterhaald is en dat je nu een nieuwe overtuiging daarvoor in de plaats wilt stellen die beter voor je is. Benadruk het plezier dat die nieuwe overtuiging met zich meebrengt en probeer dat ook echt te voelen. Je Ku is immers erg gevoelig voor emotie. Een handige manier om nieuwe overtuigingen ‘aan te leggen’ is het visualiseren van wat je wel wilt. In de oefening ‘film maken’ komen we hierop terug.

Oefening: Automatismen achterhalen

Voor nu is het belangrijk dat je een aantal dagen of een week, gedurende de dag en/of aan het eind van de dag voor jezelf na gaat hoe, wanneer een waarop je automatisch hebt gereageerd. Houd dit bij in een schriftje, dagboek of een file op je computer. Analyseer de verzamelde gegevens na een week en kijk of je er een patroon in kunt ontdekken of iets anders dat je helpt om beter contact te krijgen met je Ku.

Oefening: Waar houdt je Ku van?
Wil je weten waar je Ku van houdt dan kun je deze oefening proberen:

Ga ontspannen zitten. Adem diep in en houdt je adem even vast Adem dan goed uit en bij het uitademen kun je je voorstellen hoe alle spanningen en gedachten van je afglijden. Doe dat een aantal keren om je steeds dieper te ontspannen. Je kunt ook nog je lichaam ontspannen door je aandacht te richten op je tenen. Deze even aan te spannen en vervolgens te ontspannen. Doe het zelfde met je kuiten, je bovenbenen, je buik, je borst, je rug, je hals, je mond, wangen en voorhoofd. Haal dan nog een keer diep en ontspannen adem en vraag dan je Ku om je zijn of haar favoriete herinneringen te geven. Wacht dan geduldig op wat je krijgt. Ga niet proberen dit proces te sturen door aan een fijne vakantie of zo te denken. Nee, laat je Ku je ‘vertellen’ wat zijn/haar favoriete herinneringen zijn. Wacht rustig tot er bepaalde beelden bij je op komen. Komt er niets, dan is het ook goed, probeer het op een later tijdstip gewoon nog een keer. En leg duidelijk uit aan je Ku dat je hem graag beter wilt leren kennen en wilt weten wat hij als plezierig ervaart. Dit is voor je Ku net zo nieuws als het is voor jou, dus geef het de tijd.

 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00